Fotbollsmatch eller budgetdebatt?

En budgetdebatt i fullmäktige kan på sitt sätt jämföras med den gamla skrönan om fotboll: ”Fotboll är en enkel sport. 22 man jagar en boll i 90 minuter och sedan vinner alltid Tyskland”

På budgetfullmäktige pratas det i fyra timmar och till sist vinner alltid majoritetens budgetförslag. Detta citat är från förra årets fullmäktige i Sydsvenskan. Ja, om man är fem partier, och har pratat budget sen januari, varför skulle man ändra sig en minut i tolv. Dessutom väljer oppositionspartierna att presentera sitt budgetförslag på sittande möte i fullmäktige. Vi är fem partier som samarbetar, alla har en partigrupp som vi måste ha dialog med. Det är inte genomförbart om man inte får förslagen i god tid. Så, ”Sedan vinner Tyskland” är högst relevant.

Vill ni partier utanför majoriteten få igenom några av era förslag får ni presentera dem i god tid så vi i Kvintetten har möjlighet att diskutera dem.

Socialdemokraterna vill att vi tar fram en ny översiktsplan. Det håller vi redan på med och det vet socialdemokraterna. Vi har redan flera delar klara och vi har dialog med Länsstyrelsen vilka delar vi behöver förnya.

Sverigedemokraterna ville utreda om vi betalar ut ekonomiskt bistånd till personer som befinner sig illegalt i Sverige. Vi kunde berättat att det gör vi inte. Vi betalar ut ekonomiskt bistånd enligt den lagstiftning som finns och inget utöver det.

Det är intressant att höra Rune Sandström (S) säga att man inte vill bygga i de västra kommundelarna. Sen påpekade han att han inte sagt så men tog sig rätten att säga nej, när det inte var bra. Men något ”ja” har ännu inte presenterats. Lödde Öster med äldreboende säger man nej till. I Lödde centrum vill man absolut bevara Folkets Hus men ändå flytta på Zwing It. Norr om Vikhögsvägen är man också negativ. Fler områden finns just nu inte på förslag i Löddeköpinge att säga ja till. Man har också sagt nej till allt i Hofterup. Så det nya badhus i Löddeköpinge som många vill ha lär vänta på sig.

Vi moderater bygger gärna ett badhus i Löddeköpinge, när det finns befolkningsunderlag för det. Men att de västra delarna av kommunen ska växa sätter socialdemokraterna effektivt stopp för.

Rätt till heltid och avskaffande av delade turer är alltid ett hett ämne, något både S och SD hade med i sina direktiv. Här är vi i grunden överens med oppositionen. Rätt till önskad tjänstgöringsgrad finns med i strategin om framtidens hemvård samt i en ny överenskommelse med kommunal. Kartläggning påbörjas inom kort för alla yrkeskategorier. Delade turer? Schemaläggning och val för anställd om den vill ändra arbetsplats under dagen. Så varför inte bifalla? Vi lägger och bifaller inte direktiv på det som redan görs.

När det gäller s-direktiv om miljöchef har vi beslutat att vi inte skall ha just en miljöchef. Vi väljer modellen med myndighetschef, så att vi inte tillsatt miljöchef är helt enligt majoritetens vilja. Detta har dessutom givit utrymme att öka resurserna vad gäller miljöinspektionen. Vi nu är väldigt nära vad vår egen behovsutredning av resurser visar, vilket var det som Länsstyrelsen hade synpunkter på. Närmare än vi var när S hade makten fram till 2006. Så frågan är vill S ha chefer eller inspektörer, vet de ens själva?

SD hade även direktiv om att kommunen ska säkerhetsställa att alla ensamkommande som vi har ansvar för är under 18 år. Så låt oss dyka ner lite i detta ämne. Vi har ansvar för ensamkommande ungdomar även när de fyllt 18 om de fått uppehållstillstånd. SD refererar troligtvis till de ungdomar som fortfarande har asyl. Idag är antalet under 100 vi har ansvar för och hälften blir 18 i år. Migrationsverket skriver systematiskt upp åldrar. Ska vi då spendera skattemedel för något som görs? Eller försvaras detta direktiv på samma sätt som SD föreslagna skattsökning på 75 öre? ”Ett retoriskt grepp, vi vet ju att det inte går igenom”

Det arbetats alltså redan med S och SD direktiven och har gjorts de senaste åren. Inget oppositionsparti hade full finansiering för sina förslag. Kaos och oordning. Det är inte heller något av förslagen som har våra invånare och kunder i fokus. S har utgångspunkt från facken, inte våra invånare.

