Ett svagare Europa

brexit

Storbritanniens val att lämna EU kommer att få stora konsekvenser för Sverige. Vi kommer att få ett svagare Europa där Storbritannien riskerar att falla sönder och länder i övriga EU följa efter.

Vi får inte glömma att EU startade som ett fredsprojekt. Vid Sovjetunionens sönderfall fanns EU där som en stabiliserande kraft och gjorde det möjligt för bildandet av nya demokratier. Inte minst under Balkankriget och dess följder spelade EU en avgörande roll.

Utvecklingen riskerar att vända från gemenskap och integration till ett Europa med konflikter mellan länder. Inte minst de brittiska politiska partierna måste ta på sig skulden för resultatet blev som det blev. Man har använt sig av EU-kritik för att vinna billiga inrikespolitiska poäng. Valet till EU-parlamentet har inte setts som så viktigt. Bättre att skicka en ”kul typ” till EU-parlamentet en någon som kan företräda landet i viktiga frågor.

Samma resonemang har vi haft i Sverige. EU valet har mer präglats av vem vi ska välja än vad den personen står för. Den linjen har också vi som politiskt parti drivit. Det är inte konstigare än att om du väljer en moderat i riksdag och kommun, väljer du också en moderat till EU-parlamentet. Helt enkelt därför att moderaterna har den bästa politiken, även i EU. Många har tagit alltför lätt på EU-frågor och säker trott att det ordnar sig ändå.

Alla vi som lever i demokratiska länder har den fantastiska rättigheten att vara med och påverka hur våra länder ska styras. Det är en rättighet men med den kommer också skyldigheter. Inte minst att sätta sig in i vad det innebär att rösta på ett visst parti eller en viss inriktning i en folkomröstning. Redan dagen efter folkomröstningen i Storbritannien om att lämna EU kunde man se rubriker om att britterna ångrade sig. Ett par dagar efter hade två miljoner britter skrivit på namninsamlingar om att göra om folkomröstningen. Två miljoner är inte speciellt många med tanke på att nästan 35 miljoner gick och röstade och en gissning är att många av de som skrivit under är de som röstade för att vara kvar i EU.

Om det nu är en betydande mängd människor som ångrar sig, för att de röstade för utträde eller för att de inte gick och röstade alls, så vaknar de upp till en bister verklighet. Som medborgare har du skyldighet att ta ställning, eller att aktivt låta bli. Det här är stora komplicerade processer som kräver en tydlig inriktning, man kan inte ändra inriktning varannan dag. Antingen är man med eller så är man inte.

Nu står vi här med en helt ny situation som kommer att påverka oss för lång tid framåt. Hur blev det så, frågar sig många? Ja man kan bara se hur många som röstade i valet i Storbritannien. De som inte röstade var ungdomen 18-24 år. Bara 35 % i den gruppen röstade. Medan över 65 år var det 85 %. Något att tänka på inför framtiden är att verkligen ta nytta av de demokratiska rättigheterna vi har. Annars får man ta det som det blir. Välkomna till verkligheten.

Den enda förmildrande omständighet som kan finnas är att debatten har varit populistisk och lögnaktig. UKIP har gått hårt fram i valrörelsen med alla pengar som gått till EU istället skulle användas till den offentliga sjukvården. Något som Nigel Farage backade från redan på morgonen dagen efter valet. Många människor har röstat för ett utträde med detta för ögonen, för att nu upptäcka att de blivit grundlurade. Det har förekommit rena lögner om vad EU reglerar och inte. Många människor har gått på lögnerna och löftena utan att vara källkritiska.

Populism är en mycket farlig ingrediens i politiska sammanhang. Vi är verkligen inte fria från sånt i Sverige. Senast på förra fullmäktige här i Kävlinge, då budgeten debatterades, föreslog Sverigedemokraterna att man skulle stoppa flyktingmottagande tvärt och därmed frigöra 40 miljoner som kunde användas till annat. En och annan skulle säker tyckt det var en bra idé om det hade varit valrörelse. Det är ju bara det att merparten av det som flyktingmottagandet kostar står staten för. Var de fått just 40 miljoner från är oklart men det är solklart att om vi stoppat flyktingmottagandet hade vi fått mindre pengar från staten. Som det ser ut nu hade vi dessutom fått ett vite för att vi hade vägrat. Resultatet hade troligen varit att det kostat oss mer än vi sparat.

