Fotbollsmatch eller budgetdebatt?

En budgetdebatt i fullmäktige kan på sitt sätt jämföras med den gamla skrönan om fotboll: ”Fotboll är en enkel sport. 22 man jagar en boll i 90 minuter och sedan vinner alltid Tyskland”

På budgetfullmäktige pratas det i fyra timmar och till sist vinner alltid majoritetens budgetförslag. Detta citat är från förra årets fullmäktige i Sydsvenskan. Ja, om man är fem partier, och har pratat budget sen januari, varför skulle man ändra sig en minut i tolv. Dessutom väljer oppositionspartierna att presentera sitt budgetförslag på sittande möte i fullmäktige. Vi är fem partier som samarbetar, alla har en partigrupp som vi måste ha dialog med. Det är inte genomförbart om man inte får förslagen i god tid. Så, ”Sedan vinner Tyskland” är högst relevant.

Vill ni partier utanför majoriteten få igenom några av era förslag får ni presentera dem i god tid så vi i Kvintetten har möjlighet att diskutera dem.

Socialdemokraterna vill att vi tar fram en ny översiktsplan. Det håller vi redan på med och det vet socialdemokraterna. Vi har redan flera delar klara och vi har dialog med Länsstyrelsen vilka delar vi behöver förnya.

Sverigedemokraterna ville utreda om vi betalar ut ekonomiskt bistånd till personer som befinner sig illegalt i Sverige. Vi kunde berättat att det gör vi inte. Vi betalar ut ekonomiskt bistånd enligt den lagstiftning som finns och inget utöver det.

Det är intressant att höra Rune Sandström (S) säga att man inte vill bygga i de västra kommundelarna. Sen påpekade han att han inte sagt så men tog sig rätten att säga nej, när det inte var bra. Men något ”ja” har ännu inte presenterats. Lödde Öster med äldreboende säger man nej till. I Lödde centrum vill man absolut bevara Folkets Hus men ändå flytta på Zwing It. Norr om Vikhögsvägen är man också negativ. Fler områden finns just nu inte på förslag i Löddeköpinge att säga ja till. Man har också sagt nej till allt i Hofterup. Så det nya badhus i Löddeköpinge som många vill ha lär vänta på sig.

Vi moderater bygger gärna ett badhus i Löddeköpinge, när det finns befolkningsunderlag för det. Men att de västra delarna av kommunen ska växa sätter socialdemokraterna effektivt stopp för.

Rätt till heltid och avskaffande av delade turer är alltid ett hett ämne, något både S och SD hade med i sina direktiv. Här är vi i grunden överens med oppositionen. Rätt till önskad tjänstgöringsgrad finns med i strategin om framtidens hemvård samt i en ny överenskommelse med kommunal. Kartläggning påbörjas inom kort för alla yrkeskategorier. Delade turer? Schemaläggning och val för anställd om den vill ändra arbetsplats under dagen. Så varför inte bifalla? Vi lägger och bifaller inte direktiv på det som redan görs.

När det gäller s-direktiv om miljöchef har vi beslutat att vi inte skall ha just en miljöchef. Vi väljer modellen med myndighetschef, så att vi inte tillsatt miljöchef är helt enligt majoritetens vilja. Detta har dessutom givit utrymme att öka resurserna vad gäller miljöinspektionen. Vi nu är väldigt nära vad vår egen behovsutredning av resurser visar, vilket var det som Länsstyrelsen hade synpunkter på. Närmare än vi var när S hade makten fram till 2006. Så frågan är vill S ha chefer eller inspektörer, vet de ens själva?

SD hade även direktiv om att kommunen ska säkerhetsställa att alla ensamkommande som vi har ansvar för är under 18 år. Så låt oss dyka ner lite i detta ämne. Vi har ansvar för ensamkommande ungdomar även när de fyllt 18 om de fått uppehållstillstånd. SD refererar troligtvis till de ungdomar som fortfarande har asyl. Idag är antalet under 100 vi har ansvar för och hälften blir 18 i år. Migrationsverket skriver systematiskt upp åldrar. Ska vi då spendera skattemedel för något som görs? Eller försvaras detta direktiv på samma sätt som SD föreslagna skattsökning på 75 öre? ”Ett retoriskt grepp, vi vet ju att det inte går igenom”

Det arbetats alltså redan med S och SD direktiven och har gjorts de senaste åren. Inget oppositionsparti hade full finansiering för sina förslag. Kaos och oordning. Det är inte heller något av förslagen som har våra invånare och kunder i fokus. S har utgångspunkt från facken, inte våra invånare.