Värt att notera är att S kategoriskt röstade ner alla kvintettens direktiv. S vill alltså inte utreda möjligheten att skapa en träningssärskola i kommunen, S vill inte utreda hur vi kan minska mikroplasterna, S vill inte se om vi kan få till en busslinje mellan Hofterup och Dösjebro, S vill inte lyfta föreningslivet med ett föreningsarrangemang eller för den delen öka tryggheten hos våra invånare genom nolltolerans mot skadegörelse, policy för kameraövervakning eller fortsatt fokus på rent, snyggt tryggt. Alla direktiv med dig som invånare i fokus.

Så, vad är viktigast för dig som invånare? Ordning och reda? Retoriska grepp? Kaos? Utgångspunkt från facket eller från dig? Om du ser ordning och reda och att du ska vara i centrum – då är moderaterna partiet för dig.

Vill man vara med och spela fotboll och kanske få in ett mål? Då måste man träna och förbereda sig, och låt oss tala klarspråk, presentera sina tankar tidigare än på sittande möte!

Pia Almström                                Boriana Åberg                                  Annsofie Thuresson
KSO                                                     ordf. kommunfullmäktige                 ordf. socialnämnden

Johan Ericsson                            Thomas Lövskog                              Patrik Bengtsson
ordf. tekniska nämnden                 ordf. miljö&byggnadsnämnden       vice ordf. bildningsnämnd

Med fokus på samhällsbyggnad!

Miljö och byggnadsnämnden är, till omslutning, den minsta budgeten. Vi har heller i princip aldrig några investeringar. Däremot pågår intensiva arbeten och detta är vår fokus framöver:
 
E-tjänster och Digitalisering
Vi arbetar med att erbjuda e-tjänster för att söka och hantera bygglov. Min tanke är att det skall vara lika enkelt att söka bygglov i framtiden som göra sin deklaration, eller köpa kontaktlinser. För dig som söker bygglov är den stora vinsten troligen att du alltid kommer kunna se hur det går med ditt ärende. När något ändras i ditt ärende får du besked. Du kommer också att kunna logga in i “mina ärenden” och se var i processen ditt ärende ligger, när kommer det upp i nämnden (om det behövs), när och vad beslutet blev.
 
Digitaliseringen av kartor och detaljplaner gör i sig att den processen kommer gå fortare. Dock är det ett svårt arbete. Om det bara vore att skanna in kartorna som PDF hade det varit enkelt, men ganska poänglöst. Skall det bli någon nytta för förvaltningen och invånarna så måste den digitaliserade datan bli smart också. Inte bara som bildmaterial. Den nya tekniken med mycket högre upplösning krånglar också till det. Ett gammalt streck ritat med penna motsvarar 1m. När vi nu digitaliserar detta hittar vi avvikelser som måste hanteras. Även om det är absurt, var faktiskt en sådan avvikelse uppe i rätten för ett par år sedan. Vi har också bekymmer med att parallella linjer måste vara parallella, att 90 graders hörn måste vara 90 grader etc. Annars fallerar vi i processen hos leverantörer, byggare och andra intressenter.
Kävlinge är en av de första kommunerna som digitaliserar enligt SiS/TK 501. Den standard som skall gälla. Kävlinge har också tagit initiativ om ett gemensamt arbete i Skåne med digitaliseringen.
 
Detaljplaner
Det går långsamt med våra detaljplaner. Både att ta fram dem och att underhålla dem.
Förutom att arbeta med organisation och processen i sig, har vi lagt ett direktiv att undersöka möjligheten att upphäva gamla detaljplaner.
Detta har jag inte hört någon annan gjort, men skall vara formellt fullt möjligt. Anledningen är att detaljplaner åldras och blir inaktuella. Dessutom är det min bestämda uppfattning att de har störst nytta i början av ett område där man har ett blankt papper. Var skall vi ha vägar? Var skall skolan vara? Hur hanterar vi dagvatten? Efter det kan områden få utvecklas i sin egen takt med tiden.
Om man upphäver en detaljplan blir möjligen bygglovet mer komplicerat. Man kommer bli tvungen att ta hänsyn till att en förändring harmoniserar med omgivningen. Eftersom omgivningen ofta har förändrat gentemot en detaljplan från tidigt/mitten 1900-talet är det ändå min övertygelse att det är en möjligt bättre hantering. Direktivet är att utreda om detta är möjligt och vilka konsekvenser det får.
 