I valrörelsen såg vi samma populism från Vänsterpartiet beträffande vinster i välfärden. De pengar vi skulle haft till välfärd går till vinster i privata företag. Man utelämnar helt det faktum att många privata företag inom välfärd är effektivare än de offentliga utförarna. Man kan utföra samma sak till lägre kostnad för skattebetalarna, och ändå göra en vinst. Så visst går skattemedel till vinst i privata företag, men det är inte pengar som skulle kunnat användas till mer välfärd om verksamheten drivits i offentlig regi. I många fall hade pengarna försvunnit i mindre effektiva organisationer.

När vi la ut gata/park skötseln på entreprenad fick vi höjd kvalité på skötseln samtidigt som vi sänkte kostnaden med tre miljoner årligen. Skulle vi gjort motsvarande kvalitets höjning med vår befintliga organisation skulle det kostat oss 1,5 miljoner årligen. Det har blivit billigare och bättre för kommuninvånarna – men skattemedel går också till vinst i två privata företag. Frågeställningen bör vara ska vi få ut mesta möjliga för varje skattekrona eller är det viktigare att allt görs i offentlig regi?

Det är en skyldighet man har som medborgare i en demokrati att analysera alternativen innan man lägger in röst på det som verkar enkelt och bra på plakat och bussidor. Det borde många britter gjort istället för att tro på ett parti som har som enda stora fråga att lämna EU. Med en retorik som går ut på att allt dåligt beror på EU och allt man vill kan finansieras med pengarna som blir över om man lämnar EU. På motsvarande sätt som Sverigedemokraterna pekar ut invandrare och flyktingar som roten till allt ont och stoppar vi bara flyktingmottagandet får vi råd med allt vi vill och lite till.

Så enkel är inte verkligheten – varken i Storbritannien eller Sverige.

Johan Ericsson                                           Pia kommunhus

Johan Ericsson                                  Pia Almström
Ordförande Moderaterna                    Ordförande Kommunstyrelsen  
Kävlinge                                                   Kävlinge     

Regeringen struntar i Skåne, en rapport från Riksdagen

I tisdags debatterade jag mot infrastrukturminister Anna Johansson angående regeringens ID-kontroller på tåg och färjor och vad det har för effekter för oss här i Skåne. Enligt den rapport som Sydsvenska Handelskammaren presenterade för en tid sedan kostar kontrollerna 1,5 miljarder kronor per år i form av ökade kostnader för transportörer, negativ utveckling på arbetsmarknaden och minskade intäkter för Skånetrafiken och DSB. Utöver det tillkommer kostnader på längre sikt för minskad integration i Öresundsområdet. Regeringens tafatthet och dåliga hantering av situationen kostar stora summor pengar och det är vi som bor i Skåne som får stå för notan.

Under debatten frågade jag Anna Johansson gång på gång om regeringen planerade att kompensera transportörerna för de ökade kostnaderna som ID-kontrollerna innebär. Gång på gång duckade hon frågan och berättade istället hur ansvarsfull regeringen är i flyktingfrågan. Hon tog dessutom upp de tio miljarder som regeringen i höst planerar att tillföra kommunsektorn. Problemet är de pengarna ska gå till att delvis täcka alla kostnader som svenska kommuner har med anledning av flyktingkrisen. Det är helt enkelt för lite för att plus och minus ska gå ihop.

Jag kan bara konstatera att regeringen inte har kontroll över situationen och att intresset för att kompensera för de kostnader som ID-kontrollerna orsakar är svalt. Än en gång är det tydligt att regeringen struntar i Skåne.

Boriana Åberg

Stockholm den 28 april 2016

Så har det hänt igen…

Så har det hänt igen. Ännu ett blivande flyktingboende står i ljusan låga, denna igång i min gamla hemkommun Bjuv. Jag antar att man får vara tacksam för att dessa klent begåvade människor som sysslar med sådant än så länge hållit sig till tomma byggnader.

