Politiska förtroendeuppdrag är klara

höstmarknad 14

Igår på fullmäktige gjordes de val som fullmäktige förättar. Vi är stolta över att ha så många och kunniga moderata politiker representarade. Vi önskar alla lycka till under kommande mandatperiod.

Kommunstyrelse:
Pia Almström – Ordförande
Annsofie Thuresson – Ledamot
Johan Ericsson – Ledamot
Thomas Lövskog – ersättare
Sofia Lindblom – ersättare
Leif Skytte – ersättare
Kjell-Arne Ohlsson – ersättare
Johan Andersson – ersättare

Bildningsnämnd:
Leif Skytte – första vice ordförande
Mikael Elmvik – Ledamot
Patrik Bengtsson – Ledamot
Catharina Thott – Ledamot
Gunnar Weidenhielm – ersättare
Lovisa Svensson – ersättare
Johan Westin – ersättare
Navid Ghannad – ersättare

Socialnämnd:
Annsofie Thuresson – ordförande
Maria Karlberg – Ledamot
Ulla Nordström – Ledamot
Margareth Stridsberg – Ledamot
Caroline Kjellander – Ledamot
Jan Oldén – ersättareInga Kallin – ersättare
Mats Henriksson – ersättare
Anna Elmvik – ersättare

Miljö och Byggnadsnämnd:
Thomas Lövskog – ordförande
Anders Lindvall – Ledamot
Christian Lindblom – Ledamot
Johan Andersson – Ledamot
Sophia Holmström – ersättare
Göran Garmer – ersättare
Jan Söderberg – ersättare
Karin Wengblad – ersättare

Tekniska nämnden:
Johan Ericsson – ordförande
Sofia Lindblom – ledamot
Jan Wikhall – ledamot
Ulf Nordström – ledamot
Elin Helmander – ersättare
Ulf Hansson – ersättare
Tommy Almström – ersättare

Revision:
Dietmar Olbrich – vice ordförande
John Axel Persson – ledamot

Valnämnd:
Christian Lindblom – ordförande
Tommy Almström – ersättare
Anders Lindvall – ersättare
Margareth Stridsberg – ersättare
Sophia Holmström – ersättare

Överförmyndigarnämnd:
Inga Kallin – ledamot

KKB Styrelse:
Håkan Hagström – ordförande
Ulrika Ericsson – ledamot
Ulf Nordström – ersättare

Nämndemän:
Viviann Sahlén Hamrin
Göran Garmer
Nicole Hagström
Britt-Marie Skytte

Vi har ett resultat

Nu har vi fått den slutliga räkningen av rösterna i valet 2014. Moderaterna är fortsatt det största partiet i kommunen. Vi får 15 mandat i fullmäktige. Två personer lyckades kryssa sig in – Pia Almström och Boriana Åberg, men eftersom de hade plats 1-2 på listan så ändrades inget i ordningen.

De som tar plats i fullmäktige för moderaterna är:
1. Pia Almström, 59 år, kommunstyrelsens ordförande, Hofterup
2. Boriana Åberg, 45 år, riksdagsledamot, Kävlinge
3. Johan Ericsson, 46 år, egen företagare, Virke
4. Annsofie Thuresson, 41 år, civilekonom, Löddeköpinge
5. Thomas Lövskog, 46 år, utvecklingschef, Kävlinge
6. Leif Skytte, 58 år, tjänsteman, Löddeköpinge
7. Sofia Lindblom, 37 år, kurator, Barsebäck
8. Håkan Hagström, 55 år, jur kand, Kävlinge
9. Anders Lindvall, 53 år, administratör, Kävlinge
10. Ulf Nordström, 69 år, leg psykolog, Hofterup
11. Lovisa Svensson, 18 år, studerande, Furulund
12. Kjell-Arne Ohlsson, 62 år, ingenjör, Hofterup
13. Gunnar Wiederhielm, 59 år, fil mag, Furulund
14. Maria Karlberg, 41 år, sjukgymnast, Kävlinge
15. Ulla Nordström, 69 år, fd rehabkonsult, Hofterup

ersättare är:
16. Patrik Bengtsson, 39 år, IT-företagare, Kävlinge
17. Johan Westin, 21 år, studerande, Kävlinge
18. Johan Andersson, 35 år, egen företagare, Hofterup
19. Christian Lindblom, 42 år, säljare, Barsebäck
20. Catarina Nilsson, 48 år, företagsrådgivare, Furulund
21. Tommy Almström, 73 år, pensionär, Hofterup
22. Marlene Hassel, 51 år, centrumutvecklare, Löddeköpinge
23. Mikael Elmvik, 38 år, säljare, Furulund