Bebyggelse överhuvudtaget
Generellt när det kommer till bebyggelse i Kävlinge är vi politiker i kvintetten orolig över hur svårt det är att få tillstånd bebyggelse i de västra delarna. Det är nämligen väldigt skevt fördelat mellan de västra delarna och de östra delarna.
 
Just nu finns det drygt detaljplaner för 500 bostäder under utredning för de västra delarna. I Hofterup finns ytterligare ett antal möjliga bostäder. I de östra delarna finns det däremot mer än 2000 bostäder på detaljplaner under utredning. Utöver det en del intressanta projekt utmed ån. Någon gång kommer också det gamla Solanum området bebyggas. Samt, inte minst, 1500 bostäder på stationsområdet som håller på att byggas nu.
 
Antar vi i genomsnitt 2,5 personer i varje bostad innebär det att de västra delarna kan växa med kanske 1000-1300 personer de närmaste åren. De östra delarna har dock möjlighet att växa med 8000-10000 personer.
 
Ett möjligt stort område i de västra delarna är det som vi Moderater är de enda som är intresserade av att skapa. Nämligen Sjöstaden där det gamla kärnkraftverket nu ligger. 2030 eller däromkring är det möjligt att bebygga … om mellanlagret av kärntekniskt avfall då är flyttat och rivit. Det är ett område som kan härbärgera nästan 4000 bostäder i ypperligt område. Dessutom kan det minska trycket att göra stora förändringar i fiskeläget.
Thomas Lövskog
Ordförande miljö och byggnadsnämnden

Nya företrädare valda på gruppmötet

På gruppmötet den 29 augusti valde vi våra nya företrädare som går in efter Leif Skytte, Britt-Marie Skytte, Johan Andersson, Ulf Hansson och Tommy Almström som har valt på grund av tidsbrist eller flytt att lämna alla eller delar av sina uppdrag.

Bildningsnämnden
Som vi tidigare meddelat så  blir det Patrik Bengtsson som går in som ny vice ordförande i bildningsnämnden. Kjell-Arne Ohlsson, tidigare ersättare i bildningsnämnden går in som ledamot och Julia Stala blir ny ersättare i bildningsnämnden

Kommunstyrelsen
Patrik Bengtsson valdes även in som ny ersättare i kommunstyrelsen tillsammans med Anders Lindvall som därmed fick nytt uppdrag som ersättare.

Miljö och Byggnadsnämnden
I miljö och byggnadsnämnden blir Sophia Holmström, tidigare ersättare, ledamot. Till ny ersättare valdes Lovisa Svensson som nu kommer tillbaka till kommunpolitiken efter ett år i London.

Tekniska nämnden
Här valde vi in två nya ersättare. Dels Jonathan Gradén och dels Stefan Sandor. Båda två får därmed sina första kommunala uppdrag hos Moderaterna i Kävlinge

Valberedningsnämnden:
Tommy Almström, tidigare ersättare, går in som ledamot och Jennie Metz-Abrahamsson blir ny ersättare i denna nämnd

Nämndeman:
Moderaterna i Kävlinge nominerade Caroline Kjellander till ny nämndeman. Caroline har sedan tidigare bland annat uppdrag i socialnämnden.

Vi önskar alla lycka till i deras nya uppdrag. Här kan ni läsa mer om våra företrädare.

Med valet av Patrik Bengtsson är nu den kommunala presidiegruppen åter komplett med Pia Almström som KSO, Boriana Åberg som ordförande i kommunfullmäktige, Johan Ericsson som ordförande i teknisk nämnd, Annsofie Thuresson som ordförande i socialnämnden, Thomas Lövskog som ordförande i miljö och byggnadsnämnden samt Patrik Bengtsson som vice ordförande i bildningsnämnden.

IMG_5458

Rapport från KS – ibland är det svårt….

Ibland är det svårt. De flesta borde vid det här laget vara medveten om att vi har ett stort behov av att bygga fler bostäder i landet. Både stora villor, små villor, hyresrätter, bostadsrätter och kanske till och med flerbostadshus med äganderätt.

