Står bakom moderaternas linje att misstroendeförklaring kvarstår.

Självklart kvarstår misstroendet mot Hultqvist. Allt annat vore ju märkligt. Hans agerande eller ickeagerande har ju inte ändrats bara för att två av hans kollegor har fått lämna sina uppdrag.

Peter Hultqvist har inte informerat riksdagen eller ens sin chef, statsministern, om de allvarliga brister på Transportstyrelsen som han fått kännedom om. Detta är naturligtvis helt oförsvarligt. Om jag som ordförande i tekniska i Kävlinge inte skulle informera min politiske chef, kommunalrådet Pia Almström, om något motsvarande på kommunal nivå skulle det troligen inte vara oppositionen som skulle kräva min avgång utan just kommunalrådet.

Det blir därför väldigt märkligt då Stefan Löfven inte bara behåller Hultqvist som minister utan dessutom försvarar honom och kallar Alliansens och Sverigedemokraternas misstroendeförklaring mot Hultqvist för oseriös.

Jag står bakom moderaternas linje kring att misstroendeförklaringen kvarstår och hoppas samtidigt att övriga partier står fast vid denna när riksdagen samlas nästa gång. Under förutsättning det inte dyker upp några alldeles oväntade omständigheter fram tills dess. Allt annat skulle vara oseriöst. Förtroendet för Hultqvist ökar inte som resultat av att två av hans ministerkolleger har fått sparken.

Johan Ericsson
Ordförande Kävlingemoderaterna
Ordförande teknisk nämnd

Kävlinge är bäst i klassen – första skattefria dagen

Idag är dagen då du som förvärvsarbetande Kävlingebo har nått brytpunkten då du tjänat ihop det du ska betala i skatt…resten av året är det du får behålla. Värt att notera att denna dag infaller efter halvårsskiftet.

Kävlinge är bäst i klassen, för genomsnittskommunen dröjer det ytterligare några dagar. När Reinfeldt tillträdde inträffade denna dag först den 8:e augusti. Med bl.a. införandet av jobbskatteavdragen har dagen kunnat tidigareläggas. Med nuvarande S-ledda regering är vi på väg åt fel håll igen, bort från en vision om att få behålla mer än vi betalar i skatt.

För varje krona som vi låter kommuninvånarna behålla ökar vi deras möjlighet att bestämma själva över vad pengarna de tjänat ska gå till. Här i Kävlinge har vi näst lägst skatt i landet, samtidigt som vi ligger i topp med många av våra verksamheter. Det är vi Moderater är väldigt stolta över. I många kommuner brottas man med högt skatteuttag och verksamheter som inte  klarar sin uppgifter. En del till följd av förutsättningar man inte kan påverka, i andra fall till följd av dålig politisk styrning.

För att jämna ut förutsättningarna mellan kommunerna finns ett utjämningssystem. Ett system som bygger på inkomstutjämning och kostnadsutjämning. Resultatet blir att alla kommuner får i stort sett samma skatteintäkt per invånare. På kostnadssidan kompenseras kommunerna utifrån vilka kostnader man har baserat på antal personer i försörjningsstöd, antal äldre i behov av vård, och så vidare.

Det finns helt klart poänger med någon form av utjämningssystem. Utan det skulle stora delar av landets kommuner utanför tillväxtområdena drabbas hårt. Det skulle vara lockande att bygga samhällen för ekonomiskt attraktiva invånare.

Dagens system ger dessvärre en hel del oönskade effekter. Om kommunen sätter in resurser och får en arbetslös person med försörjningsstöd i arbete så minskar kostnadskompensationen. Resultatet blir att kommunen mycket väl kan förlora om man summerar minskade kostnader för försörjningsstöd, minskad kostnadsutjämning och vad det kostat i insatser.

Kommuner som lyckats väl med god kvalité kombinerat med låg skatt, som Kävlinge, drabbas extra hårt. Om en Kävlingebo får en löneförhöjning som innebär att hen betalar 100 kronor mer i kommunalskatt så får kommunen minskade intäkter på 106 kronor. Ett resultat som till och med slår den Pomperipossa skatt som drabbade Astrid Lindgren och fick Gunnar Sträng på fall.

