Socialdemokraternas löftesmaskin sänder kommunen till lyxfällan!

Moderaterna har ett mantra, kanske inte det roligaste, men ett viktigt sådant – ordning och reda i ekonomin. Det är A och O. Du som invånare kan vara säker på att när moderaterna gör satsningar, ger dig löfte så är grunden att vi har ordning och reda i ekonomin. Det är genom detta vi har kunnat göra investeringar i nya skolor, förskolor, i skatepark, i idrottshallar, konstgräsplaner, cykelvägar, förstelärare, nya boende, ja listan är lång. Genom fokus på kvalitet och produktivitet har vi en kommun idag med de bästa förutsättningar för framtiden. Varje gång vi politiker beslutar om olika saker, är det viktigaste att vi kommer ihåg att det faktiskt är dina pengar vi hanterar!

Därför blir vi djupt oroade när vi under mandatperioden hör och fasas över socialdemokraternas löftesmaskin. Allt kan ges till alla och hur gör man detta? Oftast genom skattehöjningar alternativt att spendera varenda krona kommunen får in. En lyxfällepolitik som kan leda till att man helt saknar beredskap för oförutsedda händelser eller resurser för framtida investeringar.

Argumentet för skattehöjningarna har alltid varit ”Alla har råd med X öre till”. Har ni hört det förr? Badhuset kostade ”bara 6 öre till”. Men vet ni? Problemet är att socialdemokraterna inte lovar samma saker för sina skatteökningar från år till år. Ska allt infrias är det inte bara några öre vi talar om. Vi har gått igenom alla socialdemokraternas yrkande under mandatperioden och ska allt genomföras kommer våra invånare att betala runt 2 kronor i skatteökning! Tror ni oss inte – det är bara att granska själva – allt är offentliga handlingar och finns på kommunens och vår hemsida.

En kommunal skatteökning slår på alla, framförallt slår det på dem som tjänar minst. Fattigpensionären, den ensamstående föräldern som inte får det att gå ihop, studenten som precis flyttat till sitt första egna boende, barnfamiljen som lever på föräldrapenning – alla!

Länk till vår skatteberäkning här

Det är lätt att lova allt till alla när någon annan betalar. Socialdemokraterna är en löftesmaskin utan innehåll – ordning och reda i ekonomin finns inte. Om skatteökningen inte går igenom är alltid deras förslag att alla medel ska användas. Då finns inget kvar till investeringar. Då har vi inte en god ekonomisk hushållning. Då har vi inte ordning och reda i ekonomin. Vi vet alla hur det går när vi inte har ordning och reda i ekonomin. Kaos, ökade skulder, ökat skatteuttag. Detta är lyxfällepolitik. Socialdemokraterna anser att de inte gjort sitt jobb om de inte gör slut på dina pengar.

Moderaterna har tillsammans med våra vänner i kvintetten lagt en budget med ansvar, med framtidstro, med satsningar och framförallt – med ordning och reda i ekonomin. Vi är och kommer att fortsätta vara rädda om dina pengar och se till att kommunen fortsätter utvecklas till Skånes bästa boendekommun.

                                                    

Pia Almström (M)                                             Johan Ericsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande                         ordförande Kävlingemoderaterna

 

Satsningar på trygghet

På måndag fattar vi beslut om Kävlinges budget för 2018. Ännu en gång presenterar vi en budget i balans utan sparbeting eller skattehöjningar. Fast denna gång är det en budget med mindre marginaler och positiva osäkerhetsfaktorer än tidigare. Vi kommer framöver att behöva öka byggande för att bli fler som delar på våra gemensamma kostnader och vi kommer att behöva fortsätta att effektivisera verksamheterna. Vi kommer aldrig att bli så effektiva att vi inte kan effektivisera ytterligare lite till. Vi kommer också att behöva se över om vi verkligen lägger pengarna på rätt saker framöver.

Vi lever i en tid med tidningsrubriker om terrorhot och terrorattentat. Trots det vågar jag påstå att vi, här i vår del av världen, lever i en tryggare miljö än någonsin. Risken för att utsättas för ett terrorattentat eller annan allvarlig brottslighet är ändå förhållandevis liten. Statistik visar att brottsligheten går ner på alla områden utom bedrägerier.

