Reflektioner kring Almedalen 2016

Almedalen 2016Anna Tal Almedalen 2016Almedalen 2 2016

Så var veckan slut, ja, dryga veckan. Veckan då, vi mitt i sommaren, får politiska utspel och tidningarna är fulla med analyser och debatter. Almedalsveckan är unik – en möjlighet att skapa nya kontakter, att få inspiration och att, under informella former, träffa politiker från riks och regering, region och kommun såväl som företagare, föreningar, media och lobbyister.

I lördags var det moderaternas dag – och under dagen kom nya besked inom framförallt två område. Integration och krafttag mot sexuellt ofredande.

Beskeden kring integration var att införa ett bidragstak för stärkt arbetslinje, ansträngningar för att lära sig svenska krävs för att få permanent uppehållstillstånd, förstärkt samhällsorientering för nyanlända samt att aktivitetskravet i försörjningsstödet bör omfatta fler. Vissa delar av det Anna presenterade ligger helt i linje med det som vi i Kävlingemoderaterna beslutade om på vårt årsmöte i våras (kavlingemoderaterna.se/2016/03/rapport-fran-kavlingemoderaternas-arsmote). Trots detta beslut är det inte det inte självklart att vi kan genomföra det vi beslutat eftersom vi måste ta hänsyn till de andra partierna i kvintetten. Med centrala förslag i ryggen ökar möjligheterna att kunna genomföra förslagen och ger styrka i diskussionerna med samarbetspartierna. När alliansen tar över efter nästa val, med Anna som statsminister, finns det stora möjligheter att dessa förslag dessutom blir beslut på nationell nivå.

I sitt tal talade Anna bra och engagerat och hon föreslog också krafttag mot sexuellt ofredande. Bland annat genom en ny brottsrubricering – grovt sexuellt ofredande. Detta för att ge möjlighet för domstolarna att välja en rubricering, och påföljd, mellan sexuellt ofredande och våldtäkt. Straffvärdet ska enligt förslaget starta på nio månader vilket också ger möjlighet att utvisa en dömd förövare som inte är svensk medborgare.

Sammanfattningsvis gjorde Anna gjorde bra ifrån sig i Almedalen, både i sitt tal på scenen och alla de direktsända intervjuer, både före och efter sitt tal, hon gav under moderaternas dag.
Vi kan verkligen vara stolta över vår partiledare, Sveriges nästa statsminister.

Johan Ericsson

Johan Ericsson
Ordf Kävlingemoderaterna

Annsofie

Annsofie Thuresson
Vice ordf Kävlingemoderaterna

Hur får vi igång byggandet av hyresrätter?

Jag anser att det är bra att vi i Kävlinge har ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. Bolaget kan hjälpa kommunen i samhällsbyggandet. Vi kan styra bolaget att bygga nya bostäder där vi vill att det ska byggas och vad vi vill ska byggas. Detta är till gagn för kommunens utveckling, även om det ur ett moderat perspektiv, rent ideologiskt är tveksamt om en kommun faktiskt ska äga ett bostadsbolag.

Vårt bolag, KKB, har en helt dominerande ställning på hyresmarknaden i kommunen och det är inte bra. Vi behöver få i fler aktörer för att få konkurrens på marknaden och få igång bostadsbyggandet.  Enligt KKB:s vd kan man bygga runt 60 nya lägenheter om året utan att äventyra företagets ekonomi. Det är ungefär, siffermässigt, jämförbart med Malmö och MKB. Tio gånger större stad, tio gånger fler lägenheter och förra året byggde man 500 nya lägenheter. Men vi vet att detta räcker inte, vi behöver mer hyresrätter i kommunen, och det nu.

Problemet med att få in nya större aktörer ligger i att det krävs en viss volym för att en ny aktör ska få ekonomi i sin etablering på orten. Varför? För att kunna etablera områdeskontor på orten och anställa personal för underhåll krävs som sagt att volymen av lägenheter är tillräckligt stor. Ett företag kan inte etablera sig med 60 lägenheter som bas – det handlar istället om flera hundra lägenheter. Att bygga detta har även ett privat bolag svårt att mäkta med att bygga på kort tid.

I fler kommuner har man sålt av delar av det kommunala bolagets bestånd till en intressent som samtidigt förbundit sig att inom en viss tid bygga ett antal nya lägenheter.

Vi som är med i den strategiska beredningen (vilket är representanter från alla partier i kommunfullmäktige) i kommunen har fått lyssna på Eslövs erfarenheter, där gjort precis detta. Några av oss har också fått träffa ett par företag som är intresserade av att etablera sig på Kävlingemarknaden på dessa premisser. Om KKB säljer runt 500-600 lägenheter till en väletablerad aktör så förbinder de sig att bygga 300-400 ytterligare lägenheter. Försäljningen skulle dessutom generera kapital till KKB som skulle möjliggöra att bolaget kan bygga mer än de 60 lägenheterna per år.

Vi behöver fler bostäder i kommunen, alla typer av bostäder. Att bygga 60 hyresrätter per år räcker definitivt inte – vi måste hitta sätt att bygga mer. Att få in en aktör som kan etablera sig och komplettera KKB samtidigt som KKB frigör kapital för mer byggande tycker jag låter intressant och något som vi moderater tillsammans med övriga partier i kvintetten bör titta närmare på.

Frågan är vad oppositionen har för lösningar för att få igång byggandet?

Johan Ericsson  – Johan Ericsson