Det kommunala skatteutjämningssystemet måste ses över så det ger incitament för kommunerna att få folk i arbete. Som ger kommuner incitament att hålla nere skatten istället för att höja den. Ett system som premierar de kommuner som står för ordning och reda och inte de som bedriver lyxfällepolitik som ”nån annan” får betala för.

Johan Ericsson
Ordförande Kävlingemoderaterna

Du ska kunna känna dig trygg

Sverige är ett av de tryggaste länderna i världen och Kävlinge är en av de tryggaste kommunerna i landet. Ändå är det många som känner sig otrygga. Detta måste vi som politiker ta på största allvar.

Det är något grundläggande fel när många människor känner otrygghet över att gå ut på kvällen i en småstad med låg brottslighet.

Vi kan naturligtvis lägga resurser på inhyrda väktare, fler poliser, övervakningskameror och en massa annat. Jag tror inte det kommer att hjälpa. Vi måste angripa problemet från två håll. Samhället ska självklart ta sin del. Fler poliser behövs helt säkert, men framförallt måste poliserna ges möjlighet och förutsättningar att göra sitt jobb och göra det bra med goda resultat. Om inte resultaten förbättras, om vi hela tiden får höra om sjunkande uppklarningstal så spelar det ingen roll hur många poliser vi har. Befolkningen blir inte tryggare.

Antalet personer som anser sig ha blivit utsatta för brott i Sverige minskar. Antalet anmälda brott ökar. Det är positivt att den som blivit utsatt för ett brott anmäler det. Det är inte positivt för befolkningens kollektiva trygghet att det framställs som att brottsligheten ökar.

De insatser som vi politiskt kan ta initiativ till kommer aldrig att räcka till om inte människor i största allmänhet inser att man har ett eget ansvar för sin trygghet och säkerhet. Olyckor kan och kommer att ske, brott kan och kommer att begås.

Varje dag sätter sig miljoner svenska i en bil, utan att känna oro eller rädsla för att de ska bli skadade eller dö. Trots att det är betydligt fler som skadas och dödas i trafiken än som skadas eller dödas till följd av brottslighet. Vi köper säkrare bilar, vi sätter barnen i bilbarnstolar, vi har ABS-bromsar och vinterdäck och innan vi börjar färden sätter vi på oss bilbältet. Är det halt sänker vi farten eller låter bli att ge oss ut på vägarna. De flesta utan att tänka på att ger man sig ut på vägarna innebär det en risk för liv och lem.

Samtidigt gör man från samhällets sida kontinuerligt vägarna säkrare och ställer krav på beteende hos förarna och säkerhetslösningar på bilarna.

Människor upplever sig otryggare än de faktiskt, statistiskt, är.

Ska vi komma till rätta med den upplevda otryggheten till följd av brottslighet måste vi uppnå samma samspel här. Varje individ har och måste ta ansvar för att göra sin del för att öka sin säkerhet för att minska risken att bli utsatt för brott. Samhället måste ta sin del för att förebygga mot brott men framförallt se till när det har skett ett brott så klaras det upp.

Johan Ericsson
ordförande teknisk nämnd

Socialdemokraternas löftesmaskin sänder kommunen till lyxfällan!

Moderaterna har ett mantra, kanske inte det roligaste, men ett viktigt sådant – ordning och reda i ekonomin. Det är A och O. Du som invånare kan vara säker på att när moderaterna gör satsningar, ger dig löfte så är grunden att vi har ordning och reda i ekonomin. Det är genom detta vi har kunnat göra investeringar i nya skolor, förskolor, i skatepark, i idrottshallar, konstgräsplaner, cykelvägar, förstelärare, nya boende, ja listan är lång. Genom fokus på kvalitet och produktivitet har vi en kommun idag med de bästa förutsättningar för framtiden. Varje gång vi politiker beslutar om olika saker, är det viktigaste att vi kommer ihåg att det faktiskt är dina pengar vi hanterar!