Värt att notera är att S kategoriskt röstade ner alla kvintettens direktiv. S vill alltså inte utreda möjligheten att skapa en träningssärskola i kommunen, S vill inte utreda hur vi kan minska mikroplasterna, S vill inte se om vi kan få till en busslinje mellan Hofterup och Dösjebro, S vill inte lyfta föreningslivet med ett föreningsarrangemang eller för den delen öka tryggheten hos våra invånare genom nolltolerans mot skadegörelse, policy för kameraövervakning eller fortsatt fokus på rent, snyggt tryggt. Alla direktiv med dig som invånare i fokus.

Så, vad är viktigast för dig som invånare? Ordning och reda? Retoriska grepp? Kaos? Utgångspunkt från facket eller från dig? Om du ser ordning och reda och att du ska vara i centrum – då är moderaterna partiet för dig.

Vill man vara med och spela fotboll och kanske få in ett mål? Då måste man träna och förbereda sig, och låt oss tala klarspråk, presentera sina tankar tidigare än på sittande möte!

Pia Almström                                Boriana Åberg                                  Annsofie Thuresson
KSO                                                     ordf. kommunfullmäktige                 ordf. socialnämnden

Johan Ericsson                            Thomas Lövskog                              Patrik Bengtsson
ordf. tekniska nämnden                 ordf. miljö&byggnadsnämnden       vice ordf. bildningsnämnd

Satsningar på trygghet

På måndag fattar vi beslut om Kävlinges budget för 2018. Ännu en gång presenterar vi en budget i balans utan sparbeting eller skattehöjningar. Fast denna gång är det en budget med mindre marginaler och positiva osäkerhetsfaktorer än tidigare. Vi kommer framöver att behöva öka byggande för att bli fler som delar på våra gemensamma kostnader och vi kommer att behöva fortsätta att effektivisera verksamheterna. Vi kommer aldrig att bli så effektiva att vi inte kan effektivisera ytterligare lite till. Vi kommer också att behöva se över om vi verkligen lägger pengarna på rätt saker framöver.

Vi lever i en tid med tidningsrubriker om terrorhot och terrorattentat. Trots det vågar jag påstå att vi, här i vår del av världen, lever i en tryggare miljö än någonsin. Risken för att utsättas för ett terrorattentat eller annan allvarlig brottslighet är ändå förhållandevis liten. Statistik visar att brottsligheten går ner på alla områden utom bedrägerier.

Statistik och faktisk trygghet betyder väldigt lite om människor ändå känner sig otrygga. Den upplevda otryggheten måste tas på allvar för känner sig människor otrygga spelar det ingen roll vilka insatser vi gör för att minska risken att bli utsatt för brott.

Det vi i kommunen inriktat oss på de senaste åren är trygghetsskapande åtgärder inom ramen för rent, snyggt och tryggt-projektet. Hela och rena miljöer uppfattas som tryggare. Skräpiga och trasiga känns otrygga. I årets budget ger vi från kvintetten ett direktiv om att Rent, Snyggt och Trygg-projektet ska fortsätta som normal verksamhet och inte ett projekt. Vi ger också kommundirektören i uppdrag att utreda hur vi kan införa en nolltolerans mot skadegörelse. Vi ska också se över rutinerna för vår kameraövervakning i kommunen så vi får ut mesta möjliga nytta av den.

Trots ett ansträngt ekonomiskt läge föreslår vi från kvintetten en satsning på att bygga etapp1 av cykelvägen mellan Hofterup och Dösjebro. En satsning som när den är fullt genomförd innebär att det är möjligt att säkert cykla från Hofterup till stationen i Dösjebro.