Funderingar kring (s)kattehöjning

I intervjuer med Catrin Tufvesson (S) förklarar hon att socialdemokraterna skall höja kommunalskatten med 50 öre för att få till ”fler händer i skola och omsorg”. Detta gör man i en kommun som varje år visar goda resultat och rejäla överskott. Vi har idag inga lån och våra investeringar klarar vi tack vare våra resultat.
Om socialdemokraterna får regeringsmakten på söndag kommer de bland annat att ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. ”Vad har detta med kommunen och göra” undrar ni säkert? Jo, det är så att en stor del av resultatet som kommunen har idag är tack vare våra anställningar av unga. De sänkta arbetsgivaravgifterna ger 9 miljoner till Kävlinge kommun. 9 miljoner vi kan och har satsat på skola och omsorg. Dessa försvinner vid regeringsskifte och istället höjs kommunalskatten för alla våra invånare. En höjning av kommunalskatten slår mot de som har det sämst i vår kommun. Arbetslösa, pensionär och ensamstående med barn som varje månad kämpar med att få ihopa de sista kronorna får betala.

Vad ska då pengarna gå till enligt socialdemokraterna? Det är behjärtansvärda saker. Vad jag kan se så är det främst för att öka antalet anställda i skola och omsorg. Socialdemokraterna har till och med räknat ut exakta tjänster och vilket jobb de ska utföra. Det är oehört besynnerligt. Att inte de med proffesionen och som dagligen är i verksamheten får ta beslut om tjänster och vad de ska jobba med utan istället så ska politikerna gå ner och detaljstyra detta.
I äldreomsorgen vill de anställa en mer per avdelning för att få bort de delade turerna. Vi kan glädja socialdemokraterna att man redan från verksamheten har börjat jobba på detta sätt och att vi från politiskt håll har satt mål att de delade turerna ska minimeras. Detta inom befintligt skattetryck. Verksamheten i Kävlinge kommun är väldigt bra och vi har mycket bra ledare i kommunen som är ytterst kapabla att både se och förändra sin verksamhet och organisation till de behovs som finns.

I skola pratar man om speciallärare och specialpedagoger vilket borde vara ett uttryck för tidiga insatser. Dessa pratar alliansen centralt om och alliansen lokalt om. Medel för även detta finns och arbetet är redan startat.

Vi har en ökande befolkning, vi har positiva skatteprognoser, vi har överskott och en välskött kommun. Det arbete som socialdemokraterna pratar om har redan påbörjats inom befintligt skattetryck. Hur är detta möjligt? Jo, genom ordning och reda i ekonomin, genom en bra målstyrning i nämnderna och genom en fantastisk personal. Detta är vad moderaterna och alliansen åstakommer.

Valfläsk på höstmarknaden – en succé!

valfläsk

Igår, den 6 september var det dags för den årliga höstmarknaden som så fantastiskt arrangeras av handlarna i Kävlinge. Till många väljares glädje valde vi i år att bjuda på valfläsk i form av rågsmörgås med stekt fläsk. Det var många skratt och muntra miner (och lite mutter från meningsmotståndare). Det fina vädret höjde humöret ytterligare. 900 portioner serverades och lika många påsar med material delades ut. Ett fantastiskt facit!

Valfläsk 2

Samtalen var många – och det känns att det blåser blåa vindar just nu. Det är en vecka kvar och vi kör stenhårt! För frihet, för öppenhet, för mångfald och för att vi vill fortsätta göra ett bra Kävlinge ännu bättre!

höstmarknad 14

Mitt i kampanjaktiviteter – vanliga frågor och svar

Bland det roligaste i en valrörelse är att varje dag träffa väljare. Vi är ute och kampanjar varje månad under hela mandatperioden, men det är tydligt att valet gör att fler och fler funderar över valen som man kan göra och vill ha svar på sina frågor. Därför har jag sammanställt några av de frågor vi får och de svar som vi har till dem. Om ni vill träfffa oss så kan ni i vår kalender ser vart vi håller hus idag: https://www.google.com/calendar/embed?src=kavlinge%40moderat.se&ctz=Europe/Stockholm

Vad gör ni för att förbättra bullernivån från motorvägen? Vi kräver bullerplank eller vallar!
Vi är medvetna om att motorvägen genererar en hel del buller och annat störande ljud för de som bor i närheten, även om trafikverkets normer inte överskrids.