Därför blir vi djupt oroade när vi under mandatperioden hör och fasas över socialdemokraternas löftesmaskin. Allt kan ges till alla och hur gör man detta? Oftast genom skattehöjningar alternativt att spendera varenda krona kommunen får in. En lyxfällepolitik som kan leda till att man helt saknar beredskap för oförutsedda händelser eller resurser för framtida investeringar.

Argumentet för skattehöjningarna har alltid varit ”Alla har råd med X öre till”. Har ni hört det förr? Badhuset kostade ”bara 6 öre till”. Men vet ni? Problemet är att socialdemokraterna inte lovar samma saker för sina skatteökningar från år till år. Ska allt infrias är det inte bara några öre vi talar om. Vi har gått igenom alla socialdemokraternas yrkande under mandatperioden och ska allt genomföras kommer våra invånare att betala runt 2 kronor i skatteökning! Tror ni oss inte – det är bara att granska själva – allt är offentliga handlingar och finns på kommunens och vår hemsida.

En kommunal skatteökning slår på alla, framförallt slår det på dem som tjänar minst. Fattigpensionären, den ensamstående föräldern som inte får det att gå ihop, studenten som precis flyttat till sitt första egna boende, barnfamiljen som lever på föräldrapenning – alla!

Länk till vår skatteberäkning här

Det är lätt att lova allt till alla när någon annan betalar. Socialdemokraterna är en löftesmaskin utan innehåll – ordning och reda i ekonomin finns inte. Om skatteökningen inte går igenom är alltid deras förslag att alla medel ska användas. Då finns inget kvar till investeringar. Då har vi inte en god ekonomisk hushållning. Då har vi inte ordning och reda i ekonomin. Vi vet alla hur det går när vi inte har ordning och reda i ekonomin. Kaos, ökade skulder, ökat skatteuttag. Detta är lyxfällepolitik. Socialdemokraterna anser att de inte gjort sitt jobb om de inte gör slut på dina pengar.

Moderaterna har tillsammans med våra vänner i kvintetten lagt en budget med ansvar, med framtidstro, med satsningar och framförallt – med ordning och reda i ekonomin. Vi är och kommer att fortsätta vara rädda om dina pengar och se till att kommunen fortsätter utvecklas till Skånes bästa boendekommun.

                                                    

Pia Almström (M)                                             Johan Ericsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande                         ordförande Kävlingemoderaterna

 

Satsningar på trygghet

På måndag fattar vi beslut om Kävlinges budget för 2018. Ännu en gång presenterar vi en budget i balans utan sparbeting eller skattehöjningar. Fast denna gång är det en budget med mindre marginaler och positiva osäkerhetsfaktorer än tidigare. Vi kommer framöver att behöva öka byggande för att bli fler som delar på våra gemensamma kostnader och vi kommer att behöva fortsätta att effektivisera verksamheterna. Vi kommer aldrig att bli så effektiva att vi inte kan effektivisera ytterligare lite till. Vi kommer också att behöva se över om vi verkligen lägger pengarna på rätt saker framöver.

Vi lever i en tid med tidningsrubriker om terrorhot och terrorattentat. Trots det vågar jag påstå att vi, här i vår del av världen, lever i en tryggare miljö än någonsin. Risken för att utsättas för ett terrorattentat eller annan allvarlig brottslighet är ändå förhållandevis liten. Statistik visar att brottsligheten går ner på alla områden utom bedrägerier.

Statistik och faktisk trygghet betyder väldigt lite om människor ändå känner sig otrygga. Den upplevda otryggheten måste tas på allvar för känner sig människor otrygga spelar det ingen roll vilka insatser vi gör för att minska risken att bli utsatt för brott.

Det vi i kommunen inriktat oss på de senaste åren är trygghetsskapande åtgärder inom ramen för rent, snyggt och tryggt-projektet. Hela och rena miljöer uppfattas som tryggare. Skräpiga och trasiga känns otrygga. I årets budget ger vi från kvintetten ett direktiv om att Rent, Snyggt och Trygg-projektet ska fortsätta som normal verksamhet och inte ett projekt. Vi ger också kommundirektören i uppdrag att utreda hur vi kan införa en nolltolerans mot skadegörelse. Vi ska också se över rutinerna för vår kameraövervakning i kommunen så vi får ut mesta möjliga nytta av den.