Statistik och faktisk trygghet betyder väldigt lite om människor ändå känner sig otrygga. Den upplevda otryggheten måste tas på allvar för känner sig människor otrygga spelar det ingen roll vilka insatser vi gör för att minska risken att bli utsatt för brott.

Det vi i kommunen inriktat oss på de senaste åren är trygghetsskapande åtgärder inom ramen för rent, snyggt och tryggt-projektet. Hela och rena miljöer uppfattas som tryggare. Skräpiga och trasiga känns otrygga. I årets budget ger vi från kvintetten ett direktiv om att Rent, Snyggt och Trygg-projektet ska fortsätta som normal verksamhet och inte ett projekt. Vi ger också kommundirektören i uppdrag att utreda hur vi kan införa en nolltolerans mot skadegörelse. Vi ska också se över rutinerna för vår kameraövervakning i kommunen så vi får ut mesta möjliga nytta av den.

Trots ett ansträngt ekonomiskt läge föreslår vi från kvintetten en satsning på att bygga etapp1 av cykelvägen mellan Hofterup och Dösjebro. En satsning som när den är fullt genomförd innebär att det är möjligt att säkert cykla från Hofterup till stationen i Dösjebro.

 

Johan Ericsson
ordförande teknisk nämnd

Kävlingemoderaterna satte avtryck på förbundsstämman

Den 22 april höll Skåneförbundet sin förbundsstämma. Kävlingemoderaternas ombud var Kjell-Arne Ohlsson (styrelseledamot), Johan Ericsson (ordförande) samt Annsofie Thuresson (vice ordförande). Boriana Åberg, vår riksdagskvinna, var med som engagerad observatör. Kävlinge MUF visade också framfötterna som ombud för MUF Skåne.

Det viktigaste var innehållet i skåneprogrammet – ett program som sätter moderaternas inriktning till valet 2018. Områdena som debatterades var Skola och undervisning, samhällsbyggnad, Integration och arbete, ett grönare och starkare Skåne, ett tryggare Skåne, äldrepolitik, ett friskare Skåne och kultur i Skåne. Till detta låg också ett antal motioner att behandla.

Debatten var livlig och intensiv. Stora delar togs med jämkningar. Från Kävlingemoderaterna var Boriana Åberg uppe och debatterade för ”ett tryggande Skåne” med tydliggörande om bland annat kommunpoliser. Just delen om ett tryggare Skåne återremitterades dock till förbundsstyrelsen. Detta för att göra både redaktionella förändringar och förtydligande. Ett tryggare Skåne kommer därför att behandlas på ett senare förbundsråd.

Annsofie Thuresson, vice ordförande Kävlingemoderaterna, var föredragande för äldrepolitiksdelen. Annsofie tydliggjorde att det viktigaste är kvalitet och att vi inte ska prata om att införa ett vinsttak utan vi ska prata om att införa ett kvalitetsgolv i våra verksamheter. Något Kävlinge, som Sveriges kvalitetskommun, ställer sig fullt bakom.

När det kom till motionerna så tog Johan Ericsson, ordförande Kävlingemoderaterna, ordet och tog tydlig ställning i att en målsättning för bredbandsutbyggnad måste vara 100 %, något som bifölls av stämman. Johan yrkade också bifall till motion 2, som behandlade en grundlagsstadgad begränsning av marginalskatten. Något som förbundsstyrelsen avslagit i sitt beslut men efter välformulerad debatt av bland annat Johan och Boriana Åberg bifölls av stämman.

Förbundsstämman förrättade också ett antal val. Pia Almström valdes till ombud till arbetsstämman, Annsofie Thuresson valdes till vice ordförande i moderata kvinnor i Skåne och ersättare till arbetsstämman och Johan Ericsson valdes till ledamot i valberedningen för förbundsstyrelsen.

Så resultatet? Ett Skåneprogram är tagit, en del redaktionella ändringar ska göras, men inriktningen är klar. Vi har fått vägen utstakad och nu tar vi nästa steg till att måla Skåne blått och vinna valet 2018.