 

Johan Ericsson
ordförande teknisk nämnd

Håll Sverige Rent

Som ordförande för Tekniska nämnden i Kävlinge blir jag glad och stolt över att kommunen lyckats hamna på en andra plats i Håll Sverige Rent ranking. Det visar att vårt projekt Rent, Snyggt och Tryggt har gett resultat. Rankingen tar inte bara hänsyn till de praktiska saker kommunen gör för att hålla kommunen ren utan även hur vi involverar verksamheter, föreningar och kommuninvånare i arbetet.
Kommuninvånarnas medvetenhet är det allra viktigaste för att hålla kommunen ren. Om skräp slängs i papperskorgar istället för på gator och torg kommer vi att ha både mer tid och pengar över till att göra kommunen renare, snyggare och tryggare.
Tar man det sedan ett steg till som kommuninvånare, och engagerar sig i arbetet, tex att vara med på skräpplockardagar, blir resultat ännu bättre. Ett riktigt gott resultat förutsätter att vi hjälps åt och gör det tillsammans – kommunen som organisation, företag, föreningar och enskilda kommuninvånare.
Det finns fler områden än renhållningen där vi tillsammans kan bygga ett ännu bättre samhälle genom att fler hjälper till. I stort som smått, var och en efter sina förutsättningar.
Vill man att Kävlinge kommun ska bli ännu bättre så måste man också ställa sig frågan  – vad kan jag bidra med för att platsen jag bor på ska bli bättre.
Så tack till alla er som hjälpt till att göra kommunen renare och placera kommunen på en andra plats i Håll Sverige Rent rankingen.

Johan Ericsson
Johan Ericsson

Nya företrädare valda på gruppmötet

På gruppmötet den 29 augusti valde vi våra nya företrädare som går in efter Leif Skytte, Britt-Marie Skytte, Johan Andersson, Ulf Hansson och Tommy Almström som har valt på grund av tidsbrist eller flytt att lämna alla eller delar av sina uppdrag.

Bildningsnämnden
Som vi tidigare meddelat så  blir det Patrik Bengtsson som går in som ny vice ordförande i bildningsnämnden. Kjell-Arne Ohlsson, tidigare ersättare i bildningsnämnden går in som ledamot och Julia Stala blir ny ersättare i bildningsnämnden

Kommunstyrelsen
Patrik Bengtsson valdes även in som ny ersättare i kommunstyrelsen tillsammans med Anders Lindvall som därmed fick nytt uppdrag som ersättare.

Miljö och Byggnadsnämnden
I miljö och byggnadsnämnden blir Sophia Holmström, tidigare ersättare, ledamot. Till ny ersättare valdes Lovisa Svensson som nu kommer tillbaka till kommunpolitiken efter ett år i London.

Tekniska nämnden
Här valde vi in två nya ersättare. Dels Jonathan Gradén och dels Stefan Sandor. Båda två får därmed sina första kommunala uppdrag hos Moderaterna i Kävlinge

Valberedningsnämnden:
Tommy Almström, tidigare ersättare, går in som ledamot och Jennie Metz-Abrahamsson blir ny ersättare i denna nämnd

Nämndeman:
Moderaterna i Kävlinge nominerade Caroline Kjellander till ny nämndeman. Caroline har sedan tidigare bland annat uppdrag i socialnämnden.

Vi önskar alla lycka till i deras nya uppdrag. Här kan ni läsa mer om våra företrädare.

Med valet av Patrik Bengtsson är nu den kommunala presidiegruppen åter komplett med Pia Almström som KSO, Boriana Åberg som ordförande i kommunfullmäktige, Johan Ericsson som ordförande i teknisk nämnd, Annsofie Thuresson som ordförande i socialnämnden, Thomas Lövskog som ordförande i miljö och byggnadsnämnden samt Patrik Bengtsson som vice ordförande i bildningsnämnden.

