Vår blogg

Resultat provval

Nedan följer resultatet av Kävlingemoderaternas provval. Detta ligger som grund till vår kommunlista som tas på nomineringsstämman / årsmötet den 26 februari. Av våra 167 röstberättigade röstade 84 stycken vilket är drygt 50%. Det motsvarar valdeltagande i provvalet 2014.
För komplett resultat samt detaljer –  vänligen se bifogad pdf-fil – provvalsresultat2017_detaljer.

1                         Boriana Åberg
2                         Johan Ericsson
3                         Pia Almström
4                         Annsofie Thuresson
5                         Thomas Lövskog
6                         Christian Lindblom
7                         Anders Lindvall
8                         Ulf Nordström
9                         Erik Åberg
10                       Patrik Bengtsson
11                       Alexandra Wallin
12                       Julia Stala
13                       Ulla Nordström
14                       Mikael Elmvik
15                       Kjell-Arne Ohlsson
16                       Maria Karlberg
17                       Johan Westin
18                       Margreth Holmström
19                       Anna Elmvik
20                       Gunnar Wiederhielm
21                       Catharina Thott
22                       Josefin Hylander
23                       Navid Ghannad
24                       Mats Henriksson
25                       Jan Oldén
26                       Magnus Netterheim
27                       Jan Wikhall

Vid frågor vänligen kontakta oss på info@kavlingemoderaterna.se

Styrelsen – Kävlingemoderaterna

Replik – Vi moderater tar ansvar för framtiden

2015 kom ett stort antal flyktingar till Sverige. Att ordna boende och integration till dessa är nu ett kommunalt ansvar. Med bosättningslagen gjorde den socialdemokratiska regeringen det lätt för sig. Skicka ut familjerna till kommunerna och säg ”Lös Problemet” ?
Det blir inte fler bostäder för man stiftar en lag. I Kävlinge byggs det mycket, men inte tillräckligt. Ett skäl till detta är att socialdemokraterna säger nej till alla byggplaner i de västra kommundelarna. Vi behöver bygga alla sorters bostäder, inte bara hyresrätter.

Man kan tro att paviljonger och andra tillfälliga bostadslösningar är billiga. Men det är en missuppfattning. En liten tvåa i paviljongboende kostar ungefär 15000:- i månaden om man räknar med att paviljongen ska användas i fem år.
Till sådana lösningar räcker inte den ersättningen som staten skickar med. Dessutom för kommunerna ersättning i två år, sen ska kostnaden gå på den kommunala budgeten.

När statistiken visar att det tar 7 till 9 år i genomsnitt innan flyktingarna är etablerade i samhället kommer flyktingmottagningen de kommande åren att bli en tung post för kommunerna. Vi måste ta vårt ansvar att också lösa bostadsfrågan så kostnadseffektivt som möjligt. Men socialdemokraterna kan ju tala om vilken del av verksamheten vi ska dra in på eller hur mycket vi ska höja skatten för att finansiera dyra lösningar. Dessutom är en lägenhet i det ordinära boendet det bästa för en lyckad integration.
Redan idag kan vi se att etableringsersättningen inte räcker de första från åren. Vi får ta av den kommunala budgeten för att finansiera både nyanlända och ensamkommande. 2016-2017 kostade de ensamkommande bara i Kävlinge kommun 200 miljoner varav 20 miljoner är kommunala pengar.

Det är vårt ansvar som politiker att ta ansvar för hela kommunen, för alla invånare, både de som redan bor här och de som kommer, och i det ansvaret är ekonomin en avgörande del.


Pia Almström
Kommunstyrelsens Ordförande (M)

Gott nytt år!

Så har ytterligare ett år gått och ett år återstår i denna mandatperiod. Men innan vi ser framåt åt ett valår så ser vi lite bakåt, vad har hänt hos Kävlingemoderaterna 2017?

För föreningen startade året med årsmöte då vi fastställde vårt kommunalpolitiska program – ett program som alla våra medlemmar varit med och arbetat fram och som visar vår vision för Kävlinge kommun de närmaste 15 åren.

Sedan följde kampanjer där bland annat ”lyxfällepolitik”-kampanjen stod ut. Via våra filmer och utdelningar nådde vi över 8000 kommuninvånare!

Vi har fått massor av input från våra invånare på våra fredagskampanjer, stationskampanjer och deltagande i marknader. Frekventa diskussioner på sociala media och mail visar att våra invånare är intresserade och följer vår politik. Vi har kompletterat med annonser i Kävlinge nya, med affischer i kommunen och blogginlägg samt debattinlägg.

