Mat är livskvalitet och en del av morgondagens hemvård

salladsbord Norrehed       Kullagården biff stroganof 15

Varje gång jag besöker våra särskilda boende och restauranger så slår det mig hur viktig maten är. Den inte bara ger näring och ork för dagen, utan triggar minnen, skapar sociala kontakter, ger trygghet och livskvalitet. För mig är maten en lika viktig del för våra äldre som omsorgen och möjligheten att ha egna aktiviteter samt komma ut varje dag.

I början av året så åt jag runt på alla våra offentliga restauranger i Kävlinge och åt även våra matlådor  (#måltidsutmaningen). Detta har jag fortsatt med, men själva #måltidsutmaningen ledde i sin tur till ett politiskt direktiv som togs i enighet över partigränser om att just arbeta med framtidens seniormåltid med ledorden innovation, hållbarhet, valfrihet och individualisering.
Vi satte också tillsammans tre tydliga mål för vår förvaltning:

  • att kunna fortsatt erbjuda våra seniorer en högkvalitativ, hållbar, smakrik och innovativ meny med stor valfrihet under hela dygnet.
  • att nå en ännu högre nöjdhet med maten i våra restauranger – vi ser exempelvis ”öppna jämförelser 2014” som måttstock, men inkluderar även våra brukarenkäter från 2015.
  • att nå topp-3 placeringar i White-guide Senior senast 2018

Utifrån detta fortsätter vi att arbeta med maten, som redan idag är en av de bästa i Sverige. Förvaltningen arbetar med hur (ska vi laga mat hemma hos folk?, ska vi distribuera själva?, ska vi köpa?)  och politiken sätter mål, följer upp och ser till att rätt resurser finns.
Förvaltningen är kreativ och hittar olika vägar till att få valfrihet hela dygnet och ge våra seniorer möjlighet att välja deras favoriter till särskilda tillfälle. Det är så vi ska arbeta med maten – utveckla den, inte avveckla. Det behöver inte kosta mer i resurser och pengar, det kostar engagemang, kärlek och respekt för våra äldre. Något vi har mycket av i förvaltning och i alla våra partier i Kävlinge kommun.

Framtidens seniormåltid är också en del av morgondagens hemvård – ett strategiarbete som är i full gång i Kävlingekommun just nu. Varför? För att kommunfullmäktige satt mål att vi ska vara i topp i Sverige även fortsättningsvis. Då behöver vi vara innovativa, se framåt och tillsammans med dagens och morgondagens seniorer se vad Kävlinge kommun ska ta för steg.

Men det går inte att skriva om mat och framtidens hemvård utan att nämna det som SVT rapporterar om idag – nämligen Trelleborgs ”försök” att på ett demensboende inte servera varm mat på kvällen utan istället låta personalen köpa in exempelvis fil, gröt eller smörgås. Att dra ner på maten är att dra ner på livskvalitén och på det förebyggande arbetet. I Trelleborg tar de (enligt deras hemsida) 2810 kr/månad för ett fullkostabonnemang, dvs all mat under en månad för de som bor på särskilt boende. Detta inkluderar då inte längre varm mat kvällstid på ett av deras demensboende. I Kävlinge är motsvarande summa 2970 kr/månad. För detta får våra boende frukostbuffé, fika, lunch med två alternativ och dessert, varmt kvällsmål samt övriga mål som de behöver för att må bra. Skillnad i avgift? Absolut, men också skillnad i kvalitet och utbud. Se exempelvis menyer på huvudmålen på två av våra boende nedan:

billingshallsmenysarskiltboendev-1-page-001                norrehedsarskiltboendev-1-page-001
billingshallsmenysarskiltboendev-1-1           norrehedsarskiltboendev-1

Vi i Kävlinge kommun kommer fortsätta att satsa på morgondagens hemvård, att satsa på framtidens seniormåltid för att våra äldre ska få det som de förtjänar, ett tryggt härligt liv med livskvalitet.

annso-t

Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden

 

 

 

Om kollektivtrafik

station-kavlinge

I söndags ändrades taxan i kollektivtrafiken och de nya tiderna på tåg och bussar slog in. I Kävlinge ser vi stora förändringar, både i biljettpris och i turtäthet. Något som skapat mer eller mindre kaos de inledande dagarna.