Det är i Sverige en lång process innan spaden kommer i marken. Steg 1 är att vi måste få tag på mark, sedan måste vi politiker vilja, efter det måste medborgarna vilja. Det följs av att länsstyrelsen måste vilja. Där stoppar man det mesta. Antingen är det strandnära, eller i skogen, eller på åkrarna, eller så blir det problem med regnet, eller trafiken, eller något annat. För säkerhets skull gör vi en del av dessa vändor mer än en gång.

I onsdags på kommunstyrelsen försökte vi få till ett slut på en lång och krokig väg som sysselsatt oss i mer än 25 år. 1991 exproprierade Kävlinge kommun den mark som ligger till höger precis när man kör ut ur Kävlinge, mot Löddeköpinge. Inte det ljusaste minne i den Moderata historieboken.

Steg 1 var i alla fall klart. Vi har mark. Tyvärr föll det  på den politiska viljan vad gällde detaljplanen. C och L ville inte gå vidare med detaljplan (det är ju jordbruksmark) och socialdemokraterna ville i sista stunden detaljstyra ytterligare – vilket gjorde att vi var tvungna att återremittera hela ärendet.

Att få till ett byggande och få hela kommunen att växa är en utmaning men en sak är klar – vill ni ha en växande kommun och med det ett större underlag för service, företag och kollektivtrafik finns det bara ett parti – Moderaterna.

Thomas_på_mlogga

Paviljonger är inte en väg in i samhället

Under förra året fick vårt land ta emot en i princip ohanterlig mängd människor på flykt, varav en del med fullgoda skäl att söka och få skydd och en del utan dessa skäl. Processen går långsamt och frestar på alla samhällsfunktioner. Ett led i processen är från flyktingförläggning till egen bostad i någon form. Som bekant råder det på grund av regleringar stor brist på bostäder och framförallt hyresrätter i vårt land. I vissa kommuner väljer man att bilda områden med “temporära” paviljonger eller lågkvalitetsbyggen för att lösa situationen, detta är en metod som moderaterna i Kävlinge helt tar avstånd ifrån.

Skälen till detta är flera. För det första är vi övertygade om att detta motverkar integration. Om man koncentrerar människor i utanförskap är risken stor att man ökar just utanförskapet.  Det andra skälet är att paviljonglösningar ger undermåliga bostäder med kort livslängd. Risken är stor att de nyttjas långt efter sin livslängd, vilket kommer att leda till förslummade områden som inte på något sätt är önskvärt. Vi behöver få en fördelning av våra nyanlända över hela kommunen. Det tredje skälet att är att läggs stora resurser på att skapa och upprätthålla detaljplaner. Att göra stora avsteg från dessa för en enda grupp är att att håna fastighets- och markägare i de berörda områdena.

 

Vad gör vi och vad vill vi göra?

Vi har medverkat till att en kraftig expansion av hyresrätter har inletts med hundratals lägenheter under färdigställande. Vi har varit frikostiga med bygglov för villor och gjort allt för att förenkla för den som vill bygga. Detta räcker inte på långa vägar då trycket från de som vill bli invånare i kommunen är enormt.

Vi ser ett behov av att det uppförs många nya bostäder i alla dess former; villor, bostadsrätter såväl som hyresrätter. Vi hoppas att kunna få ett politiskt stöd för utbyggnad av alla samhällen i kommunen. Vi ser också en möjlighet i att kommunen aktivt arbetar med att hitta inneboendemöjligheter för våra ensamkommande som komplement till utslussningslägenheter, vilket skulle ge mindre tryck på vårt bostadsbestånd. I takt med att utbudet av bostäder ökar ser vi en möjlighet att frigöra en liten del av beståndet till de som söker skydd från krig och elände. En ökad byggnation gynnar alla våra invånare, från unga som ska flytta hemifrån, till nybildade familjer, nyanlända till våra seniorer som vill ha ett enklare boende.

 

Moderaterna i Kävlinge utvecklar mångfalden och förenklar byggandet i kommunen – för alla våra invånare!

Rapport från gruppmöte med Kävlingemoderaterna

Under gårdagskvällen höll vi årets första gruppmöte, diskussionerna kretsade kring de utmaningar som våra nämnder står inför under våren.

För bildnings del handlade det om den obligatoriska förskola som staten står i begrepp att införa men även det egna målet om en kemikaliefri förskola.

På den tekniska fronten kretsade diskussionerna kring den upphandling av sophämtning som är planerad men även om de personalförsörjningsutmaningar som vår deltidsbrandkår i Kävlinge kämpar med.