Johan Ericsson – ordförande Kävlingemoderaterna
Annsofie Thuressonvice ordförande Kävlingemoderaterna
Kjell-Arne Ohlsson ledamot Kävlingemoderaterna
Boriana Åberg – ledamot Kävlingemoderaterna – riksdagsledamot

Håll Sverige Rent

Som ordförande för Tekniska nämnden i Kävlinge blir jag glad och stolt över att kommunen lyckats hamna på en andra plats i Håll Sverige Rent ranking. Det visar att vårt projekt Rent, Snyggt och Tryggt har gett resultat. Rankingen tar inte bara hänsyn till de praktiska saker kommunen gör för att hålla kommunen ren utan även hur vi involverar verksamheter, föreningar och kommuninvånare i arbetet.
Kommuninvånarnas medvetenhet är det allra viktigaste för att hålla kommunen ren. Om skräp slängs i papperskorgar istället för på gator och torg kommer vi att ha både mer tid och pengar över till att göra kommunen renare, snyggare och tryggare.
Tar man det sedan ett steg till som kommuninvånare, och engagerar sig i arbetet, tex att vara med på skräpplockardagar, blir resultat ännu bättre. Ett riktigt gott resultat förutsätter att vi hjälps åt och gör det tillsammans – kommunen som organisation, företag, föreningar och enskilda kommuninvånare.
Det finns fler områden än renhållningen där vi tillsammans kan bygga ett ännu bättre samhälle genom att fler hjälper till. I stort som smått, var och en efter sina förutsättningar.
Vill man att Kävlinge kommun ska bli ännu bättre så måste man också ställa sig frågan  – vad kan jag bidra med för att platsen jag bor på ska bli bättre.
Så tack till alla er som hjälpt till att göra kommunen renare och placera kommunen på en andra plats i Håll Sverige Rent rankingen.

Johan Ericsson
Johan Ericsson

Moderaternas budget ger Kävlinge bättre förutsättningar

Den 5 oktober presenterade moderaterna sitt budgetförslag – ett förslag som tar ansvar för Sverige och som visar en tydlig plan och riktning för Sverige. En budget som är i balans redan 2017, som inte lånar i en högkonjunktur och som ger mer pengar till kommuner och landsting än vad regeringens budget gör.

Så ur Kävlinge perspektiv – om en Moderat-budget skulle bli verklighet – hur påverkar det vår kommun? Moderaterna föreslår reformer inom fem område

1. Ansvar för ekonomi med minskade bidragsformer

I Moderaternas budget så rustas Sveriges ekonomi med motståndskraft inför nästa lågkonjunktur – med krav på en ansvarsfull ekonomiskt politik som hejdar utvecklingen inom de område där kostnaderna ökar mest.

Kävlinge kommun ser idag stora effekter av regeringens oförmåga exempelvis att klara flyktingkrisen. I moderaternas budget effektiviseras mottagandet vilket ger bättre förutsättningar för kommunerna att i sin tur stötta de nyanlända som flyttar in till kommunen. En stark svensk ekonomi gynnar alltid kommunen. Vi är mer påverkade av omvärlden än vad omvärlden påverkar oss.

2. Nolltolerans mot dåliga skolor

I socialdemokraternas budget så talar de om 10 ”välfärdsmiljarder” som går till kommunerna. Detta räcker inte – i moderaternas budget så dubbleras välfärdsmiljarderna fram till år 2020. En del är generellt för kommunerna att använda som de vill, en del till integration men stora skillnaden är just välfärdsmiljarder till skolan.

Moderaterna vill höja ambitionsnivån för den svenska skolan och påverkan i Kävlinge är att eleverna får gå en timme längre i skolan per dag med start på lågstadiet, mer matematikundervisning, högre lärarlöner och obligatorisk lovskola och läxhjälp för de som riskerar halka efter. Redan idag med framtidens skola når vi resultat i Kävlinge – med dessa medel når vi ännu längre i målet att ha en skola i toppklass. Något som regeringen inte ser.

3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig

Att ha ett arbete är det bästa för att motverka utanförskap och få en lyckad integration. Detta beskrivs i tre steg i moderaternas budget 1) krav 2)minska trösklar 3)öka drivkrafterna

För att skapa detta för nyanlända föreslår moderaterna att det införs en utbildningsplikt för de som kommit men saknar grundskolekompetens. Kraven på att göra sig anställningsbar bör även vara en förutsättning får att få permanent uppehållstillstånd.

För personer som är i bidrag ska det vara krav att söka jobb i hela landet. Moderaterna föreslår att 8 arbetsmarknadsinsatser blir en, att ett bidragstak införs och att skatten sänks för de med låga inkomster.