Kollektivtrafiken styrs i kollektivtrafiknämnden i regionen där styret (S+MP) styr i minoritet. Skånetrafiken är de som utför kollektivtrafiknämndens beslut. Kävlinge kommun har två möjligheter att påverka
1) genom att förhandla med Skånetrafiken inför omläggning av tidtabell.
Detta görs varje år och har många gånger resulterat i bättre trafik för våra resenärer
2) genom att köpa för kommunala skattepengar fler linjer.
Detta måste vi väga mot vad vi ska satsa på skola, förskola och omsorg. Vad är viktigast? Att kommunala skattemedel går till kollektivtrafik (som är regionens ansvar) eller välfärd? Vi ser det senare även om det finns undantag. I år köpte vi exempel till turer mellan Kävlinge och Svalöv för att våra ungdomar ska kunna ta sig till gymnasiet – vi förhandlar och ger input och gör vad vi kan för att påverka Skånetrafiken.

Som politiker har vi också ständig interaktion med våra regionrepresentanter för att påverka i regionala frågor. I år gav detta resultat men gick tyvärr inte hela vägen. Styret (S+MP) lade två budgetförslag, ett med skatteökning och ett utan. I båda förslagen av Styret fick kollektivtrafiknämnden 2 348,8 mkr. Alliansen däremot lade ett förslag utan skatteökning där kollektivtrafiknämnden fick 25 mkr mer – dvs 2 373,8 mkr. Nu vann styrets förslag vilket innebar mindre pengar till kollektivtrafiken. Detta tillsammans med en ekonomi med en stor kostnadsökning i regionen har lett till att Styret gör neddragningar genom hela regionen – och det är detta vi nu ser i vår vardag – med bland annat sämre tur-täthet.

Så, fakta är att regionens ekonomi inte går enligt budget. Fakta är att styret lade två budgetförslag, men även med en skatteökning hade inte kollektivtrafiken fått mer av styret. Att säga att ”om vi fått höja skatten i regionen hade kollektivtrafiken haft mer medel” är helt fel. Fakta är att alliansen lade ett budgetförslag med 25 mkr mer i anslag än Styret för kollektivtrafiken. Detta förslag föll. Fakta är att kommunen valt att inte köpa en massa extra turer utan satsa era skattemedel på skola och omsorg istället. Fakta är att kommunen gjort allt vad man kan i förhandlingar med Skånetrafiken.

Det är högst beklagligt att våra invånare får försämringar och har mötts av kaos dessa dagar. Vi har varit på plats på stationen och pratat med er och vi kommer att ta med oss era åsikter i våra diskussioner med region och Skånetrafiken. Tack för er input och för att vi tillsammans arbetar för att göra förbättringar.

Annsofie2

Annsofie Thuresson
Ers Regionfullmäktige
Vice ordf Kävlingemoderaterna

Håll Sverige Rent

Som ordförande för Tekniska nämnden i Kävlinge blir jag glad och stolt över att kommunen lyckats hamna på en andra plats i Håll Sverige Rent ranking. Det visar att vårt projekt Rent, Snyggt och Tryggt har gett resultat. Rankingen tar inte bara hänsyn till de praktiska saker kommunen gör för att hålla kommunen ren utan även hur vi involverar verksamheter, föreningar och kommuninvånare i arbetet.
Kommuninvånarnas medvetenhet är det allra viktigaste för att hålla kommunen ren. Om skräp slängs i papperskorgar istället för på gator och torg kommer vi att ha både mer tid och pengar över till att göra kommunen renare, snyggare och tryggare.
Tar man det sedan ett steg till som kommuninvånare, och engagerar sig i arbetet, tex att vara med på skräpplockardagar, blir resultat ännu bättre. Ett riktigt gott resultat förutsätter att vi hjälps åt och gör det tillsammans – kommunen som organisation, företag, föreningar och enskilda kommuninvånare.
Det finns fler områden än renhållningen där vi tillsammans kan bygga ett ännu bättre samhälle genom att fler hjälper till. I stort som smått, var och en efter sina förutsättningar.
Vill man att Kävlinge kommun ska bli ännu bättre så måste man också ställa sig frågan  – vad kan jag bidra med för att platsen jag bor på ska bli bättre.
Så tack till alla er som hjälpt till att göra kommunen renare och placera kommunen på en andra plats i Håll Sverige Rent rankingen.

Johan Ericsson
Johan Ericsson