IMG_5458

Trygghet – En grundläggande rättighet

En grundläggande rättighet för vår kommuninvånare är att kunna känna sig trygga. Vi har inom ramen för Rent, Snyggt och Tryggt gjort åtgärder för att öka tryggheten; förbättrat belysning, breddat gång- och cykelvägar så att buskar inte gör passagerna trånga och otrygga.
En del av detta har varit att försöka öka tryggheten på och runt Pågatågsstationen i Dösjebro. Där finns många exempel på inbrott i bilar, stöld av cyklar och skadegörelse både på stationsdelar, bilar och cyklar. En ansökan om kameraövervakning har skickats in till Länsstyrelsen som nu avslagit ansökan med motiveringen att området inte är tydligt avgränsat och att kommunens behov av kameraövervakningen inte överväger inskränkningen i den personliga integriteten.
Området som vi vill bevaka är satt utifrån där brotten begås. Att begränsa området för att det ska passa Länsstyrelsens önskan riskerar att minska nyttan med kameraövervakningen. Vi vill bevaka de platser där brotten begås. Sen är det inte kommunens behov som är anledningen utan kommuninvånarnas rätt att kunna känna sig trygga att deras cyklar och bilar inte blir stulna eller vandaliserade när de åker kollektivt.
Vid stationen i Kävlinge beviljades tillståndet. Där finns idag ett tiotal kameror. Tillståndet beviljades av Länsstyrelsen i Skåne för några år sedan. Hur man kan göra en helt annan bedömning idag i Dösjebro är för mig en gåta.
Det finns exempel på butikskedjor som bygger identiska butiker runt om i landet. När de ansöker om tillstånd för kameraövervakning får de olika besked i olika län. Ibland beviljas det utan synpunkter, ibland med synpunkter och ibland avslås det.
I Helsingborg byggs Olympia om och kameraövervakningen förstärks. Länsstyrelsen avslog ansökan. Samtidigt har det beviljats kameraövervakning på samtliga fotbollsarenor i Allsvenskan och Div 1 i hela landet. En sådan arena är i Malmö och det är samma Länsstyrelse.
Länsstyrelsen ansåg i Helsingborgsfallet att man kunde starta systemet när en incident sker, men inte ha det igång under hela matchen som avsåg enligt ansökan . Jag tror inte man behöver ha branschkunskap för att förstå hur dumt det är. Det är som om man skulle sätta på sig bilbältet när man håller på att krocka, innan behövs det ju inte.
Helsingborgs Stad överklagade och fick rätt.
Det blir problematiskt när Länsstyrelserna runt om i landet gör sina egna tolkningar av lagen och lagstiftarens mening. Det blir inte mindre problematiskt att enskilda handläggare gör likadant. Det måste finnas en samstämmig tolkning av lagstiftningen över hela landet.
Länsstyrelsens, eller snarare landshövdingens, roll som kungens fogde är naturligtvis överspelad sedan länge. Som statens tillsynsmyndighet finns det fortfarande en viss poäng att ha dem kvar men då måste statens vilja visa sig på samma sätt i alla län. Annars är det bättre landstingen och regionerna tar över arbetsuppgifterna och viljeinriktningarna kan göras utifrån den politiska viljan i respektive landsting eller region.
Jag tror vi kommer att överklaga beslutet. Vinner vi kommer vi att sätta upp kamerorna så fort det bara går. Tyvärr tror jag att Länsstyrelsen kommer att strunta i om de förlorar i Förvaltningsrätten och avslå nästa järnvägsstation i Skåne där det behövs kameror – beroende på vem som är handläggare.

Johan Ericsson Johan Ericsson

 

Någon annan betalar

Socialdemokraterna ville som vanligt höja skatten i årets budgetdiskussioner. I år med 50 öre. Det mesta skulle gå till Socialnämnden och Bildningsnämnden men när de ändå var igång slängde de in lite pengar till Tekniska och Miljö- och Byggnadsnämnden.

I Tekniska till tjänster vi redan har och i Miljö och byggnadsnämnden till en tjänst som rimligtvis borde vara avgiftsfinansierad. Verkar som de har inställningen att skattemedel kan man spendera hur mycket man vill…tar de slut är det bara att höja skatten.

Var är förslagen på att göra saker effektivare? Jag har inte sett ett enda sådant förslag. Tvärtom i den senaste budgetdiskussionen var deras förslag att städningen skulle tas tillbaka i egen regi. Fokus i dessa sammanhang bör ju vara på kvalité i kombination med pris. Inte på att det ska utföras av människor på vars löneutbetalning står att lönen kommer från Kävlinge kommun.

Det stod ingenting i deras direktiv om städningen om vare sig kvalité eller kostnad, bara att den skulle utföras i egen regi.

Efter senaste upphandlingen av lokalvård sjönk kommunens kostnader med 5 miljoner årligen. Visst det har varit en del problem med denna entreprenad det får man ju medge, allt annat vore ju lögn. Men det är snarare ett problem med att vad vi ville ha gjort inte var tillräckligt väl beskrivet och att vår uppföljning i början av entreprenaden inte var tillräcklig.

På den direkta frågan om man tänkte försöka få tillbaka även driften på gata/park svarade Catrin Tufvesson(s) att det var deras ambition. Även här utan att kommentera vare sig pris eller kvalité. Detta trots att dessa två entreprenader, västra delarna resp. östra delarna, har fungerat väl och kommuninvånarna är generellt sett nöjda med den ökade ambitionsnivån och utförandet.