Från socialnämnden handlade det om hur vi hanterar svallvågorna efter den flodvåg av flyktingar regeringen lät forsa in över oss under fjolåret. Problemställningar är många, de flyktingar vi blir ålagda att ta hand om ska ha tak över huvudet, utbildning och en trygg tillvaro.

KKBs ordförande gästade oss och höll en föredragning om de förfrågningar som gjorts av energibolagen om en anslutning av KKBs bestånd och därmed Kävlinge till det fjärrvärmenät som idag sträcker sig från Helsingborg till Lund. Kävlinge är en av få kommuner i Sverige som är utan fjärrvärme och Kävlingebornas miljöbelastning skulle minska med fjärrvärme.

Gruppen ställde sig positiv till projektet förutsatt att det inte ska kosta några skattepengar utan marknadens aktörer ska stå för investeringar och risker.

Johan Andersson Johan Andersson

Fler bostäder i Barsebäcks by.

I måndags tog kommunfullmäktige beslut om en detaljplan i Barsebäcks by som gör det möjligt att bygga 42 nya bostäder, främst radhus.
Bostadsbristen är stor i praktiskt taget hela Sverige, men speciellt stor i Skåne. Det ordnas konferenser och temadagar i ämnet ”Hur kan vi bygga mer?”
Vad har då 42 småhus för betydelse kan man undra? Det är ju små och billiga lägenheter som behövs mest!

Bostadsmarknaden är komplicerad. Det är svårt att bygga nya, billiga bostäder. Hyresregleringen gör också att konkurrensen snedvrids. Men när man bygger nya, lite större bostäder startar man flyttkedjor. De som flyttar in i det nybyggda lämnar ofta en annan, kanske lite mindre bostad. Dit flyttar någon som bor i en billig etta och vill byta upp sig. Ibland lämnar två personer var sin mindre bostad och bildar nytt hushåll tillsammans.

Lunds kommunala bostadsbolag gjorde en undersökning i våras som visade att 19 nybyggda radhus ledde till att 48 hushåll fick en ny bostad. Byggande av små lägenheter är viktigt för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån, men LKFs undersökning visar att byggande av större lägenheter leder till att det blir fler mindre lägenheter lediga i andra delar av beståndet.

Därför är det viktigt att vi bygger alla slags bostäder i Kävlinge. I förra veckan tog vi också beslut om att Bonum ska bygga ca 50 seniorbostäder centralt i Kävlinge. Vår förhoppning är att det ska leda till ännu fler flyttkedjor och nöjda kommuninvånare som för möjlighet att flytta till den bostad de vill ha.

Pia kommunhus Pia Almström

Politiska förtroendeuppdrag är klara

höstmarknad 14

Igår på fullmäktige gjordes de val som fullmäktige förättar. Vi är stolta över att ha så många och kunniga moderata politiker representarade. Vi önskar alla lycka till under kommande mandatperiod.

Kommunstyrelse:
Pia Almström – Ordförande
Annsofie Thuresson – Ledamot
Johan Ericsson – Ledamot
Thomas Lövskog – ersättare
Sofia Lindblom – ersättare
Leif Skytte – ersättare
Kjell-Arne Ohlsson – ersättare
Johan Andersson – ersättare

Bildningsnämnd:
Leif Skytte – första vice ordförande
Mikael Elmvik – Ledamot
Patrik Bengtsson – Ledamot
Catharina Thott – Ledamot
Gunnar Weidenhielm – ersättare
Lovisa Svensson – ersättare
Johan Westin – ersättare
Navid Ghannad – ersättare

Socialnämnd:
Annsofie Thuresson – ordförande
Maria Karlberg – Ledamot
Ulla Nordström – Ledamot
Margareth Stridsberg – Ledamot
Caroline Kjellander – Ledamot
Jan Oldén – ersättareInga Kallin – ersättare
Mats Henriksson – ersättare
Anna Elmvik – ersättare

Miljö och Byggnadsnämnd:
Thomas Lövskog – ordförande
Anders Lindvall – Ledamot
Christian Lindblom – Ledamot
Johan Andersson – Ledamot
Sophia Holmström – ersättare
Göran Garmer – ersättare
Jan Söderberg – ersättare
Karin Wengblad – ersättare

Tekniska nämnden:
Johan Ericsson – ordförande
Sofia Lindblom – ledamot
Jan Wikhall – ledamot
Ulf Nordström – ledamot
Elin Helmander – ersättare
Ulf Hansson – ersättare
Tommy Almström – ersättare

