Valfläsk på höstmarknaden – en succé!

valfläsk

Igår, den 6 september var det dags för den årliga höstmarknaden som så fantastiskt arrangeras av handlarna i Kävlinge. Till många väljares glädje valde vi i år att bjuda på valfläsk i form av rågsmörgås med stekt fläsk. Det var många skratt och muntra miner (och lite mutter från meningsmotståndare). Det fina vädret höjde humöret ytterligare. 900 portioner serverades och lika många påsar med material delades ut. Ett fantastiskt facit!

Valfläsk 2

Samtalen var många – och det känns att det blåser blåa vindar just nu. Det är en vecka kvar och vi kör stenhårt! För frihet, för öppenhet, för mångfald och för att vi vill fortsätta göra ett bra Kävlinge ännu bättre!

höstmarknad 14

Mitt i kampanjaktiviteter – vanliga frågor och svar

Bland det roligaste i en valrörelse är att varje dag träffa väljare. Vi är ute och kampanjar varje månad under hela mandatperioden, men det är tydligt att valet gör att fler och fler funderar över valen som man kan göra och vill ha svar på sina frågor. Därför har jag sammanställt några av de frågor vi får och de svar som vi har till dem. Om ni vill träfffa oss så kan ni i vår kalender ser vart vi håller hus idag: https://www.google.com/calendar/embed?src=kavlinge%40moderat.se&ctz=Europe/Stockholm

Vad gör ni för att förbättra bullernivån från motorvägen? Vi kräver bullerplank eller vallar!
Vi är medvetna om att motorvägen genererar en hel del buller och annat störande ljud för de som bor i närheten, även om trafikverkets normer inte överskrids.

För de värst drabbade finns möjlighet att få bidrag för att byta ut fönster för att få ner bullernivåerna inomhus. Utomhus är det av förklarliga skäl lite mer omfattande att minska bullret. Man kan bygga bullerplank eller bullervallar. Planken är förhållandevis billiga, men inte lika bra och kräver dessutom ett visst underhåll. Bullervallar är bättre

Ett problem med båda dessa lösningar är om kommunen inte äger marken som de ska placeras på. Vi kan naturligtvis inte bygga vare sig plank eller bullervall på någon annans mark utan att ägarens medgivande.

Vi har på vissa delar påbörjat bygget av bullervall – men kostar en hel del pengar om vi ska ”beställa” en bullervall. Fyllnadsmassor har dessvärre den egenheten att det kostar om man behöver bli av med dem, och det kostar om man vill ha dem. Därför har vi valt att lägga massor där när vi har fått massor över i andra sammanhang. Detta har visat sig gå alldeles för långsamt och därför har vi beslutat att låta andra aktörerna lämna sina överblivna massor vid den påbörjade bullervallen. Förhoppningsvis kommer detta att resultera att vi inom relativt kort tid kan åstakomma mer. Naturligtvis kommer det inte att handla om att vem som helst får tippa vad som helst. Massorna ska kontrolleras och när de väl är där kommer vi att jämna till det så det blir en fin vall och inte en avlång hög med massor.