Samtidigt ska man komma ihåg att kommunen spenderar 3-4 miljoner mindre årligen på skötseln av gator och grönytor sedan vi la ut detta på entreprenad, trots ambitionshöjningen. Jämför man med vad det skulle kostat om vi i egen regi skulle gjort samma ambitionshöjning ligger besparingen på 5-6 miljoner årligen.

Nej att göra saker smartare, effektivare och/eller billigare verkar inte ligga i socialdemokraternas intresse alls. Hade de suttit vid makten hade det inte slutat med 50 öre i år. Bara de två entreprenaderna de vill ta tillbaka i egen regi hade kostat 15 öre till i kommande budgetar och det hade inte slutat där.

Förslag om att bygga två bad, att köpa Scanområdet från Midroc mm får pengarna att rulla fort. Har man inställningen att det är ju bara att hämta mer pengar hos skattebetalarna är incitamentet inte så stort att hålla igen på kostnaderna. Det är enkelt att handla när ”nån annan” betalar.

Johan Ericsson Johan Ericsson

Rapport från gruppmöte med Kävlingemoderaterna

Under gårdagskvällen höll vi årets första gruppmöte, diskussionerna kretsade kring de utmaningar som våra nämnder står inför under våren.

För bildnings del handlade det om den obligatoriska förskola som staten står i begrepp att införa men även det egna målet om en kemikaliefri förskola.

På den tekniska fronten kretsade diskussionerna kring den upphandling av sophämtning som är planerad men även om de personalförsörjningsutmaningar som vår deltidsbrandkår i Kävlinge kämpar med.

Från socialnämnden handlade det om hur vi hanterar svallvågorna efter den flodvåg av flyktingar regeringen lät forsa in över oss under fjolåret. Problemställningar är många, de flyktingar vi blir ålagda att ta hand om ska ha tak över huvudet, utbildning och en trygg tillvaro.

KKBs ordförande gästade oss och höll en föredragning om de förfrågningar som gjorts av energibolagen om en anslutning av KKBs bestånd och därmed Kävlinge till det fjärrvärmenät som idag sträcker sig från Helsingborg till Lund. Kävlinge är en av få kommuner i Sverige som är utan fjärrvärme och Kävlingebornas miljöbelastning skulle minska med fjärrvärme.

Gruppen ställde sig positiv till projektet förutsatt att det inte ska kosta några skattepengar utan marknadens aktörer ska stå för investeringar och risker.

Johan Andersson Johan Andersson

Politiska förtroendeuppdrag är klara

höstmarknad 14

Igår på fullmäktige gjordes de val som fullmäktige förättar. Vi är stolta över att ha så många och kunniga moderata politiker representarade. Vi önskar alla lycka till under kommande mandatperiod.

Kommunstyrelse:
Pia Almström – Ordförande
Annsofie Thuresson – Ledamot
Johan Ericsson – Ledamot
Thomas Lövskog – ersättare
Sofia Lindblom – ersättare
Leif Skytte – ersättare
Kjell-Arne Ohlsson – ersättare
Johan Andersson – ersättare

Bildningsnämnd:
Leif Skytte – första vice ordförande
Mikael Elmvik – Ledamot
Patrik Bengtsson – Ledamot
Catharina Thott – Ledamot
Gunnar Weidenhielm – ersättare
Lovisa Svensson – ersättare
Johan Westin – ersättare
Navid Ghannad – ersättare

Socialnämnd:
Annsofie Thuresson – ordförande
Maria Karlberg – Ledamot
Ulla Nordström – Ledamot
Margareth Stridsberg – Ledamot
Caroline Kjellander – Ledamot
Jan Oldén – ersättareInga Kallin – ersättare
Mats Henriksson – ersättare
Anna Elmvik – ersättare

Miljö och Byggnadsnämnd:
Thomas Lövskog – ordförande
Anders Lindvall – Ledamot
Christian Lindblom – Ledamot
Johan Andersson – Ledamot
Sophia Holmström – ersättare
Göran Garmer – ersättare
Jan Söderberg – ersättare
Karin Wengblad – ersättare