Så vad gör detta för kommunen? Moderaterna i Kävlinge håller med om att större krav är nödvändigt och att bidragstak bidrar positivt till kommunens ekonomi. Vi har en, i jämförelse med landet, låg arbetslöshet men vi är inte i mål – vi måste få ut fler av våra medborgare i självförsörjning, både etniska svenskar och nyanlända. Självförsörjning är den viktigaste faktorn för att minska utanförskap. Detta påverkar kommunens ekonomi positivt – vi ser årligen ökad utbetalning av försörjningsstöd, pengar som ibland är nödvändiga men för våra invånares skull ska minskas.

Ökade insatser under etableringsåren leder också till bättre integration och mindre kostnader i längden – oerhört viktigt för en kommun som Kävlinge som lever i en stor arbetsmarknadsregion med många möjligheter.

4. Tillväxt i hela landet

Jobb kommer inte av sig själv utan de skapas när skatterna inte är för höga och det går att anställa nya kolleger till rimliga villkor. Moderaterna föreslår exempelvis att RUT-avdraget tripplas från 25 tkr till 75 tkr som en del.

En ökad tillväxt i landet påverkar alla kommuner positivt. Kävlinge är en företagarkommun med många få-mans-bolag och många RUT-ROT företag. De föreslagna förändringarna gör att dessa företag ytterligare kan satsa på sin verksamhet, anställa och därmed bidra till Kävlinge med mer inkomstskatt och minskad arbetslöshet.

5. Trygghet att lita på

I utanförskapets spår följer otrygghet. Moderaterna föreslår 2000 fler poliser i Sverige med satsning på de område som är mest otrygga. Moderaterna skapar också utrymme för att polisernas löner ökar med 2000 kr/månad.

Även om Kävlinge är tryggt i stort och vi inte tillhör de områdena med mest problem så kommer en satsning på fler poliser att bidra till ökad trygghet varje dag i vår kommun. Att få hjälp när man behöver och se fler poliser ute är viktigt för en trygghet för våra invånare

Så moderaternas budget ger, till skillnad från regeringens budget, mer till skola, större krav på den enskilde individen att göra sig anställningsbar, bidragstak, effektivisering i flyktingmottagandet, mer pengar till polis, tredubbling av RUT-avdrag och mycket mer. Kävlinge får bättre förutsättningar, mer pengar till integration, välfärd och skola.

Moderaterna har en plan för Sverige och denna plan påverkar i allra högsta grad Kävlinge kommun positivt.

j-e                                                                              Pia kommunhus

Johan Ericsson                                                             Pia Almström
Ordförande Moderaterna i Kävlinge                            Ordförande kommunstyrelsen i Kävlinge

LOV är definitivt ideologi

Måndagens debatt i fullmäktige som ledde fram till beslutet att införa LOV (Lagen Om Valfrihet) inom särskilda boende inom hemvården gav mig en hel del intressanta reflektioner.

LOV innebär att företag kan bli ackrediterade och erbjuda kommuninvånare sina tjänster inom de områdena som vi bestämmer – i detta fall särskilt boende. Den som är berättigad till ett särskilt boende kan då välja ett av kommunens boenden eller något av de ackrediterade boendena.

Kvalitetskraven är de samma som på kommunens boenden. Ersättningen per brukare till företagen är den samma som kommunen spenderar per brukare i sina egna boenden. Det innebär med andra ord inget krav på kvalitetshöjning eller kostnadsbesparing för kommunen. Konkurrensen mellan företagen om att vara ett attraktivt val kan mycket väl komma att öka kvalitén, men det är inte kommunen som ställer krav på förhöjd kvalité.

Catrine Tufvesson(S) försökte argumentera på ett sätt som om hon skulle avslöja att detta var något vi moderater i synnerhet och kvintetten i största allmänhet gör av ideologiska skäl.

Det Catrine helt har missat är vi gör detta av just ideologiska skäl, och det är ingen hemlighet – inget vi försöker dölja. För oss är den enskilda människans rätt att styra över sitt liv central. Catrines partikamrat Gunni Gustavsson visade tydligt att socialdemokraterna är kvar i 80-talet med sin världsuppfattning när hon tyckte att det redan finns valfrihet – flera boenden att välja på, alla med kommunen som huvudman, och inga lediga platser.

Samma retorik som på 80-talet med TV-utbudet, två statligt kontrollerade kanaler räcker väl. Då finns det ju att välja på.