Nu i slutet av året har nomineringsstämma för region och riksdag gett historiska resultat för Kävlingemoderaterna med Boriana som förstanamn till riksdagen i vår valkrets och Annsofie på valbar plats till regionen.

Kommunalt visar prognoserna på ännu ett år med överskott och ordning och reda i ekonomin. Över 100 hyreslägenheter har färdigställts, skolor och förskolor har renoverats och stationsstadens förskola har öppnats. Valfrihet har införts inom särskilt boende och daglig verksamhet och nya boende planeras inom omsorgen.

Vi ser med glädje att tryggheten ökar, att vi nådde 6:e plats i Sverige i svensk näringslivs rankning, att vi har Sveriges bästa skolbibliotek och att kvalitén ökar inom äldreomsorgen.

Visst finns det fortfarande utmaningar. Vissa rår vi på och vissa tar längre tid. Vi har exempelvis arbetat intensivt och fokuserat med våra kolleger i regionen för att förbättra för Kävlinge vårdcentral – en utmaning som egentligen ägs av region och socialdemokraterna – men bristen på engagemang är uppenbar. Så vi tar kampen.

2018 kommer fokusera framåt, på val, på valrörelse och samtidigt på att sköta kommunen med omsorg och ordning och reda. Moderaternas valår kommer att fokusera på skola, på omsorg och på byggnation.

Vi önskar er alla ett gott nytt år!


Johan Ericsson   
Ordf. Kävlingemoderaterna 


Annsofie Thuresson
Vice Ordf. Kävlingemoderaterna 

Historisk nomineringsstämma för Kävlingemoderaterna

Den 25 november hade skånemoderaterna sin nomineringsstämma till riksdags och regionlistorna till val 2018. Kävlingemoderaterna var representerade av 12 ombud (Pia Almström, Johan Ericsson, Patrik Bengtsson, Julia Stala, Kjell-Arne Ohlsson, Alexandra Wallin, Anders Lindvall, Thomas Lövskog, Johan Westin, Ulla Nordström, Ulf Nordström samt Tommy Almström) och två observatörer som tillika var kandidater till riksdag (Boriana Åberg) och region (Annsofie Thuresson)

Efter inledning av både vår partiledare Ulf Kristersson och partisekreterare Gunnar Strömmer så var det dags för riksdagens listor att sättas.

Pia Almström, som varit vice ordförande i rekryteringsstyrelsen, satt i stämmopresidiet. Fem kandidater skulle rangordnas och vår Boriana Åberg höll ett lysande, ideologiskt och personligt tal som gick hem hos ombudet. Det visade sig tydligt i omröstningen där vi med stor stolthet kunde konstatera att Boriana blev, med bred marginal, framröstad att toppa valsedlen för Skåne Södra.

”Jag är glad och hedrad över förtroendet att toppa riksdagslistan.” säger Boriana Åberg.” För mig, som är född och uppvuxen i en kommunistdiktatur är det mycket stort att inte bara få rösta utan också själv ställa upp i fria och demokratiska val. Nu gäller det att kämpa för en moderat valseger” fortsätter Boriana Åberg.

Efter lunch fortsatte nomineringsstämman med valen till regionen. Johan Ericsson, som varit ordförande i rekryteringsstyrelsen, satt ordförande för denna del av stämman. De 10 första kandidaterna var rangordnade sinsemellan men fick möjlighet att under en minut presentera sig och deras tankar kring region Skåne. Stämman fastställde sedan föreslagen valsedel och Annsofie Thuresson representerar Kävlingemoderaterna på en ledande fjärde plats på Mellankretsens lista.

”Jag är väldigt glad att jag fått förtroendet att representera moderaterna i regionen. För Kävlinge är det oerhört viktigt att ha en kandidat som kan vara med och påverka och förändra det som också påverkar våra invånare dagligen, som tillgängligheten i primärvården eller situationen på E6” säger Annsofie Thuresson

Detta är första gången vi har ett förstanamn på riksdagslistan och även ett ledande namn på regionlistan. Det innebär att du som invånare kan välja starka Kävlingemoderater, inte bara i kommunen, utan också i region och riksdag. Kandidater som kommer att arbeta för Kävlinge, Skåne och Sveriges bästa.