För de värst drabbade finns möjlighet att få bidrag för att byta ut fönster för att få ner bullernivåerna inomhus. Utomhus är det av förklarliga skäl lite mer omfattande att minska bullret. Man kan bygga bullerplank eller bullervallar. Planken är förhållandevis billiga, men inte lika bra och kräver dessutom ett visst underhåll. Bullervallar är bättre

Ett problem med båda dessa lösningar är om kommunen inte äger marken som de ska placeras på. Vi kan naturligtvis inte bygga vare sig plank eller bullervall på någon annans mark utan att ägarens medgivande.

Vi har på vissa delar påbörjat bygget av bullervall – men kostar en hel del pengar om vi ska ”beställa” en bullervall. Fyllnadsmassor har dessvärre den egenheten att det kostar om man behöver bli av med dem, och det kostar om man vill ha dem. Därför har vi valt att lägga massor där när vi har fått massor över i andra sammanhang. Detta har visat sig gå alldeles för långsamt och därför har vi beslutat att låta andra aktörerna lämna sina överblivna massor vid den påbörjade bullervallen. Förhoppningsvis kommer detta att resultera att vi inom relativt kort tid kan åstakomma mer. Naturligtvis kommer det inte att handla om att vem som helst får tippa vad som helst. Massorna ska kontrolleras och när de väl är där kommer vi att jämna till det så det blir en fin vall och inte en avlång hög med massor.

Vi har också startat konstruktiva diskussioner med Trafikverket för att hitta lösningar där vi inte äger marken och där det inte fungerar med bullervallar. Vi kommer också att diskutera med privata markägare längs E6an för att få möjlighet att bygga bullervallar enligt samma princip.
Vi har samma problem längs med hela E6:an
Vi kommer också att diskutera möjligheten att kommunen går in och delfinansierar om ingen annan möjlighet finns
Hur ska ni klara att få Kävlinges skolor till topp 20?
En fortsatt utveckling mot en sammansatt kunskapsskola som omfattar hela tiden från första dagen i förskolan till avslutningsdagen i årskurs 9. Vi ser vikten av att sammanföra kompetens, engagemang och erfarenhet från hela vår kunskapsverksamhet för att kunna erbjuda alla kommunens barn goda förutsättningar att lyckas i skolan. Bryggorna mellan de olika stadierna i barnens utbildningstid måste förstärkas så att de är väl förberedda inför nästa steg, det möjliggörs och kan förstärkas ytterligare under arbetet med Framtidens skola.
Vi kommer skapa en flexibel verksamhet som kan arbeta med grupp-/ klasstorlek och lärartäthet allt utifrån de behov som finns och definieras av ledningsgruppen på respektive skola, det är ute på enheterna kunskapen finns.
Det särskilda stödet kommer att utvecklas och kan tillsammans med tidigare betyg och nationella prov i skolan och kunskapstester i matte och svenska i förskolan riktas snabbt till de som i tidig ålder riskerar att halka efter.
Vi ser redan idag stora framtsteg för projektet framtidens skola och de satsningarna tillsammans med förstelärare och IT kommer att sätta Kävlinges på kartan som en av Sveriges bästa skolkommuner
Hur många hyresrätter kommer ni att bygga?
Vårt löfte är att bygga 300 hyreslägenheter under mandatperioden. Detta är inte allt utan vi kommer att fokusera på att förnkla regler så att det byggs mer av alla typer av boende i kommunen. Hyresrätterna kommer i första hand att läggas i våra huvudorter Kävlinge och Löddeköpinge.
Vi har aktiva idrottsföreningar i kommunen, men vad görs för de ungdomar som har andra intresse, exempelvis teknik?
Vi håller med er i frågan att alla inte är intresserade av de klassiska fritidsaktiviteterna som musik, dans, teater och sport. Och för dessa finns det betydligt mindre.

Vi moderater vill därför bredda kulturskolan till att innehålla mer än de klassiska och även ta in elektronik, datorer, och andra aktiviteter baserad på teknik och naturvetenskap.