Trots ett ansträngt ekonomiskt läge föreslår vi från kvintetten en satsning på att bygga etapp1 av cykelvägen mellan Hofterup och Dösjebro. En satsning som när den är fullt genomförd innebär att det är möjligt att säkert cykla från Hofterup till stationen i Dösjebro.

 

Johan Ericsson
ordförande teknisk nämnd

Kävlingemoderaterna satte avtryck på förbundsstämman

Den 22 april höll Skåneförbundet sin förbundsstämma. Kävlingemoderaternas ombud var Kjell-Arne Ohlsson (styrelseledamot), Johan Ericsson (ordförande) samt Annsofie Thuresson (vice ordförande). Boriana Åberg, vår riksdagskvinna, var med som engagerad observatör. Kävlinge MUF visade också framfötterna som ombud för MUF Skåne.

Det viktigaste var innehållet i skåneprogrammet – ett program som sätter moderaternas inriktning till valet 2018. Områdena som debatterades var Skola och undervisning, samhällsbyggnad, Integration och arbete, ett grönare och starkare Skåne, ett tryggare Skåne, äldrepolitik, ett friskare Skåne och kultur i Skåne. Till detta låg också ett antal motioner att behandla.

Debatten var livlig och intensiv. Stora delar togs med jämkningar. Från Kävlingemoderaterna var Boriana Åberg uppe och debatterade för ”ett tryggande Skåne” med tydliggörande om bland annat kommunpoliser. Just delen om ett tryggare Skåne återremitterades dock till förbundsstyrelsen. Detta för att göra både redaktionella förändringar och förtydligande. Ett tryggare Skåne kommer därför att behandlas på ett senare förbundsråd.

Annsofie Thuresson, vice ordförande Kävlingemoderaterna, var föredragande för äldrepolitiksdelen. Annsofie tydliggjorde att det viktigaste är kvalitet och att vi inte ska prata om att införa ett vinsttak utan vi ska prata om att införa ett kvalitetsgolv i våra verksamheter. Något Kävlinge, som Sveriges kvalitetskommun, ställer sig fullt bakom.

När det kom till motionerna så tog Johan Ericsson, ordförande Kävlingemoderaterna, ordet och tog tydlig ställning i att en målsättning för bredbandsutbyggnad måste vara 100 %, något som bifölls av stämman. Johan yrkade också bifall till motion 2, som behandlade en grundlagsstadgad begränsning av marginalskatten. Något som förbundsstyrelsen avslagit i sitt beslut men efter välformulerad debatt av bland annat Johan och Boriana Åberg bifölls av stämman.

Förbundsstämman förrättade också ett antal val. Pia Almström valdes till ombud till arbetsstämman, Annsofie Thuresson valdes till vice ordförande i moderata kvinnor i Skåne och ersättare till arbetsstämman och Johan Ericsson valdes till ledamot i valberedningen för förbundsstyrelsen.

Så resultatet? Ett Skåneprogram är tagit, en del redaktionella ändringar ska göras, men inriktningen är klar. Vi har fått vägen utstakad och nu tar vi nästa steg till att måla Skåne blått och vinna valet 2018.

Johan Ericsson – ordförande Kävlingemoderaterna
Annsofie Thuressonvice ordförande Kävlingemoderaterna
Kjell-Arne Ohlsson ledamot Kävlingemoderaterna
Boriana Åberg – ledamot Kävlingemoderaterna – riksdagsledamot