Vi har också startat konstruktiva diskussioner med Trafikverket för att hitta lösningar där vi inte äger marken och där det inte fungerar med bullervallar. Vi kommer också att diskutera med privata markägare längs E6an för att få möjlighet att bygga bullervallar enligt samma princip.
Vi har samma problem längs med hela E6:an
Vi kommer också att diskutera möjligheten att kommunen går in och delfinansierar om ingen annan möjlighet finns
Hur ska ni klara att få Kävlinges skolor till topp 20?
En fortsatt utveckling mot en sammansatt kunskapsskola som omfattar hela tiden från första dagen i förskolan till avslutningsdagen i årskurs 9. Vi ser vikten av att sammanföra kompetens, engagemang och erfarenhet från hela vår kunskapsverksamhet för att kunna erbjuda alla kommunens barn goda förutsättningar att lyckas i skolan. Bryggorna mellan de olika stadierna i barnens utbildningstid måste förstärkas så att de är väl förberedda inför nästa steg, det möjliggörs och kan förstärkas ytterligare under arbetet med Framtidens skola.
Vi kommer skapa en flexibel verksamhet som kan arbeta med grupp-/ klasstorlek och lärartäthet allt utifrån de behov som finns och definieras av ledningsgruppen på respektive skola, det är ute på enheterna kunskapen finns.
Det särskilda stödet kommer att utvecklas och kan tillsammans med tidigare betyg och nationella prov i skolan och kunskapstester i matte och svenska i förskolan riktas snabbt till de som i tidig ålder riskerar att halka efter.
Vi ser redan idag stora framtsteg för projektet framtidens skola och de satsningarna tillsammans med förstelärare och IT kommer att sätta Kävlinges på kartan som en av Sveriges bästa skolkommuner
Hur många hyresrätter kommer ni att bygga?
Vårt löfte är att bygga 300 hyreslägenheter under mandatperioden. Detta är inte allt utan vi kommer att fokusera på att förnkla regler så att det byggs mer av alla typer av boende i kommunen. Hyresrätterna kommer i första hand att läggas i våra huvudorter Kävlinge och Löddeköpinge.
Vi har aktiva idrottsföreningar i kommunen, men vad görs för de ungdomar som har andra intresse, exempelvis teknik?
Vi håller med er i frågan att alla inte är intresserade av de klassiska fritidsaktiviteterna som musik, dans, teater och sport. Och för dessa finns det betydligt mindre.

Vi moderater vill därför bredda kulturskolan till att innehålla mer än de klassiska och även ta in elektronik, datorer, och andra aktiviteter baserad på teknik och naturvetenskap.

Vi siktar också på bygga ett nytt all aktivitetshus, utöver att se över var vi kan ordna fler spontanidrottsplatser i kommunen.
Den tilltänkta skateboardparken i Vikenområdet kan också utvecklas till något ännu större. En annan viktig del är också att uppmuntra ungdomar att starta egna organiserade fritidsaktiviteter. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer www.moderat.se/kavlinge
Varför vill ni inte göra något åt kollektivtrafiken?
Vi vill absolut göra något åt det, mn vi vill inte satsa en stor del kommunala skattepengar på den. Dessa pengar ska gå till skola och omsorg. Det är helt sant att vi kan köpa bättre tider från skånetrafiken, men dessa pengar är samma pengar som går till annan kommunal verksamhet och då prioriterar vi våra barn, unga och äldre.
Hur vill vi göra då? Vi har skrivit det tidigare här i bloggen, vi vill påverka direkt på regionplan, där kollektivtrafiken styrs. Genom att dels få in lokala företrädare och dels i förhandlingar direkt med skånetrafiken. Varje gång tidtabellen ändras vill vi se förbättringar till vår fördel. Vi arbetar också aktivt för att få Lommabanan på plats med en station i Furulund.

Reflektioner från en valdebatt

Valdebatt juli 14

I onsdag direktsände P4 en 30 minuter lång valdebatt mellan Pia Almström (M) och Catrin Tufvesson (S). En ganska lugn historia där kandidaterna mest redogjorde för in politik – så den som väntat en hetsig debatt blev nog besviken.

Däremot gav den en hel del intressanta svar och tankar.