Jan Persson(v) kom nog med det märkligaste inlägget i debatten då han började prata om tiden då en hel del människor inte hade råd att tex gå till läkaren. Välfärdsreformerna som genomförts sedan den tiden är riktig valfrihet.

Men Jan, det är ingen valfrihet att ha möjlighet att gå till en läkare. Det är lägstanivå på hur vi ska ha det i vårt land. Valfriheten ligger i att kunna välja vilken läkare och vilket sjukhus.

Jag tycker det är bra att Socialdemokraterna, och Vänsterpartiet, är tydliga med sin ideologiska position inför kommande val. Allt ska göras i egen regi för då har vi som politiker möjligheten att säkerställa att folk inte gör egna val. Blir det dyrare att göra allt i egen regi till följd av bristande effektivitet så är det ju bara att höja skatten.
Det är ju jättelångt kvar till ett 100%-igt skatteuttag….

Johan Ericsson

Johan Ericsson
Ordförande Moderaterna i Kävlinge
Ordförande Tekniska nämnden

 

Politikutveckling i pågår!

Som politiskt parti får man aldrig stå stilla – vare sig det är riksdag, region eller i kommunpolitiken. Moderaterna i Kävlinge håller just nu för fullt på med politikutveckling. Vi har ett kommunpolitiskt program som du hittar här. Programmet beskriver hur vår politik i Kävlinge kommun. Men de utmaningar vi hade för 4 år sedan när vi arbetade fram nuvarande program är inte detsamma vi har idag och därför uppdaterar och utvecklar vi nu vår politik i Kävlinge.

Så hur gör vi? Startpunkten var ett politiskt forum i april, en dag då alla medlemmar är välkomna. Vi startade med att gå igenom nuvarande program. Efter detta tog vi nästa steg och i samtalsgrupper kring olika ämne diskuterade och tog fram massor med idéer vad vi vill se Kävlinge kommun 2025. Utifrån dessa diskussioner bildade vi fem arbetsgrupper som arbetar inom olika område. Alla medlemmar är välkomna att vara med om man vill i en eller så många grupper man vill. Arbetsgrupperna träffas nu från juni fram till september och diskuterar vidare utifrån det som togs fram på politiskt forum.

forum april 16 2 forum april 16
I september sammanfattar vi arbetsgruppernas arbete då föreningens styrelse samt ledamöterna i kommunstyrelsen träffas. Ett utkast görs och den 12 november bjuds alla medlemmar in igen för att få en genomgång av utkastet. Denna dag ska vi diskutera, prioritera, ta bort och lägga till. Vad hör hemma i programmet och vad är egentligen något som mer hör hemma i ett valprogram?
När det politiska forumet är klart kvarstår arbetet med att sammanställa allt i ett uppdaterat kommunpolitiskt program som sedan tas upp på årsmötet 2017 och förhoppningsvis beslutas om.

Thomas, Sofia

Har du tankar kring hur kommunen ska utvecklas? Du är välkommen att ge dina tankar till vårt program. Hur du gör det – se vår hemsida.

Har du moderata värderingar? Välkommen som medlem, det är enkelt – swisha 100 kr till 1233360070 och skriv ditt namn och personnummer – klart! Lägg gärna ett mail till oss på kavlinge@moderat.se så kontaktar vår medlemsansvarige dig.

Men, varför arbetar vi på detta sätt? Jo, politikutveckling är centralt – det är så vi för vår politik och kommunen framåt. Genom att ha en vision för kommunen är vi också väl förberedda för valrörelsen 2018 och det valprogram som ni då kommer att se. Moderaterna i Kävlinge är kommunens största parti och det är vi som leder och driver utvecklingen och förbättringen i hela kommunen – och det tänker vi fortsätta göra.

Johan Ericsson
Johan Ericsson

ordförande, Moderaterna i Kävlinge

Annsofie
Annsofie Thuresson

vice ordförande, Moderaterna i Kävlinge

När ekvationen inte går ihop

Flyktingpolitiken kostar pengar. Enligt Sverigedemokraterna så mycket att slutade man ta emot flyktingar skulle besparingen räcka till allt…och lite till. En retorik som är populistisk och helt utan verklighetsförankring.

I Kävlinges presenterade SD satsningar i sin budget, finansierade med 40 miljoner från minskat flyktingmottagande. 40 miljoner helt gripet ur luften.