Styrelsen – Kävlingemoderaterna

Fortsatta satsningar på maten i hemvården

Kävlinge kommuns mat på våra boende är bland de bästa i Sverige och ska fortsätta vara så. Varför? Det finns många skäl men två är särskilt viktiga:

1) Maten är för många den viktigaste stunden på dagen. Man får sitta ner, ta det lugnt, njuta och hämta energi. En hög kvalitet på maten, bra utbud och, ja, faktiskt mat man vill äta är det som sätter guldkant på tillvaron hos många av våra kunder på boende, eller de som bor hemma men går och äter på våra restauranger

2) Bra mat med bra kvalitet är den bästa förebyggande verksamheten som vi kan ha. Genom att äta bra minskar vi sjukdomar, fall, vi ökar energin och livsglädjen.

        

 

Med jämna mellanrum görs nya upphandlingar av leverantörer av maten. Detta måste göras enligt lag. Upphandlingen som nu är genomförd tillsammans med kringliggande kommuner innebar kraftigt ökade priser på livsmedel som kött, fisk och fågel. Det har du nog också själv märkt när du handlar i affären.

För att bibehålla kvalitén och kunna fortsätta göra satsningar som att rulla ut buffékonceptet till alla våra restauranger så höjs därför priset i restaurangerna med 2 kr från årsskiftet. För de som har abonnemang (bor på boende) blir höjningen den som är varje år, dvs index-uppräkningen. Att inte göra detta hade kraftigt försämrat för våra kunder och äldre och vi hade behövt ändra utbud och tillbehör. Inte något som moderaterna och kvintetten vill. Eftersom restaurangerna är öppna för allmänheten, så att anhöriga kan komma och äta med sina nära och kära, så måste vi enligt lag vara konkurrensneutrala. Att använda skattemedel är inte förenlig med detta, då hade vi behövt stänga, inte heller något vi vill ska ske.

Vi i moderaterna och i kvintetten fortsätter utveckla maten, kvalitén och Kävlinge måltidsservice. Vi har denna mandatperiod infört måltidsvän, utvecklat restaurangerna, infört mer valfrihet i måltiden, satsat på framtidens seniormåltid, utvecklat ett nytt inköpskoncept och det senaste – kioskvagnen för att förbättra mellanmålen. Det ger kvalitet, det ger trygghet, det ger valfrihet – detta är fortsatta satsningar på maten.

Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden

Vad händer nu med Kävlinge vårdcentral?

Regionens budget för 2018 är klubbad. Vi är glada för att skatteökningen stoppades men tyvärr så klubbades styrets budget igenom efter att SD lagt ner sina röster. Detta ger mindre resurser till vården och primärvården än vad alliansens förslag innebar. Det är illa. Illa för vår vårdcentral i Kävlinge. En vårdcentral som kämpar, trots många listade. En vårdcentral som fortfarande inte har fulla öppettider. En vårdcentral som fortfarande är helt beroende av hyrsköterskor och hyrläkare. En vårdcentral som stängt äldremottagningen, saknar KOL/Astmamottagning och livstilsmottagning. Kort sagt, en vårdcentral som hade gynnats av alliansens budget och ökade resurser får nu försöka klara sig på det rödgröna styrets nästan obefintliga satsningar.

Om vi ser tillbaka på valet 2014 så gick Henrik Fritzon och Roland Palmqvist ut stort och lovade en vårdcentral till Furulund – prioriterat sa de. (http://kavlinge.lokaltidningen.se/s-utlovar-vaardfilial-i-furulund-/20140410/artikler/140409905/).
Hur hade detta hjälpt Kävlinge? Jo, det är så många listade att man inte hinner med, det finns underlag för fler vårdcentraler. Inte bara filialer utan en riktigt vårdcentral. Betänk hur stationsstaden kommer att växa? Därmed växer underlaget. Vi är glada när vi läser att den privata vårdcentralen i Bjärred tänker öppna en filial med en läkare och sjuksköterska i Furulund. Det är bra, men inte det som socialdemokraterna lovade, och med all säkerhet, inte det som de vill se.

Så frågan kvarstår. Vad gör (s)tyret för att se till att primärvården får de resurser som krävs? Vad gör socialdemokraterna i Kävlinge för att påverka deras kolleger i regionen?

Vi håller ständig dialog med våra regionpolitiker. Vi skriver debattartiklar, vi gör besök, vi lyssnar in personal, vi samtalar med våra invånare och vi påverkar, varje dag, för att våra invånare ska få det som de förtjänar – en bra och tillgänglig vårdcentral.

 

Johan Ericsson               Annsofie Thuresson
Ordförande                     Vice Ordförande
Kävlingemoderaterna     Kävlingemoderaterna