Revision:
Dietmar Olbrich – vice ordförande
John Axel Persson – ledamot

Valnämnd:
Christian Lindblom – ordförande
Tommy Almström – ersättare
Anders Lindvall – ersättare
Margareth Stridsberg – ersättare
Sophia Holmström – ersättare

Överförmyndigarnämnd:
Inga Kallin – ledamot

KKB Styrelse:
Håkan Hagström – ordförande
Ulrika Ericsson – ledamot
Ulf Nordström – ersättare

Nämndemän:
Viviann Sahlén Hamrin
Göran Garmer
Nicole Hagström
Britt-Marie Skytte

Ytterligare förändringar i Plan och Bygglagen (PBL) med Moderaterna

Sedan 2006 har över 250 000 fler människor fått ett jobb att gå till. Det är bara början. Vi vill att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Det kräver ytterligare 350 000 jobb.

En politik för fler jobb förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Människor måste ha möjlighet att flytta till jobb, till studier eller till den första bostaden och starten på vuxenlivet.

Vilka hinder ser vi då för ökat bostadsbyggande? I huvudsak ser vi tre delar i detta.

För lite marktilldelning för bostäder
En stor mängd regler försvårar eller omöjliggör bostadsbyggande i attraktiva lägen. Exempelvis bullerregler, strandskydd, regler för riksintressen och arkeologi.

Det är lätt att regelhysterin gör att det till slut inte går att bygga alls. Här vill vi Moderater, och i synnerhet Moderaterna i Kävlinge, se över situationen. Vi har redan förbättrat situationen i kommunen och gått före, men de riktigt stora regeländringarna kräver nationell samsyn.

Riktmärket är flexiblare lösningar och regler som tar hänsyn till användningen. En studentlägenhet på 20 kvm, behöver kanske inte all den standard som ett boningshus för en familj behöver.

För dyrt att bygga
Byggkostnaderna i Sverige är höga till följd av bl.a. kommunala särkrav,  normer och bristande konkurrens i byggsektorn. Det försvårar särskilt för byggandet av billigare lägenheter, inte minst hyresrätter.

Nya Moderaterna vill sänka byggkostnaderna genom bättre utnyttjande av stordriftsfördelar och sänkt parkeringsnorm.

Just parkeringsnormen är något vi i Kävlinge redan konstaterat och sett över. I områden med god kollektivtrafik eller i centrala lägen, kan man ha en lägre norm.

För långsamt att bygga
Tiden från idé till bygglov är alltför lång och oförutsägbar, vilket ökar både kostnader och risker med att bygga nya bostäder.

Nya Moderaterna vill snabba på byggprocessen, genom förändrade möjligheter att överklaga byggbeslut, en privat initiativrätt, och minskat obligatoriskt krav på detaljplan.

Vi vill även att fler detaljplaner ska kunna antas av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Dessutom vill vi lyfta bort länsstyrelsen som granskande part. Bara denna åtgärd kommer minska tiden för detaljplaner med i genomsnitt 4.5 månader.

Vi ser också gärna att olika detaljbestämmelser om utformning är tidsbegränsade i detaljplanerna. Med tiden förändras nämligen ett område så att omgivningen borde vara mer bestämmande än en gammal detaljplan.

Som en sista del vill vi utreda överklagandeprocesserna. Dessa står för en stor del av förseningar.

I motsatts till partier på vänstersidan inser vi Moderater att i allt förändringsarbete är det viktigt att mäta och jämföra. Allt för att veta hur man står sig i konkurrensen, hitta de bästa lösningarna och förbättra sig. Därför vill vi moderater göra det möjligt att enklare och mer rättvist göra jämförelser i bygghandläggningen mellan kommuner

Mellanlagret i Barsebäck

Bakgrund

Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 9 maj 2014 undanröjt mark- och miljödomstolens dom (innefattande även länsstyrelsens och nämndens beslut). Ärendet gällde kommunens  avslag på ansökan om bygglov för lagerbyggnad för mellanlagring av kärntekniskt avfall. Detta inom Vb-område i detaljplanen.

Avfallet består av interndelar från kärnkraftverkets reaktorer. Interndelarna skall delas och placeras i speciella behållare. Dessa behållare skall sedan lagras i ett strålskyddat mellanlager nere vid verkets hamn. När slutförvaret SFR vid Forsmark är utbyggt kommer avfallet förflyttas dit. Detta lager beräknas nu vara byggt till 2025. Dock har det flyttats fram flera år sedan denna diskussion startade.