Man kan naturligtvis ha olika åsikter om svensk flyktingpolitik – det ligger i begreppet demokrati. De bränder som anlagts kan säkert ses som ett extremt sätt att yttra sitt missnöje mot den förda politiken, men inte nog med den fara det utsätter människor för så är det helt missriktat och kontraproduktivt.

Inte sällan förs debatten utifrån att flyktingmottagandet kostar pengar som tas från gamla och sjuka. Det är en förenklad bild av verkligheten, men det finns korn av sanning i den.
Regeringen bestämmer hur många som ska tas emot och lägger över det praktiska och till viss del det ekonomiska ansvaret på kommunerna. Ersättning betalas ut till kommunerna men på en sådana nivå att det i bästa fall inte kostar kommunen något – om kommunen kan ta emot flyktingarna inom kommunen i egen regi. När regerings förlängda arm, Länsstyrelsen, eller Migrationsverket helt frankt skickar över fler än vad kommunen har kapacitet för måste kommunen köpa platser på annat håll. De extra kostnader kommunen får för detta få man ingen extra ersättning för. De pengarna måste tas från annat håll, något som kan komma att påverka annan verksamhet i kommunen.
Vägrar kommunen ta emot de anvisade flyktingarna kommer man ändå få stå för kostnaderna plus ett vite för att man vägrat. Det blir ännu dyrare, och ännu mindre pengar till annan verksamhet.

När ett flyktingboende brinner, som nu i Ekeby, drabbar kostnaderna för branden kommunen. Kostnaderna för att ge flyktingarna som skulle bo där ett hem kommer kommunen ändå att få betala när de får köpa platser på annat håll.
Pengar som kanske skulle gått till gamla, sjuka eller andra saker som är viktiga i kommunen. Det skulle förvåna mig mycket om inte Bjuvs kommun kommer att fortsätta med planerna och bygga upp boendet igen, när elden slocknat. Så, till de som tycker att man lyckats få bort ett flyktingboende som man inte vill ha kan jag bara säga att resultatet är bara att det kommer att kosta kommunen ännu mer pengar.

Värnar man om resurser till kommunens invånare, till vård, skola och omsorg mm så är det fel väg att gå att protestera mot flyktingboende i kommunen. Det är det bästa sättet att hålla nere kommunens kostnader för Socialdemokraternas och Miljöpartiets flyktingpolitik på riksplanet. Kommunerna har inte mycket att säga till om när regeringen pekar med hela handen.

Johan Ericsson Johan Ericsson

Även i Kävlinge…

omsorg

Att göra vad man kan i den situation Sverige står i idag med vårt flyktingmottagande är  inte lätt. Starka åsikter omringar en ”ni gör för lite”, ”ni gör för mycket”, ”ni drar ner på verksamheter”, ”varför drar ni inte ner på verksamheter”, ”ni agerar för långsamt”, ”ni agerar för snabbt”. Det enda vi kan säga är att oavsett resultat så kommer det att finnas massivt med åsikter.

Är inte detta bra? Jo, naturligtvis, att våra invånare är engagerade och de flesta öppna och välkomnande är både engagerande och rörande att se. Men det viktigaste just nu är att vi agerar klokt, och ser till alla delar av kommunen. Vår åsikt från Kävlingemoderaterna är att vi ska göra allt vad vi kan och agera klokt innebär inte att vi springer på alla bollar och skjuter hej vilt, utan det innebär att vi skapar oss en helhetsbild och gör vad vi kan utifrån de förutsättningar vi har som kommun.

I måndag öppnade vi vårt transitboende, ett boende som öppnades med syfte att avlasta Trelleborg. Ett transitboende för ensamkommande (som det i detta fallet är) innebär ett kort-tids boende tills ungdomarna är registrerade och anvisade till kommuner. Vi har ca 30 platser och igår var det 28 ungdomar på plats. På kvällen hände det som inte får och ska hända. Några personer kastade smällare/rökfyrverkeri mot boendet. Tror inte att vi kan föreställa oss den ängslan och rädslan de boende kände i det ögonblicket. Hur man ens kan komma på tanken är främmande och avskyvärt. Igår skadades ingen fysiskt, polisen var snabbt på plats tillsammans med Securitas och kommunen tar ytterligare steg för att göra tillvaron så säker som möjligt för alla våra invånare.

