Fyll i din månadslön. Kryssa i pensionär om du är pensionär
Fyll i din partners lön. Är du ensamstående fyll i 0

-

Så mycket mindre får ni i ert hushåll ut efter skatt, med en skattehöjning på två kronor

För detta får ni
- Två badhus i kommunen
- Fler chefer i kommunhuset
- Flyktingbaracker på flera ställen i kommunen
- Din gata asfalterad vart 29:e istället för var 30:e år
- Färre krav på effektivitet i den kommunala verksamheten
- Städning, grönyteskötsel och gatuskötsel sköts av kommunal personal
Bakgrunden till denna räknesnurra är en lokal Socialdemokratisk politik med flera års kostnadsdrivande förslag. En del med direkta skattehöjningar, andra förslag utan finansiering. Sammanlagt har vi räknat ihop Socialdemkraterna i Kävlinges förslag att motsvara en skattehöjning på två kr. Beräkningen är gjord utifrån skatteverkets skattetabeller där jämförelsen görs mellan skattetabell 29 och 31. Maila info@kavlingemoderaterna.se om du vill ha en kopia på underlaget.