Håll Sverige Rent

Som ordförande för Tekniska nämnden i Kävlinge blir jag glad och stolt över att kommunen lyckats hamna på en andra plats i Håll Sverige Rent ranking. Det visar att vårt projekt Rent, Snyggt och Tryggt har gett resultat. Rankingen tar inte bara hänsyn till de praktiska saker kommunen gör för att hålla kommunen ren utan även hur vi involverar verksamheter, föreningar och kommuninvånare i arbetet.
Kommuninvånarnas medvetenhet är det allra viktigaste för att hålla kommunen ren. Om skräp slängs i papperskorgar istället för på gator och torg kommer vi att ha både mer tid och pengar över till att göra kommunen renare, snyggare och tryggare.
Tar man det sedan ett steg till som kommuninvånare, och engagerar sig i arbetet, tex att vara med på skräpplockardagar, blir resultat ännu bättre. Ett riktigt gott resultat förutsätter att vi hjälps åt och gör det tillsammans – kommunen som organisation, företag, föreningar och enskilda kommuninvånare.
Det finns fler områden än renhållningen där vi tillsammans kan bygga ett ännu bättre samhälle genom att fler hjälper till. I stort som smått, var och en efter sina förutsättningar.
Vill man att Kävlinge kommun ska bli ännu bättre så måste man också ställa sig frågan  – vad kan jag bidra med för att platsen jag bor på ska bli bättre.
Så tack till alla er som hjälpt till att göra kommunen renare och placera kommunen på en andra plats i Håll Sverige Rent rankingen.

Johan Ericsson
Johan Ericsson

Moderaternas budget ger Kävlinge bättre förutsättningar

Den 5 oktober presenterade moderaterna sitt budgetförslag – ett förslag som tar ansvar för Sverige och som visar en tydlig plan och riktning för Sverige. En budget som är i balans redan 2017, som inte lånar i en högkonjunktur och som ger mer pengar till kommuner och landsting än vad regeringens budget gör.

Så ur Kävlinge perspektiv – om en Moderat-budget skulle bli verklighet – hur påverkar det vår kommun? Moderaterna föreslår reformer inom fem område

1. Ansvar för ekonomi med minskade bidragsformer

I Moderaternas budget så rustas Sveriges ekonomi med motståndskraft inför nästa lågkonjunktur – med krav på en ansvarsfull ekonomiskt politik som hejdar utvecklingen inom de område där kostnaderna ökar mest.

Kävlinge kommun ser idag stora effekter av regeringens oförmåga exempelvis att klara flyktingkrisen. I moderaternas budget effektiviseras mottagandet vilket ger bättre förutsättningar för kommunerna att i sin tur stötta de nyanlända som flyttar in till kommunen. En stark svensk ekonomi gynnar alltid kommunen. Vi är mer påverkade av omvärlden än vad omvärlden påverkar oss.

2. Nolltolerans mot dåliga skolor

I socialdemokraternas budget så talar de om 10 ”välfärdsmiljarder” som går till kommunerna. Detta räcker inte – i moderaternas budget så dubbleras välfärdsmiljarderna fram till år 2020. En del är generellt för kommunerna att använda som de vill, en del till integration men stora skillnaden är just välfärdsmiljarder till skolan.

Moderaterna vill höja ambitionsnivån för den svenska skolan och påverkan i Kävlinge är att eleverna får gå en timme längre i skolan per dag med start på lågstadiet, mer matematikundervisning, högre lärarlöner och obligatorisk lovskola och läxhjälp för de som riskerar halka efter. Redan idag med framtidens skola når vi resultat i Kävlinge – med dessa medel når vi ännu längre i målet att ha en skola i toppklass. Något som regeringen inte ser.

3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig

Att ha ett arbete är det bästa för att motverka utanförskap och få en lyckad integration. Detta beskrivs i tre steg i moderaternas budget 1) krav 2)minska trösklar 3)öka drivkrafterna

För att skapa detta för nyanlända föreslår moderaterna att det införs en utbildningsplikt för de som kommit men saknar grundskolekompetens. Kraven på att göra sig anställningsbar bör även vara en förutsättning får att få permanent uppehållstillstånd.

För personer som är i bidrag ska det vara krav att söka jobb i hela landet. Moderaterna föreslår att 8 arbetsmarknadsinsatser blir en, att ett bidragstak införs och att skatten sänks för de med låga inkomster.

