Replik – Vi moderater tar ansvar för framtiden

2015 kom ett stort antal flyktingar till Sverige. Att ordna boende och integration till dessa är nu ett kommunalt ansvar. Med bosättningslagen gjorde den socialdemokratiska regeringen det lätt för sig. Skicka ut familjerna till kommunerna och säg ”Lös...

Moderaternas fokus är våra invånare

Tack socialdemokraterna och Catrin Tufvesson för att ni, på ett ypperligt sätt, i ert svar visar precis varför socialdemokraterna skapar kaos och oordning. Ni visar tydligt på att med er politik blir det fler byråkrater i kommunen. Ni visar att ni inte alls är insatta...

Vi moderater är frihetens parti!

Vår målsättning är att människor själva skall ha makt över sina egna liv och fatta så många egna beslut över sina liv som bara är möjligt. Kommun, region och stat skall så lite som möjligt blanda sig i människors liv. Vi tror på människor. Vi tror att människor själva...

Bostadssituationen i kommunen

Kävlinge som de flesta andra kommuner har sedan många år stor bostadsbrist. Trots att det byggs en hel del är bristen på både hyres och bostadsrättslägenheter mycket stor. Många äldre vill gärna flytta från villan till en lägenhet. Ungdomar vill flytta hemifrån till...