Gott nytt år!

Så har ytterligare ett år gått och ett år återstår i denna mandatperiod. Men innan vi ser framåt åt ett valår så ser vi lite bakåt, vad har hänt hos Kävlingemoderaterna 2017? För föreningen startade året med årsmöte då vi fastställde vårt kommunalpolitiska program –...

Vi tar kampen för vår vårdcentral

För oss Kävlingemoderater är våra invånares trygghet ett av de viktigaste områdena vi jobbar för. Trygghet i skola, i äldreomsorg, när du är ute och rör dig i vår kommun, när du har kontakt med kommunen men också en trygghet i vården – att du ska få rätt vård i rätt...

Det går bra för Sverige

Socialdemokraterna gick till val på att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet till 2020. Man behöver inte ha en doktorsexamen i politisk taktik för att inse att året sattes så att man inför valet 2018 kan hävda att man är på god väg. Även om siffrorna pekar åt...

Med fokus på service

I en attraktiv och växande kommun som Kävlinge krävs en kommunal service med stor valfrihet, kvalitet och trygghet. I våra samtal med Löddeborna uttrycker de ett stort behov av nya bostäder. För att kunna flytta till mindre, för att kunna flytta till första bostaden...