Tekniska nämnden:
Johan Ericsson – ordförande
Sofia Lindblom – ledamot
Jan Wikhall – ledamot
Ulf Nordström – ledamot
Elin Helmander – ersättare
Ulf Hansson – ersättare
Tommy Almström – ersättare

Revision:
Dietmar Olbrich – vice ordförande
John Axel Persson – ledamot

Valnämnd:
Christian Lindblom – ordförande
Tommy Almström – ersättare
Anders Lindvall – ersättare
Margareth Stridsberg – ersättare
Sophia Holmström – ersättare

Överförmyndigarnämnd:
Inga Kallin – ledamot

KKB Styrelse:
Håkan Hagström – ordförande
Ulrika Ericsson – ledamot
Ulf Nordström – ersättare

Nämndemän:
Viviann Sahlén Hamrin
Göran Garmer
Nicole Hagström
Britt-Marie Skytte

Snart är Midroc-avtalet klart!

644x429(ByMaxScale_TopLeft_Transparent_True_True_Undefined)-2

I onsdags hade vi ett avstämningsmöte med tjänstemännen om förhandlingarna med Midroc. De förs i positiv anda och vi hoppas ha ett avtal klart innan sommaren.

Det handlar naturligtvis om kostnader, men det finns många andra delar i förhandlingarna. Vi ska bygga en helt ny stadsdel med upp till 3000 nya invånare. Ett sådant avtal är både omfattande och juridiskt komplicerat.

Detaljplanen är i princip klar och ska slutligen antas i kommunfullmäktige tillsammans med exploateringsavtalet.

Fungerar allt som planerat är avtalet snart klart och rivningen kan starta i sommar.

 

Konkurrensutsättningen fördröjs efter överklagan

Johan_med_mlogga_640På senaste fullmäktige togs beslutet att konkurrensutsätta skötseln av gator och grönytor i de östra delarna. Beslutet fattades efter att ha återremitterats från föregående möte som följd av att Socialdemokraterna vill ha en uppföljning av entreprenaden i de västra delarna som beslutsunderlag.

Uppföljningen presenterades och fullmäktige biföll tekniska nämndens förslag till konkurrensutsättning utan någon egentlig debatt. Larserik Johansson konstaterade bara att alla känner till Socialdemokraternas uppfattning i frågan och därför yrkade han på avslag. Mer debatt än så blev det inte.

Anledningen var enkel…Larserik och övriga socialdemokrater visste att de skulle förlora och hade redan bestämt sig för att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. I överklagandet hänvisar de bla annat till att uppföljningen var ett hastverk och en partsinlaga från de kommunala tjänstemännen.

Dessutom åberopade de som argument att enligt kommunens konkurransutsättningspolicy ska den egna verksamheten ges möjlighet att avge ett anbud. Vi har, precis som förra gången, valt att betrakta nuvarande kostnadsnivå för vår egen driftavdelning utgöra deras anbud. Men detta tycker inte Larserik räcker, utan tycker att den egna verksamheten ska sätta sig ner och räkna fram ett anbud. Jag undrar bara hur detta skulle kunna ge något annat resultat än den kostnad vi har idag. Skulle vår egen drift avdelning plötsligt komma fram till att de kan göra jobbet mera effektivt? Det skulle i så fall innebära att avdelningen inte idag är så effektiva de borde vara. Är det möjligen det Larserik menar…att killarna och tjejerna på centralförrådet går och drar benen efter sig och plötsligt kan bli effektivare. Det är inte min uppfattning.

Dessutom visade sig vid förra upphandlingen, i de västra delarna, att medelvärdet av inkomna anbud var ganska exakt detsamma som kostnaden i egen regi. Med andra ord var vår egen driftavdelning varken effektivare eller mindre effektiv än den samlade marknaden som lämnade anbud.

Det kom inga synpunkter från Socialdemokraterna i fullmäktige om att uppföljningen skulle vara en partsinlaga, att den var ett hastverk eller att beslutet stred mot ett tidigare fullmäktigebeslut. Istället för att ta denna debatt i fullmäktige väljer nu Socialdemokraterna att överklaga.

Kommunala beslut kan överklagas om beslutet är i strid med lagen eller om man som kommuninvånare drabbas av beslutet. Inget av det Larserik anför i överklagandet är i strid med lagstiftningen och en konkurrensutsättning kommer inte att negativt påverka Larserik som kommuninvånare. Överklagandet verkar bara vara till för att fördröja processen.