Fortsatta satsningar på maten i hemvården

Kävlinge kommuns mat på våra boende är bland de bästa i Sverige och ska fortsätta vara så. Varför? Det finns många skäl men två är särskilt viktiga:

1) Maten är för många den viktigaste stunden på dagen. Man får sitta ner, ta det lugnt, njuta och hämta energi. En hög kvalitet på maten, bra utbud och, ja, faktiskt mat man vill äta är det som sätter guldkant på tillvaron hos många av våra kunder på boende, eller de som bor hemma men går och äter på våra restauranger

2) Bra mat med bra kvalitet är den bästa förebyggande verksamheten som vi kan ha. Genom att äta bra minskar vi sjukdomar, fall, vi ökar energin och livsglädjen.

        

 

Med jämna mellanrum görs nya upphandlingar av leverantörer av maten. Detta måste göras enligt lag. Upphandlingen som nu är genomförd tillsammans med kringliggande kommuner innebar kraftigt ökade priser på livsmedel som kött, fisk och fågel. Det har du nog också själv märkt när du handlar i affären.

För att bibehålla kvalitén och kunna fortsätta göra satsningar som att rulla ut buffékonceptet till alla våra restauranger så höjs därför priset i restaurangerna med 2 kr från årsskiftet. För de som har abonnemang (bor på boende) blir höjningen den som är varje år, dvs index-uppräkningen. Att inte göra detta hade kraftigt försämrat för våra kunder och äldre och vi hade behövt ändra utbud och tillbehör. Inte något som moderaterna och kvintetten vill. Eftersom restaurangerna är öppna för allmänheten, så att anhöriga kan komma och äta med sina nära och kära, så måste vi enligt lag vara konkurrensneutrala. Att använda skattemedel är inte förenlig med detta, då hade vi behövt stänga, inte heller något vi vill ska ske.

Vi i moderaterna och i kvintetten fortsätter utveckla maten, kvalitén och Kävlinge måltidsservice. Vi har denna mandatperiod infört måltidsvän, utvecklat restaurangerna, infört mer valfrihet i måltiden, satsat på framtidens seniormåltid, utvecklat ett nytt inköpskoncept och det senaste – kioskvagnen för att förbättra mellanmålen. Det ger kvalitet, det ger trygghet, det ger valfrihet – detta är fortsatta satsningar på maten.

Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden

Vad händer nu med Kävlinge vårdcentral?

Regionens budget för 2018 är klubbad. Vi är glada för att skatteökningen stoppades men tyvärr så klubbades styrets budget igenom efter att SD lagt ner sina röster. Detta ger mindre resurser till vården och primärvården än vad alliansens förslag innebar. Det är illa. Illa för vår vårdcentral i Kävlinge. En vårdcentral som kämpar, trots många listade. En vårdcentral som fortfarande inte har fulla öppettider. En vårdcentral som fortfarande är helt beroende av hyrsköterskor och hyrläkare. En vårdcentral som stängt äldremottagningen, saknar KOL/Astmamottagning och livstilsmottagning. Kort sagt, en vårdcentral som hade gynnats av alliansens budget och ökade resurser får nu försöka klara sig på det rödgröna styrets nästan obefintliga satsningar.

Om vi ser tillbaka på valet 2014 så gick Henrik Fritzon och Roland Palmqvist ut stort och lovade en vårdcentral till Furulund – prioriterat sa de. (http://kavlinge.lokaltidningen.se/s-utlovar-vaardfilial-i-furulund-/20140410/artikler/140409905/).
Hur hade detta hjälpt Kävlinge? Jo, det är så många listade att man inte hinner med, det finns underlag för fler vårdcentraler. Inte bara filialer utan en riktigt vårdcentral. Betänk hur stationsstaden kommer att växa? Därmed växer underlaget. Vi är glada när vi läser att den privata vårdcentralen i Bjärred tänker öppna en filial med en läkare och sjuksköterska i Furulund. Det är bra, men inte det som socialdemokraterna lovade, och med all säkerhet, inte det som de vill se.

Så frågan kvarstår. Vad gör (s)tyret för att se till att primärvården får de resurser som krävs? Vad gör socialdemokraterna i Kävlinge för att påverka deras kolleger i regionen?

Vi håller ständig dialog med våra regionpolitiker. Vi skriver debattartiklar, vi gör besök, vi lyssnar in personal, vi samtalar med våra invånare och vi påverkar, varje dag, för att våra invånare ska få det som de förtjänar – en bra och tillgänglig vårdcentral.

 

Johan Ericsson               Annsofie Thuresson
Ordförande                     Vice Ordförande
Kävlingemoderaterna     Kävlingemoderaterna