  • Socialdemokraterna höjer heller skatten än att se på effektiva lösningar. Pia gav två exempel på verksamheter som lagts ut på entreprenad som inneburit bättre kvalité till lägre pris – parkskötslen i de västa delarna och städningen inom kommunen. Genom att göra detta får vi mer pengar till skola och omsorg. Socialdemokraterna ser hellre att detta är i kommunal regi – även om det är till sämre kvalité och dyrare. Konsekvensen av detta leder till skatteökning – för att de kunna genomföra sina vallöften.
  • Vid diskussionen om kollektivtrafik gav moderaterna besked om att matarbussar inte ses som nödvändiga. Pendlarparkeringar och utbyggd cykelvägsnät ger möjlighet för alla att ta sig till stationerna utan utökad dyr matartrafik. Socialdemokraterna höll med men pratade om att kollektivtrafiken behövs ses över – även i Köpenhamnregionen. Hur detta medverkar till matartrafik i Kävlinge framgick inte.
  • Socialdemokraterna går till val på sitt eget program och vill inte ge besked på vem de kan tänka sig samarbeta med efter valet. De utesluter inte något parti enligt Catrin Tufvesson, vilket man kan fundera på…. Moderaterna är tydliga med att våra intentioner är att fortsätta att samarbeta med alliansen – det har fungerat utmärkt och vi har roligt ihop.

I valet ställs tydliga frågor och det krävs tydliga svar. Du som väljare måste även på kommunal nivå veta vad du får när du lägger din röst på ett parti. Väljer du moderaterna så vet du att vi går till val med alliansen. Väljer du socialdemokraterna vet du att de kommer att samarbeta med någon, men vem ger de inga svar på. Vad innebär detta för de socialdemokratiska löftena? Ja det lämnar vi upp till dig som väljare att dra slutsatser om.

Moderaterna? Vi fortsätter förbättra tillsammans med vännerna i alliansen.

Nya kampanjformer tar fart – häng med!

Kampanjbild

Vi i moderaterna i Kävlinge gillar att kampanja. Under hela mandatperioden har vi varit ute varje månad och träffat våra invånare – vilket ger oss värdefull feedback på det förändringarbete vi gör.

Vi funderar ständigt på vad vi kan göra bättre, hur vi kan nå fler och framförallt hur vi kan nå alla väljargrupper. Traditionell kampanj med flygblad, stå utanför affärer, på torg och marknader samt dörrknackning gör att vi når en viss del av vår viktiga befolkning. Vi har under de senaste åren också lagt till hemsida och facebook till den typen av kampanjer.

Men hur utmanar vi oss och er som invånare? Nu breddar vi oss, tillsammans med vår MUF-förening och aktiverar oss på fler kanaler såsom denna blogg, men också Twitter och instagram.

På söndag, den 4 maj kl 10,  gör vi den första politiska instawalken som någonsin har skett i Kävlinge kommun – varför?
För att prova att nå ett nytt segment av invånare som är aktiva på instagram, men också för att förtydliga via bilder vad det är vi vill i Kävlinge kommun. Vi ser mycket fram emot detta och hoppas att du kommer att följa oss på – http://instagram.com/kavlingemoderaterna

 

”Mer asfalt och järn – för en tryggare trafik”

Ja, det var rubriken på ett pressmeddelande som gick ut tidigare idag från Skånemoderaterna och moderaterna i Kävlinge. Skånemoderaterna är just nu ute och presenterar skåneprogrammet som ligger till bas för valrörelsen för regionen.

Det var mycket roligt att bli uppringd av kansliet och bli tillfrågad om vi kunde tänka oss att arrangera en morgonkampanj på tema infrastruktur samt ett pressmöte.

Kl 06.30 var vi på plats och delade ut information och bjöd på påskägg vid stationen i Kävlinge. Från regionen var Pontus Lindberg på plats – vilket var mycket uppskattat.

Kampanj 11 april

Efteråt bjud vi pressen på fika och Pontus presenterade ytterligare prioriterade frågor i höst. För oss i Kävlinge kommun ser vi extra positivt på arbetet för att få tre filer på motorvägen till Malmö, höja standarden på vägarna och som tidigare meddelat satsningen på Lommabanan vilket kommer att ge en ny tågstation hos oss i Furulund.

Läs hela pressmeddelandet på vår hemsida: http://www.moderat.se/pressmeddelande/mer-asfalt-och-jarn-en-tryggare-trafik