Så vad gör detta för kommunen? Moderaterna i Kävlinge håller med om att större krav är nödvändigt och att bidragstak bidrar positivt till kommunens ekonomi. Vi har en, i jämförelse med landet, låg arbetslöshet men vi är inte i mål – vi måste få ut fler av våra medborgare i självförsörjning, både etniska svenskar och nyanlända. Självförsörjning är den viktigaste faktorn för att minska utanförskap. Detta påverkar kommunens ekonomi positivt – vi ser årligen ökad utbetalning av försörjningsstöd, pengar som ibland är nödvändiga men för våra invånares skull ska minskas.

Ökade insatser under etableringsåren leder också till bättre integration och mindre kostnader i längden – oerhört viktigt för en kommun som Kävlinge som lever i en stor arbetsmarknadsregion med många möjligheter.

4. Tillväxt i hela landet

Jobb kommer inte av sig själv utan de skapas när skatterna inte är för höga och det går att anställa nya kolleger till rimliga villkor. Moderaterna föreslår exempelvis att RUT-avdraget tripplas från 25 tkr till 75 tkr som en del.

En ökad tillväxt i landet påverkar alla kommuner positivt. Kävlinge är en företagarkommun med många få-mans-bolag och många RUT-ROT företag. De föreslagna förändringarna gör att dessa företag ytterligare kan satsa på sin verksamhet, anställa och därmed bidra till Kävlinge med mer inkomstskatt och minskad arbetslöshet.

5. Trygghet att lita på

I utanförskapets spår följer otrygghet. Moderaterna föreslår 2000 fler poliser i Sverige med satsning på de område som är mest otrygga. Moderaterna skapar också utrymme för att polisernas löner ökar med 2000 kr/månad.

Även om Kävlinge är tryggt i stort och vi inte tillhör de områdena med mest problem så kommer en satsning på fler poliser att bidra till ökad trygghet varje dag i vår kommun. Att få hjälp när man behöver och se fler poliser ute är viktigt för en trygghet för våra invånare

Så moderaternas budget ger, till skillnad från regeringens budget, mer till skola, större krav på den enskilde individen att göra sig anställningsbar, bidragstak, effektivisering i flyktingmottagandet, mer pengar till polis, tredubbling av RUT-avdrag och mycket mer. Kävlinge får bättre förutsättningar, mer pengar till integration, välfärd och skola.

Moderaterna har en plan för Sverige och denna plan påverkar i allra högsta grad Kävlinge kommun positivt.

j-e                                                                              Pia kommunhus

Johan Ericsson                                                             Pia Almström
Ordförande Moderaterna i Kävlinge                            Ordförande kommunstyrelsen i Kävlinge

LOV är definitivt ideologi

Måndagens debatt i fullmäktige som ledde fram till beslutet att införa LOV (Lagen Om Valfrihet) inom särskilda boende inom hemvården gav mig en hel del intressanta reflektioner.

LOV innebär att företag kan bli ackrediterade och erbjuda kommuninvånare sina tjänster inom de områdena som vi bestämmer – i detta fall särskilt boende. Den som är berättigad till ett särskilt boende kan då välja ett av kommunens boenden eller något av de ackrediterade boendena.

Kvalitetskraven är de samma som på kommunens boenden. Ersättningen per brukare till företagen är den samma som kommunen spenderar per brukare i sina egna boenden. Det innebär med andra ord inget krav på kvalitetshöjning eller kostnadsbesparing för kommunen. Konkurrensen mellan företagen om att vara ett attraktivt val kan mycket väl komma att öka kvalitén, men det är inte kommunen som ställer krav på förhöjd kvalité.

Catrine Tufvesson(S) försökte argumentera på ett sätt som om hon skulle avslöja att detta var något vi moderater i synnerhet och kvintetten i största allmänhet gör av ideologiska skäl.

Det Catrine helt har missat är vi gör detta av just ideologiska skäl, och det är ingen hemlighet – inget vi försöker dölja. För oss är den enskilda människans rätt att styra över sitt liv central. Catrines partikamrat Gunni Gustavsson visade tydligt att socialdemokraterna är kvar i 80-talet med sin världsuppfattning när hon tyckte att det redan finns valfrihet – flera boenden att välja på, alla med kommunen som huvudman, och inga lediga platser.