Men vad gör detta för vårt framtida arbete? Att ta debatter, ha olika åsikter, att på något sätt acceptera att vi har olika ingångspunkter är en sak, men att varje gång man tar ett beslut stå inför rädslan att byggnader förstörs, att boende blir utsatta för attentat och att våra invånare blir mer och mer otrygga. Vad gör detta för öppenheten och transparensen? Jag vet inte? Det jag vet är att varje vaken minut går åt till att finna lösningar för alla i kommunen, att hitta kloka och bra vägar framåt allt för att alla ska känna sig 100% välkomna och 100% trygga.

Personlig reflektion – varför moderat?

Såhär dagen innan valdagen har jag valt att stå över morgonkampanjen för att hämta lite energi och inspiration av de som betyder mest, min man och mina barn.

Jag fick frågan igår, varför valde du att engagera dig? Varför är du moderat? Det är en bra fråga, och frågar du andra engagerade får du säkert olika svar men lika personliga.
Jag har, faktiskt så länge jag minns, haft en stark ideologisk övertygelse i min egen och andras frihet, att man ska ”få vara den man är”, att jag själv ska kunna påverka och välja. Ja, när jag var liten visste jag väl inte att det var en ”stark ideologisk övertygelse”, det är en senare analys .

Jag är förälder, mamma till 3 barn. Min mellankille är min stora inspiration. Han är född med flera funktionshinder och när han fick sin diagnos för 7 år sedan var det något som klickade i mig. I samma stund som han fick sin diagnos hade också samhället helt avgjort hans framtid. 1) Kommer aldrig att klara sig själv, 2) Träningssärskola, 3) Förtidspensionering ) Daglig verksamhet 5) Gruppbostad eller dygnet runt personig assistans. Ingenstans fanns det med i tanken att han kunde utvecklas annorlunda, att den tekniska utveckningen kunde hjälpa honom, atet han faktiskt kunde klara ett jobb på hans premisser. På ca 60 minuter hade hela hans framtid ändras som genom ett slag med trollstaven.

Är inte detta bra frågar du säkert – det är ju tryggt och bra, det är väl det samhället är till för, att hjälpa honom? Ja, absolut, samhället är till för att hjälpa honom och andra funktionshindrade att nå sin fulla potential. Däremot ska samhället inte tala om för en funktionshindrad person att ”aha, din diagnos är detta, då blir din framtid så”. Att vara funktionshindrad innebär att man har ett hinder i en eller flera funktioner. Om detta gör en handikappad avgör miljön och samhället. Om vi istället ser förmågan och funktionen hos individen och inte problematiken hos kollktivet så utvecklar vi personer som mycket väl kan både gå i skola, utföra visst arbete och bo med mer eller mindre hjälp.

Min son går i särskola, men han läser en del ämne på grundskolenivå såsom matte, engelska och geografi. Detta för att de utgår från honom, utmanar honom och ställer krav på honom. Det ställer krav på oss alla för vi måste våga lite på förmågan, lita på att det är rätt att testa om även funktionshindrade har förmågan att arbeta och att leva sitt eget liv, inte det liv som bestämdes av funktionshindret.

Moderaterna ser individen, de ser människan, de ser möjligheterna, de ser friheten. Därför är jag moderat, därför är jag kommunalpolitiker, därför tar jag på mig fritidspolitikeruppdrag, därför är jag borta från familjen vissa kvällar. För jag vill att alla oavsett funktionshinder, kön, ålder, ursprung, sexuell läggning, religion, hudfärg ska få vara de som de är, få möjligheter att utveckla deras förmågor och friheten att skapa sitt eget liv. På söndag röstar jag moderat – vad gör du?

Vem ska betala?

Här följer ett blogginlägg som vår riksdagskvinna – Boriana Åberg – har bett mig att lägga upp.
Titlen är ”Vem ska betala?”