Vi siktar också på bygga ett nytt all aktivitetshus, utöver att se över var vi kan ordna fler spontanidrottsplatser i kommunen.
Den tilltänkta skateboardparken i Vikenområdet kan också utvecklas till något ännu större. En annan viktig del är också att uppmuntra ungdomar att starta egna organiserade fritidsaktiviteter. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer www.moderat.se/kavlinge
Varför vill ni inte göra något åt kollektivtrafiken?
Vi vill absolut göra något åt det, mn vi vill inte satsa en stor del kommunala skattepengar på den. Dessa pengar ska gå till skola och omsorg. Det är helt sant att vi kan köpa bättre tider från skånetrafiken, men dessa pengar är samma pengar som går till annan kommunal verksamhet och då prioriterar vi våra barn, unga och äldre.
Hur vill vi göra då? Vi har skrivit det tidigare här i bloggen, vi vill påverka direkt på regionplan, där kollektivtrafiken styrs. Genom att dels få in lokala företrädare och dels i förhandlingar direkt med skånetrafiken. Varje gång tidtabellen ändras vill vi se förbättringar till vår fördel. Vi arbetar också aktivt för att få Lommabanan på plats med en station i Furulund.

Nerslag i framtiden

Det talas och skrivs ofta om hur godstrafiken ökar på våra vägar och hur mycket bättre det hade varit med godset på järnväg. Det skrivs väldigt mycket om all asfalt och räls som behövs för vår infrastruktur. Däremot extremt lite om möjligheterna att minska själva mängden transporter.

Som exempel kan vi ta klädindustrin. En basvara som alla behöver. Eftersom vi inte alla har samma smak och ser ut på samma sätt krävs stora mängder kläder uppsydda i alla färger, storlekar, utseende, etc.

Vi lever också i en tid där massproduktion ersatte skräddarsytt, men där nu masskundanpassning håller på att ersätta massproduktion. En företeelse där man använder kunnande och erfarenheter samt metoder från massproduktionen, men för att ändå erhålla en kundanpassad och skräddarsydd lösning.

2009 var undertecknad nere på Disneyland och besökte ”Dassault Systéms European Customer Forum”. Där hittade jag en produkt under utveckling som benämns Magic Mirror. I förra veckan besökte jag Siggraph 2014 där ett företag visade upp en förfinad version.

Vad är då en Magic Mirror?

En Magic Mirror är ett system bestående av en bildskärm, kamera och avancerad mjukvara.

”Spegelns” kamera filmar dig och tar dina klädmått helt automatiskt.

Du kan sedan välja alla möjliga klädesplagg, varianter och färger i alla kombinationer. Spegeln/skärmen kommer sedan visa en bild av dig, fast med dessa kläder. Samtidigt som du rör dig följer kläderna med på ett naturligt vis.

När du är nöjd skickas en beställning för tillverkning. Plagg speciellt gjorda för dig och för att passa perfekt.

virtual_mirror

Det här, och alla andra digitala hjälpmedel, kräver dock en annan typ av infrastruktur. Det kräver en digital infrastruktur. Då är det glädjande att Moderaterna i Region Skåne har fått till ett helt kapitel i deras valmanifest för 2014 om just digitaliseringen. Även om denna är framförallt inriktad på sjukvård och hälsa.

Vem ska betala?

Här följer ett blogginlägg som vår riksdagskvinna – Boriana Åberg – har bett mig att lägga upp.
Titlen är ”Vem ska betala?”

Valdagen närmar sig och löftena från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hörs ännu stärkare. Oppositionspartierna slår på stora trumman att det ska satsas mer pengar på allt, men när det gäller finansieringen är det tyst. Visserligen har det föreslagits skattehöjningar på ungdomsjobb, restauranger och transporter på drygt 20 miljarder kronor, men dessa räcker inte ens till att infria en tredjedel av vallöftena. Ytterligare skattehöjningar måste därför fram.

Exakt vilka skatter det handlar om kan bara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet svara på, men troligen utgår de från skattehöjningar som de olika partierna driver som sina profilfrågor. Riksdagens Utredningstjänst har beräknat hur förslagen om höjda inkomstskatter, avskaffat RUT- och ROT-avdrag samt höjda bensin- och dieselskatter skulle slå mot hushållen här i Kävlinge kommun:

För en tvåbarnsfamilj där den ena föräldern jobbar som akutsjuksköterska och den andra som ingenjör handlar det om 19 600 kronor årligen i extra skatt. Med de av Socialdemokraterna i Kävlinge och Socialdemokraterna i region Skåne utlovade skattehöjningarna blir det 26 750 kronor!

Under de senaste åren har den svenska hushållen fått en mycket bättre ekonomi, tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik. Ordning och reda i statens finanser har skyddat oss från nedskärningar i välfärden. Den viktigaste frihetsreformen, jobbskatteavdraget, har gett de flesta en 1000-lapp mer i plånboken varje månad.