Samma retorik som på 80-talet med TV-utbudet, två statligt kontrollerade kanaler räcker väl. Då finns det ju att välja på.

Jan Persson(v) kom nog med det märkligaste inlägget i debatten då han började prata om tiden då en hel del människor inte hade råd att tex gå till läkaren. Välfärdsreformerna som genomförts sedan den tiden är riktig valfrihet.

Men Jan, det är ingen valfrihet att ha möjlighet att gå till en läkare. Det är lägstanivå på hur vi ska ha det i vårt land. Valfriheten ligger i att kunna välja vilken läkare och vilket sjukhus.

Jag tycker det är bra att Socialdemokraterna, och Vänsterpartiet, är tydliga med sin ideologiska position inför kommande val. Allt ska göras i egen regi för då har vi som politiker möjligheten att säkerställa att folk inte gör egna val. Blir det dyrare att göra allt i egen regi till följd av bristande effektivitet så är det ju bara att höja skatten.
Det är ju jättelångt kvar till ett 100%-igt skatteuttag….

Johan Ericsson

Johan Ericsson
Ordförande Moderaterna i Kävlinge
Ordförande Tekniska nämnden

 

Politikutveckling i pågår!

Som politiskt parti får man aldrig stå stilla – vare sig det är riksdag, region eller i kommunpolitiken. Moderaterna i Kävlinge håller just nu för fullt på med politikutveckling. Vi har ett kommunpolitiskt program som du hittar här. Programmet beskriver hur vår politik i Kävlinge kommun. Men de utmaningar vi hade för 4 år sedan när vi arbetade fram nuvarande program är inte detsamma vi har idag och därför uppdaterar och utvecklar vi nu vår politik i Kävlinge.

Så hur gör vi? Startpunkten var ett politiskt forum i april, en dag då alla medlemmar är välkomna. Vi startade med att gå igenom nuvarande program. Efter detta tog vi nästa steg och i samtalsgrupper kring olika ämne diskuterade och tog fram massor med idéer vad vi vill se Kävlinge kommun 2025. Utifrån dessa diskussioner bildade vi fem arbetsgrupper som arbetar inom olika område. Alla medlemmar är välkomna att vara med om man vill i en eller så många grupper man vill. Arbetsgrupperna träffas nu från juni fram till september och diskuterar vidare utifrån det som togs fram på politiskt forum.

forum april 16 2 forum april 16
I september sammanfattar vi arbetsgruppernas arbete då föreningens styrelse samt ledamöterna i kommunstyrelsen träffas. Ett utkast görs och den 12 november bjuds alla medlemmar in igen för att få en genomgång av utkastet. Denna dag ska vi diskutera, prioritera, ta bort och lägga till. Vad hör hemma i programmet och vad är egentligen något som mer hör hemma i ett valprogram?
När det politiska forumet är klart kvarstår arbetet med att sammanställa allt i ett uppdaterat kommunpolitiskt program som sedan tas upp på årsmötet 2017 och förhoppningsvis beslutas om.

Thomas, Sofia

Har du tankar kring hur kommunen ska utvecklas? Du är välkommen att ge dina tankar till vårt program. Hur du gör det – se vår hemsida.

Har du moderata värderingar? Välkommen som medlem, det är enkelt – swisha 100 kr till 1233360070 och skriv ditt namn och personnummer – klart! Lägg gärna ett mail till oss på kavlinge@moderat.se så kontaktar vår medlemsansvarige dig.

Men, varför arbetar vi på detta sätt? Jo, politikutveckling är centralt – det är så vi för vår politik och kommunen framåt. Genom att ha en vision för kommunen är vi också väl förberedda för valrörelsen 2018 och det valprogram som ni då kommer att se. Moderaterna i Kävlinge är kommunens största parti och det är vi som leder och driver utvecklingen och förbättringen i hela kommunen – och det tänker vi fortsätta göra.

Johan Ericsson
Johan Ericsson

ordförande, Moderaterna i Kävlinge

Annsofie
Annsofie Thuresson

vice ordförande, Moderaterna i Kävlinge