Valdagen närmar sig och löftena från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hörs ännu stärkare. Oppositionspartierna slår på stora trumman att det ska satsas mer pengar på allt, men när det gäller finansieringen är det tyst. Visserligen har det föreslagits skattehöjningar på ungdomsjobb, restauranger och transporter på drygt 20 miljarder kronor, men dessa räcker inte ens till att infria en tredjedel av vallöftena. Ytterligare skattehöjningar måste därför fram.

Exakt vilka skatter det handlar om kan bara Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet svara på, men troligen utgår de från skattehöjningar som de olika partierna driver som sina profilfrågor. Riksdagens Utredningstjänst har beräknat hur förslagen om höjda inkomstskatter, avskaffat RUT- och ROT-avdrag samt höjda bensin- och dieselskatter skulle slå mot hushållen här i Kävlinge kommun:

För en tvåbarnsfamilj där den ena föräldern jobbar som akutsjuksköterska och den andra som ingenjör handlar det om 19 600 kronor årligen i extra skatt. Med de av Socialdemokraterna i Kävlinge och Socialdemokraterna i region Skåne utlovade skattehöjningarna blir det 26 750 kronor!

Under de senaste åren har den svenska hushållen fått en mycket bättre ekonomi, tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik. Ordning och reda i statens finanser har skyddat oss från nedskärningar i välfärden. Den viktigaste frihetsreformen, jobbskatteavdraget, har gett de flesta en 1000-lapp mer i plånboken varje månad.

Denna utveckling hotas nu av Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets jakt på finansiering för att täcka de ökade bidragskostnader och andra minde genomtänkta förslag. Den fortsatta vänstervandring som de två radikala partierna pressar Socialdemokraterna till kommer med ett högt pris för hushållen i Kävlinge kommun. Det är fel väg att gå.

Vi behöver istället fortsätta ansträngningarna för att fler ska få ett jobb att gå till. Dit når vi inte genom att straffbeskatta Sveriges hushåll. Stefan Löfven, varför är det barnfamiljerna som ska behöva betala för en eventuell vänsterregerings vidlyftiga bidragshöjningar?

Boriana kampanj 3

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot Kävlinge

En snabbt växande exportindustri

Att det går bra för svensk spelindustri vet vi sedan länge. Rekord och milstolpar har staplats på varandra under de senaste åren, med exportsuccéer, innovationer och kreativa nydaningar tätt i följd. Sverige besitter en närmast unik position med sin enorma bredd: Mobilspel, Facebook-spel, oberoende spelutvecklare, stor teknisk kompetens och enorma exportsuccéer.

Huvudsakligen är det två problemområden som den svenska spelbranschen brottas med. Den första flaskhalsen är svårigheten att hitta rätt folk att anställa (duktiga utvecklare är efterfrågade i de flesta branscher idag), den andra är brist på riskvilligt kapital.

Ett annat Svenskt exportunder är musiken. Många tillskriver den Svenska kommunala musikskolan en stor del av framgången i den sagan.

Med tanke på bristen på kompetens i spelutveckling kanske något liknande skulle behövas för den nya kulturen.

young boy in yellow t-shirt with laptop showing thumbs up at cam

Kävlinge Moderaterna kommer därför inför nästa mandatperiod att bredda kulturskolan till att även inkludera de ungdomar som gärna vill arbeta med elektronik, datorer och spelutveckling. Helt enkelt den sk. Maker kulturen. Om inte annat så för rättvisans skull. Inte alla är intresserade av sport, dans, drama och musik.

Verkligheten bland kartfantaster

”Tänk dig ett evenemang stort som Vasaloppet med 15 .000 till 20.000 startande per lopp. Detta evenemang äger rum under en vecka, med ett nytt ”lopp” varje dag under 5 dagar. Loppet flyttar varje år till ett helt nytt ställe i Sverige, och drygt 1500 nya funktionärer måste rekryteras varje år. Lägg därtill att loppet flyttar under själva tävlingsveckan till antingen 3 eller 4 olika arenor, i det här fallet arenor i skogen där det oftast saknas infrastruktur för både el, IT, vatten och andra faciliteter så som t.ex. parkeringar.