Kävlinge kommun tar inte emot en enda flykting utöver vad vi har blivit tilldelade av Migrationsverket, i förlängningen av regeringen. Vi har svårt att hitta bostäder till personer vi blivit tilldelade, att då ta emot fler än så är inte aktuellt.

För de vi tar emot får vi pengar från staten. En peng som stämmer hyfsat väl med våra kostnader. Om vi vägrar ta emot de ensamkommande flyktingbarn som Migrationsverket skickar till oss kommer de att placeras på andra orter och vi får betala – oftast mer än vad Migrationsverket betalar oss. Dessutom får vi ett vite, en straffavgift som ytterligare försämrar kalkylerna.
Ett lokalt stopp för flyktingmottagande skulle inte generera några pengar, det skulle kosta oss pengar. Vi kan tycka vad vi vill om detta, men det är inte vårt beslut. Det beslutet kommer uppifrån.

Sverigedemokraterna verkar inte se vad som ligger framför oss. Vi har en åldrande befolkning som kommer att behöva tas om hand. Till 2030 beräknas antalet personer över 75 år öka med över 50%. Prognoserna visar på att det kommer att fattas 150.000 välfärdsanställda. De som ska betala för kalaset, de förvärvsarbetande, förväntas bara öka med 4-5%. Det är en ekvation som inte går ihop.

Inte ens om vi producerar barn som aldrig förr kommer vi att kunna få balans i förhållandet mellan arbetsföra och icke arbetsföra till 2030. Det tåget har gått, det är bara 14 år dit. Vi behöver fylla på med folk utifrån.

Många av de som kommer till vårt land nu är en potentiell resurs. Väljer man att fokusera på problemen, kommer de fortsatt att vara ett problem. Det bästa vi kan göra är att se till att vi kan ta emot dessa människor. Att vi på alla sätt ser till att få dem att bli integrerade i det svenska samhället. De är inte lösningen på problemet, men en del av lösningen.
Värnar man om de gamla och sjuka, som Sverigedemokraterna hävdar att de gör, måste man tänka lite längre än ett budgetår i taget.

Ett lokal flyktingstopp ger inga extra resurser i det korta perspektivet, och verkligen inte i det långa. Sverigedemokraternas förslag i fullmäktige ger inte den effekt de önskar, om inte pengarna är ett svepskäl och den verkliga anledningen är att man helt enkelt inte vill ha folk här med annan hudfärg, kultur eller religion.

Johan Ericsson  Johan Ericsson

Ett svagare Europa

brexit

Storbritanniens val att lämna EU kommer att få stora konsekvenser för Sverige. Vi kommer att få ett svagare Europa där Storbritannien riskerar att falla sönder och länder i övriga EU följa efter.

Vi får inte glömma att EU startade som ett fredsprojekt. Vid Sovjetunionens sönderfall fanns EU där som en stabiliserande kraft och gjorde det möjligt för bildandet av nya demokratier. Inte minst under Balkankriget och dess följder spelade EU en avgörande roll.

Utvecklingen riskerar att vända från gemenskap och integration till ett Europa med konflikter mellan länder. Inte minst de brittiska politiska partierna måste ta på sig skulden för resultatet blev som det blev. Man har använt sig av EU-kritik för att vinna billiga inrikespolitiska poäng. Valet till EU-parlamentet har inte setts som så viktigt. Bättre att skicka en ”kul typ” till EU-parlamentet en någon som kan företräda landet i viktiga frågor.

Samma resonemang har vi haft i Sverige. EU valet har mer präglats av vem vi ska välja än vad den personen står för. Den linjen har också vi som politiskt parti drivit. Det är inte konstigare än att om du väljer en moderat i riksdag och kommun, väljer du också en moderat till EU-parlamentet. Helt enkelt därför att moderaterna har den bästa politiken, även i EU. Många har tagit alltför lätt på EU-frågor och säker trott att det ordnar sig ändå.

Alla vi som lever i demokratiska länder har den fantastiska rättigheten att vara med och påverka hur våra länder ska styras. Det är en rättighet men med den kommer också skyldigheter. Inte minst att sätta sig in i vad det innebär att rösta på ett visst parti eller en viss inriktning i en folkomröstning. Redan dagen efter folkomröstningen i Storbritannien om att lämna EU kunde man se rubriker om att britterna ångrade sig. Ett par dagar efter hade två miljoner britter skrivit på namninsamlingar om att göra om folkomröstningen. Två miljoner är inte speciellt många med tanke på att nästan 35 miljoner gick och röstade och en gissning är att många av de som skrivit under är de som röstade för att vara kvar i EU.