När SFR är färdigt kommer dessutom reaktortankarna flyttas var för sig intakta upp till slutförvaret. Först därefter kan den egentliga rivningen av reaktorbyggnaderna och kringliggande byggnader ta vid och marken återställas samt friklassas.

Enligt Eon förkortas nermonteringen med 6 månader genom att använda detta mellanlager. Eon har dock utökat det senare till en tidsvinst på mellan 6 månader till strax under 2 år.

Ytterligare en anledning enligt Eon är att just nu finns den kompetens som behövs för den interna nermonteringen. Om några år när Tyskland är i fullgång med rivningar (om det genomförs) kommer denna kompetens vara en bristvara och därför betydligt dyrare för Eon.

Hanteringen av bygglovet

Sett ur ett bygglovssammanhang bedömde miljö- och byggnadsnämnden inte att nuvarande detaljplan var förenlig med ett mellanlager av kärntekniskt avfall. Ärendet överklagades till länsstyrelsen som gick på Kävlinges linje och likaså mark- och miljödomstolen. Sökande överklagade ännu en gång till mark- och miljööverdomstolen. På väldigt kort tid hanterade mark- och miljööverdomstolen ärendet och hävde tidigare utslag, och återförvisade ärendet till Kävlinge kommun.  Domen är förvånansvärt tunn, men tydlig.

Kritik har framförts från Eon om den initialt långa handläggningstiden av det första ärendet. Jag kan dock tycka att ett mellanlager för kärntekniskt avfall kan förtjäna lite mer tid än exempelvis en sockerlada. Verket stängdes ju trots allt helt 2005 och att det skulle rivas har varit känt längre än så.

Kommunens inställning

Gång på gång under Barsebäcks livstid har kommunen körts över och förtroendet mellan kommunledningen och Barsebäcksverket / Eon är tyvärr väldigt lågt. Även under den dialog om mellanlagret som båda parter sökt har kommunen fått olika besked.

Vad gäller tomten som sådan skulle den återställas och Eon sedan lämna området. I Eons svar på den fördjupade översiktsplanen över kustzonen utpekas dock området som viktigt för framtida el produktion, exempelvis en landbaserad vindkraftspark.

Likaså skickade man dagarna innan ett planerat möte om  mellanlagret in ett nytt bygglov på ett mellanlager. Detta trots tidigare utfästelser om att lösa situationen tillsammans.

Kommunens hållning är att vi inte vill ge ett permanent bygglov. Dels för att det inte följde detaljplanen, men också på grund av  följande skäl …

  • Det rör sig om en mycket lång tid och mycket kan hända. Mellanlagret är betydligt större än nödvändigt och under de kommande 15-20 åren kanske något parti vill tidigarelägga avvecklingen av andra kärnreaktorer i Sverige och ett behov av mellanlagring uppstår.
  • Utökningen av SFR har en väldigt lång väg kvar innan det blir verklighet. Även här kanske den politiska verkligheten ritas om radikalt i höstens val.
  • Barsebäck avvecklades i förtid. De pengar som fonderas av varje såld kwh kärnkraftsproducerad el för rivningen av Barsebäck är därför mindre än tänkt. Finns det tillräckligt med finansiering för en avveckling av alla delar?

Om ett mellanlager verkligen behövs anser kommunen, och har hela tiden ansett, att det varit mycket bättre med ett tillfälligt bygglov. Ett tillfälligt bygglov speglar också mer tydligt förväntningarna i miljödomen.

Tillfälliga bygglov kan dock bara ges 5+5 år. F.o.m juli i år dock 10 + 5 år. Eon anser att 10 år inte ger någon marginal. En annan möjlighet är att ändra detaljplanen och tillfälligt tillåta kärnteknisk verksamhet och på den detaljplanen ge ett bygglov. Detta hade kunnat ge Eon  ett bygglov för 10, 15 eller även 20 år. Detta hade i sin tur gett kommunen en framtida möjlighet och större trygghet. Om Eon hade accepterat denna kan man anta att bygget redan hade varit i gång.

Av någon okänd anledning kan inte Eon alls tänka sig detta, utan kräver tvunget ett permanent bygglov på sin mark för ett mellanlager för kärntekniskt avfall.