Denna utveckling hotas nu av Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets jakt på finansiering för att täcka de ökade bidragskostnader och andra minde genomtänkta förslag. Den fortsatta vänstervandring som de två radikala partierna pressar Socialdemokraterna till kommer med ett högt pris för hushållen i Kävlinge kommun. Det är fel väg att gå.

Vi behöver istället fortsätta ansträngningarna för att fler ska få ett jobb att gå till. Dit når vi inte genom att straffbeskatta Sveriges hushåll. Stefan Löfven, varför är det barnfamiljerna som ska behöva betala för en eventuell vänsterregerings vidlyftiga bidragshöjningar?

Boriana kampanj 3

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot Kävlinge

Utan RUT är det bara de verkligt rika som har råd med avlastning i hemmen

Åsa Linderborg ondgör sig i Aftonbladet över RUT-avdraget som idé och kallar det en skitpolitik.
Alla har inte råd att använda sig av RUT-avdragen för att få sina hem städade, det är helt riktigt. Alla har inte heller en ekonomisk situation som gör att de kan köpa en villa och utnyttja ränteavdrag i deklarationen. Eller möjlighet att installera solceller på taket med statliga bidrag för att sänka sin elkostnad. Eller möjlighet att köpa en miljöbil med statliga subventioner. Den med svagare ekonomi får hyra sitt boende, betala dyrt för elen och vara utan bil eller kör en bensinslukande skruttig bil.
Utan dessa subventioner skulle miljöpåverkan vara större och många i RUT-branschen vara arbetslösa. Alternativt jobba svart. Utan subventioner skulle bara de allra rikaste ha råd, nu är det fler som har råd med städhjälp, fönsterputsning och att göra miljöinsatser och det är bra för Sverige.
Att RUT-systemet är skattefinansierat är bara en del i hennes resonemang. Hon argumenterar i samma anda som Ali Esbati(v) och kallar alla dessa företagare för tjänstefolk. I hennes och Alis värld är det uppenbarligen förnedrande att utföra arbete i någons annans hem. Är det lika förnedrande för en målare som målar om hemma hos någon? Alla jag känner som inte lider av någon sjukdom eller har ett handikapp kan måla en vägg. Men långt ifrån alla jag känner skulle göra det lika bra som en professionell målare, långt ifrån alla skulle känna att de vill lägga den tid det tar och därför ringer de en målare som utför jobbet. Och får det subventionerat via ROT-avdrag. Jag ser ingen större skillnad mellan det och någon som städar i någon annans hem.
Om möjligheten till RUT-avdrag försvinner kommer färre människor att ha råd med dessa tjänster vilket oundvikligen resulterar i att många av dessa företag får lägga ner och de anställda blir utan jobb. Det är fler som jobbar, inte färre, som Sverige behöver. En del av dessa fd anställda kan säkert fortsätta med samma sak fast i ”anställningsformen” svartjobb. Om nu Åsa Linderborg och Ali Esbati
värnar om dessa människor är detta inte rätt väg att gå. Svartjobb är aldrig bättre för vare sig utföraren, beställaren eller samhället, annat än möjligen i det mycket korta perspektivet. Inga arbetsmiljöregler tillämpas, farliga klättringar och tunga lyft kommer inte längre att sällan rapporteras – de kommer aldrig att rapporteras. Utföraren får inte rätt till pension, beställaren har ingen garanti på jobbet och vi alla går miste om skatteintäkter till våra gemensamma behov som vård, skola och omsorg.
För oss moderater är alla jobb viktiga även om de utförs i någons hem. Det är bara om fler jobbar, och gör det vitt, som vi kan få mer resurser till välfärden.

Detta vill vi med äldreomsorgen!

Jag har de senaste dagarna roat mig med att köra runt och läsa de valaffischer som kommit upp. En som berörde mig extra – tyvärr inte på ett bra sätt var socialdemokraternas affisch ”all äldreomsorg ska vara kommunal”. Varför?

Jo, en bra äldreomsorg med inflytande och hög kvalité är centralt för oss moderater. Vi ser att framgångsreceptet för Kävlinge är inflytande, förebyggande arbete och hög kvalité i utförandet.
Vi har satsat mycket på det förebyggande under mandatperioden. Matbussen, balansträning, hemrehabilitering, nya lokaler för dagverksamhet och anhöringverksamhet är några av satsningarna som har fallit väl ut och gett resultat.