Om det nu är en betydande mängd människor som ångrar sig, för att de röstade för utträde eller för att de inte gick och röstade alls, så vaknar de upp till en bister verklighet. Som medborgare har du skyldighet att ta ställning, eller att aktivt låta bli. Det här är stora komplicerade processer som kräver en tydlig inriktning, man kan inte ändra inriktning varannan dag. Antingen är man med eller så är man inte.

Nu står vi här med en helt ny situation som kommer att påverka oss för lång tid framåt. Hur blev det så, frågar sig många? Ja man kan bara se hur många som röstade i valet i Storbritannien. De som inte röstade var ungdomen 18-24 år. Bara 35 % i den gruppen röstade. Medan över 65 år var det 85 %. Något att tänka på inför framtiden är att verkligen ta nytta av de demokratiska rättigheterna vi har. Annars får man ta det som det blir. Välkomna till verkligheten.

Den enda förmildrande omständighet som kan finnas är att debatten har varit populistisk och lögnaktig. UKIP har gått hårt fram i valrörelsen med alla pengar som gått till EU istället skulle användas till den offentliga sjukvården. Något som Nigel Farage backade från redan på morgonen dagen efter valet. Många människor har röstat för ett utträde med detta för ögonen, för att nu upptäcka att de blivit grundlurade. Det har förekommit rena lögner om vad EU reglerar och inte. Många människor har gått på lögnerna och löftena utan att vara källkritiska.

Populism är en mycket farlig ingrediens i politiska sammanhang. Vi är verkligen inte fria från sånt i Sverige. Senast på förra fullmäktige här i Kävlinge, då budgeten debatterades, föreslog Sverigedemokraterna att man skulle stoppa flyktingmottagande tvärt och därmed frigöra 40 miljoner som kunde användas till annat. En och annan skulle säker tyckt det var en bra idé om det hade varit valrörelse. Det är ju bara det att merparten av det som flyktingmottagandet kostar står staten för. Var de fått just 40 miljoner från är oklart men det är solklart att om vi stoppat flyktingmottagandet hade vi fått mindre pengar från staten. Som det ser ut nu hade vi dessutom fått ett vite för att vi hade vägrat. Resultatet hade troligen varit att det kostat oss mer än vi sparat.

I valrörelsen såg vi samma populism från Vänsterpartiet beträffande vinster i välfärden. De pengar vi skulle haft till välfärd går till vinster i privata företag. Man utelämnar helt det faktum att många privata företag inom välfärd är effektivare än de offentliga utförarna. Man kan utföra samma sak till lägre kostnad för skattebetalarna, och ändå göra en vinst. Så visst går skattemedel till vinst i privata företag, men det är inte pengar som skulle kunnat användas till mer välfärd om verksamheten drivits i offentlig regi. I många fall hade pengarna försvunnit i mindre effektiva organisationer.

När vi la ut gata/park skötseln på entreprenad fick vi höjd kvalité på skötseln samtidigt som vi sänkte kostnaden med tre miljoner årligen. Skulle vi gjort motsvarande kvalitets höjning med vår befintliga organisation skulle det kostat oss 1,5 miljoner årligen. Det har blivit billigare och bättre för kommuninvånarna – men skattemedel går också till vinst i två privata företag. Frågeställningen bör vara ska vi få ut mesta möjliga för varje skattekrona eller är det viktigare att allt görs i offentlig regi?

Det är en skyldighet man har som medborgare i en demokrati att analysera alternativen innan man lägger in röst på det som verkar enkelt och bra på plakat och bussidor. Det borde många britter gjort istället för att tro på ett parti som har som enda stora fråga att lämna EU. Med en retorik som går ut på att allt dåligt beror på EU och allt man vill kan finansieras med pengarna som blir över om man lämnar EU. På motsvarande sätt som Sverigedemokraterna pekar ut invandrare och flyktingar som roten till allt ont och stoppar vi bara flyktingmottagandet får vi råd med allt vi vill och lite till.

Så enkel är inte verkligheten – varken i Storbritannien eller Sverige.