Evenemanget bygger också upp en helt ny stad eller stadsdel med plats för mer än 10 000 personer, Sveriges största camping med all infrastruktur och faciliteter så som vatten, sophantering och avlopp. Dessutom erbjuds ett utbud av butiker, marknadsstånd, restauranger, underhållning, service och en egen radiokanal. Evenemanget lockar deltagare från drygt 40-talet länder i alla åldrar mellan 0-95 år, på alla nivåer i nästan 150 klasser. Evenemangets namn är O-Ringen.” – Citat –  Patrik Söderqvist – Marknads och kommunikationschef O-ringen.

ors14

Varför skriver jag om detta – jo av två anledningar. I år arrangeras O-ringen i Skåne.  Det innebär att det i år är lättare än någonsin att åka upp och prova på. Orientering är en fantastisk sport. På samma tävling kan elit och nybörjare tävla. På O-ringen är hela världseliten på plats, inklusive de svenska VM-hjältarna som tog fina medaljer i förra veckans VM i Italien, men även min dotter som är 6 år och får räknas som nybörjare är med och springer ”knatte-knat” och ”inskolningsbana”.

Den andra anledningen? I Kävlinge kommun har vi en fantastisk orienteringsklubb som heter OK Silva. De är en av de 26 arrangörsklubbarna i årets O-ring. Silva har ett brett engagemang med en fin barn och ungdomsverksamhet såväl som för vuxna. Det är dessutom en framgångsrik klubb – OK Silva är en del av Skåneslättens orienteringsklubb (SOL) och de har många duktiga orienterare, framförallt på ungdomssidan.

Så passa på och åk upp och prova på! Det är inte varje dag världens bredaste idrottstävling arrangeras i Skåne. Vi önskar också speciellt OK-Silva framgång i arrangemanget och stort lycka till till alla som tävlar – heja, heja!

Rapport från verkligheten bland bits and bytes …

I Helgen går DreamHack av stapeln. DreamHack är datorknuttarnas motsvarighet till min generations Roskildefestival … förutom alkoholen. Tror antalet berusade kan räknas på en hand.

Det hela startade i början av 90 talet i en källare till en skola i Malung, men har utvecklats till världens största lanparty och träffpunkt för alla ungdomar som har intresse för datorer, spel och teknik.

Från början var det dock mer kreativt där man tävlade i programmering och att visa sina talanger på egna skapelser. På senare tid är det mycket mer inriktat på spel och e-sport, med prissummor i miljonklassen.

I vilket fall så är det numera massivt. Det räknas som världens största datorfestival. Den hålls varje sommar och höst. Bilden nedan är från delar av den lilla hallen. En bild gör det inte alls rättvisa utan det måste nog upplevas.

2014-06-14 11.38.25

Killen som står på stolen är förövrigt undertecknades 8-årige son Simon som ”riggar”. Han är här för tredje gången.

I vintras på DreamHack Winter 2013 var här 22000 besökare och mer än 17000 datorer uppkopplade.

Hjärtat i hela föreställningen kan ses i bilden nedan. Inkommande fiber är på 40Gbit/s. Det motsvarar att överföra hela den svenska nationalencyklopedin med alla bilder och filmer varje sekund.

2014-06-14 15.26.25

Nedan visar hur mycket data som har passerat hjärtat. Vid tidpunkten ett fåtal timmar efter start hade 6 biljoner tecken laddats upp och 27 biljoner laddats ner. Det senare motsvarar ca: 30 000 filmer (naturligtvis laddar ingen ner något olagligt här). På bilden kan man också se att för tillfället används hälften av kapaciteten för nerladdning (17.3 Gbps).

2014-06-14 15.26.36

Man kan konstatera att en hel del av dessa personer är framtidens ingenjörer och som kommer driva det svenska spelundret vidare med goda exporter och inkomster till Sverige.

Vi moderater i Kävlinge vill inför nästa mandatperiod arbeta för att bredda vår kulturskola så att också elektronik, datorer och övrig naturvetenskap ingår. Detta som alternativ till den traditionella kulturskolan.