Inflytande är viktigt. LOV har införts på hemservice (städ, tvätt och handling)och beslut har tagit för att införa det även på hemtjänsten (omsorg). LOV är lagen om valfrihet och innebär att när våra brukare får ett bistånd så får de också en lista av utförare som de kan välja mellan. Det innebär att de som vill ha kommunal utförare kan välja det, men de som känner sig mer bekväm med en enskild näringsidkare kan välja det. Det ger våra invånare i allra högsta grad inflytande och medbestämmanderätt.

Kvalité är A & O. I allt vi gör inom all omsorg så sätts kvalité i första rummet. För oss är det viktigare än att det är en kommunal eller privat utförare. Den som kan utföra jobbet effektivt med en hög kvalité ska också göra det. Vi har under mandatperioden tagit beslut både att behålla verksamhet kommunalt för det är bäst, men vi har också tagit beslut att pröva att lägga ut verksamhet för det är bäst ur kvalité och utförande synpunkt.

Under nästa mandatperiod vill, förutom att verkställa beslutet på LOV i hemvården också verka extra för att vi etablerar trygghetsboende i våra huvudorter. Detta för att ge våra äldre en större frihet att välja bostad när behovet uppstår. Ett trygghetsboende är inte bara en bostad, utan det finns även service som vaktmästare, gemensamhetslokaler och omsorgsmöjlighet. Den stora skillnaden mot servicebostad är att den inte kräver ett bistånd. Vi har idag flera intressenter som är intresserade av att bygga och driva denna typen av verskamhet – och efter samtal med våra invånare ser vi också att detta är en efterfrågad och behövd boendeform.

Med en valaffisch som befäster ”all äldreomsorg ska vara kommunal” så innebär det att man river upp båda LOV-besluten – och de invånare som idag har valt andra alternativ, och är mycket nöjda med det enligt våra brukarundersökningar, tvingas att åter bara ha ett alternativ – kommunen. Då ser man inte det hela från brukarperspektiv, från effektivitetsperspektiv, från kvalitéperspektiv utan enbart från en socialdemokratisk princip – allting ska vara kommunalt.

För min del ser jag att det är viktigt att var ödmjuk inför våra invånares medbestämmande rätt och samtidigt ha ordning och reda i finanserna. Vem som utför arbetet – ja, låt den som gör det bäst göra det, utan förutfattade meningar om kommunal eller privat regi.

Reflektioner från en valdebatt

Valdebatt juli 14

I onsdag direktsände P4 en 30 minuter lång valdebatt mellan Pia Almström (M) och Catrin Tufvesson (S). En ganska lugn historia där kandidaterna mest redogjorde för in politik – så den som väntat en hetsig debatt blev nog besviken.

Däremot gav den en hel del intressanta svar och tankar.

  • Socialdemokraterna höjer heller skatten än att se på effektiva lösningar. Pia gav två exempel på verksamheter som lagts ut på entreprenad som inneburit bättre kvalité till lägre pris – parkskötslen i de västa delarna och städningen inom kommunen. Genom att göra detta får vi mer pengar till skola och omsorg. Socialdemokraterna ser hellre att detta är i kommunal regi – även om det är till sämre kvalité och dyrare. Konsekvensen av detta leder till skatteökning – för att de kunna genomföra sina vallöften.
  • Vid diskussionen om kollektivtrafik gav moderaterna besked om att matarbussar inte ses som nödvändiga. Pendlarparkeringar och utbyggd cykelvägsnät ger möjlighet för alla att ta sig till stationerna utan utökad dyr matartrafik. Socialdemokraterna höll med men pratade om att kollektivtrafiken behövs ses över – även i Köpenhamnregionen. Hur detta medverkar till matartrafik i Kävlinge framgick inte.
  • Socialdemokraterna går till val på sitt eget program och vill inte ge besked på vem de kan tänka sig samarbeta med efter valet. De utesluter inte något parti enligt Catrin Tufvesson, vilket man kan fundera på…. Moderaterna är tydliga med att våra intentioner är att fortsätta att samarbeta med alliansen – det har fungerat utmärkt och vi har roligt ihop.

I valet ställs tydliga frågor och det krävs tydliga svar. Du som väljare måste även på kommunal nivå veta vad du får när du lägger din röst på ett parti. Väljer du moderaterna så vet du att vi går till val med alliansen. Väljer du socialdemokraterna vet du att de kommer att samarbeta med någon, men vem ger de inga svar på. Vad innebär detta för de socialdemokratiska löftena? Ja det lämnar vi upp till dig som väljare att dra slutsatser om.

Moderaterna? Vi fortsätter förbättra tillsammans med vännerna i alliansen.