Johan Ericsson                                           Pia kommunhus

Johan Ericsson                                  Pia Almström
Ordförande Moderaterna                    Ordförande Kommunstyrelsen  
Kävlinge                                                   Kävlinge     

Hela kommunen ska växa

Det kan inte nog många gånger påpekas hur viktigt det är att kommunen växer och ökar sitt invånarantal. Utan en ökande befolkning kommer resurserna till vår offentliga verksamhet att i praktiken minska, bland annat som en följd av en ökande äldre befolkning men även ökade krav och önskemål från andra åldersgrupper.

En förutsättning för att vi ska bli fler är att det finns bostäder till dessa nya Kävlingebor. Byggande har kommit igång i kommunen. I Kävlinge bygger KKB drygt 100 nya bostäder på den så kallade Cirkustomten, det rivs för fullt på gamla Scan-områden för att förbereda för runt 1500 bostäder i Stationsstaden. Det skissas på att exploatera Solanum-området så att det kan byggas en hel del bostäder där också. Det är troligt att Pågatågsstationen i Furulund kommer att öka intresset för att bygga bostäder även där.

I de västra delarna ser det inte lika ljust ut. Vi moderater har varit positiva till flera förslag både öster och väster om E6:an men vi har av olika skäl inte fått med oss en majoritet i fullmäktige. Det har handlat om bevarande av jordbruksmark, alternativa användningsområden av marken och om hänsyn till de som redan bor där. Var för sig kanske rimliga synpunkter men summerat blir det svårt att få till något byggande alls.

Varje ny invånare genererar skattemedel till hela kommunen. Det spelar ingen roll om de bosätter sig i de östra eller västra delarna, om de bosätter sig i tätorterna eller på landsbygden. Det som däremot påverkas är närheten till kommunal, och privat, service. En förbättrad kollektivtrafik bygger på att det finns ett befolkningsunderlag för detta. Etablering av t.ex. badhus, återvinningscentraler mm kommer att ske där det bor flest människor. Närbutiker kommer sannolikt inte att öppnas på orter som inte har det idag, om orten inte växer.

Moderaterna i Kävlinge vill att hela kommunen ska utvecklas. Vi vill att det ska byggas bostäder även i de västra delarna. Vi vill att kommunen uttalar sin vilja att det i framtiden ska bli bostäder på det gamla kärnkraftsområdet när rivningen är avslutad. Området, Barsebäcks Sjöstad, skulle fullt utbyggt kunna bestå av 3000 bostäder. Det betyder i storleksordningen 7000 invånare. Så många människor kommer att resultera i ett rejält ökat underlag för kollektivtrafik, och annan offentlig service, inte bara i sjöstaden utan även för byarna väster om E6:an och stora delar av Löddeköpinge. Det skulle balansera den befolkningspolarisering österut inom kommunen, som sker nu med stora projekt i Kävlinge/Furulund och bara små i de västra delarna.

Marken är redan ianspråktagen, det är ingen åkermark eller orörd kuststräcka som vi pratar om. Det är det bästa läget man kan tänka sig. Den stora haken är att det inte är Kävlinge kommun som äger marken. Det är naturligtvis upp till ägaren att själv välja vad man vill göra med marken, men utan en tydlig viljeinriktning från kommunen minskar intresset från markägaren att bygga bostäder eller att sälja marken till någon som vill.

Vi Moderaterna är de enda som driver detta. Andra partier i kommunen vill att det ska byggas forskningsanläggningar eller hoppas på någon form av tung industri. Inget av dessa förslag skulle gynna kommuninvånarna lika mycket som ett bostadsområde, eller snarare en ny stad, skulle göra.

Med småbåtshamn, hotell och restauranger skulle Barsebäcks Sjöstad kunna generera turistintäkter som gynnar nya och redan etablerade företagare. Konferenser, bad, shopping, och golf, med boende alldeles intill Öresund.

Detta är ett alldeles för bra område för att användas till industriändamål. Visst kommer det att kosta att bo där, det kan man nog räkna med. Alla kommer inte att ha råd med en lägenhet eller annat boende där, men det kommer att skapa flyttkedjor inom kommunen som frigör andra bostäder i kommunen. Det kommer att generera nya kommuninvånare från andra kommuner. Även välbeställda människor från andra kommuner genererar skatteintäkter till vår kommun om de flyttar hit.

Johan Ericsson Johan Ericsson