Varför är värdlandsavtalet så viktigt?

I onsdags röstade vi för ett värdlandsavtal med Nato vilket är mycket glädjande.

Varför är värdlandsavtalet så viktigt? Den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde har sedan 2014 och Rysslands illegala annektering av Krim kommit att kännetecknas av tilltagande spänningar. Den ryska kärnvapenretoriken har hårdnat på ett sätt som inte ens var tänkbart under det kalla kriget och den svenska säkerhetspolisen konstaterar att Ryssland genom offentliga uttalanden och i sociala medier försöker påverka debatten om Sveriges säkerhetspolitiska vägval. I det läget kan vi som den politiska vänstern önskar välja att stå utanför och se på och därigenom gå Rysslands ärenden. Eller så kan vi aktivt delta i arbetet för en säkrare värld. För Moderaterna är det valet självklart.

Säkerhetspolitiskt samarbete är heller inget nytt påhitt. Bland annat har Sverige och Finland sedan 2009 ett nära försvarspolitiskt samarbete som fördjupas allt mer. Det är mycket välkommet eftersom värdlandsavtalet med Nato inte är mer kontroversiellt än samarbetsavtalet med Finland, trots att vissa röster i debatten menar det motsatta.

Ensam är inte stark. Med anledning av det alltmer osäkra läget i omvärlden blir frågan om vem och vilka Sverige säkerhetspolitiskt ska samarbeta med alltmer aktuell. Värdlandsavtalet är ett viktigt steg för att öka Sveriges förmåga att kunna ge och kunna ta emot stöd. Genom att se över de svenska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetena samt stärka den svenska försvarsförmågan kan vi möta en allt osäkrare värld och de ökande spänningarna i vårt närområde.

Alla har dock inte varit positiva till ett avtal och debatten har tidvis varit hård och ibland rent osaklig.

Medborgare (med förmodade vänstersympatier) har bokstavligen fyllt våra brevlådor och mailkorgar med utskick om värdlandsavtalets förkastlighet. Tvärtemot vad Natomotståndare påstår bygger värdlandsavtalet på frivillighet. Det betyder att Nato inte har automatisk rätt att stationera trupper på vårt territorium. Trupper får endast stationeras här efter en inbjudan från den svenska regeringen. Värdlandsavtalet ger Sverige, om vi så önskar, en ökad möjlighet att säkerhetspolitiskt samarbeta med andra länder.

När den politiska vänstern vill isolera sig från omvärlden står Moderaterna upp för internationellt säkerhetspolitiskt samarbete.

Boriana kampanj 3

Boriana Åberg (M)
Riksdagsledamot
Kävlinge

Rapport från KS – ibland är det svårt….

Ibland är det svårt. De flesta borde vid det här laget vara medveten om att vi har ett stort behov av att bygga fler bostäder i landet. Både stora villor, små villor, hyresrätter, bostadsrätter och kanske till och med flerbostadshus med äganderätt.

Det är i Sverige en lång process innan spaden kommer i marken. Steg 1 är att vi måste få tag på mark, sedan måste vi politiker vilja, efter det måste medborgarna vilja. Det följs av att länsstyrelsen måste vilja. Där stoppar man det mesta. Antingen är det strandnära, eller i skogen, eller på åkrarna, eller så blir det problem med regnet, eller trafiken, eller något annat. För säkerhets skull gör vi en del av dessa vändor mer än en gång.

I onsdags på kommunstyrelsen försökte vi få till ett slut på en lång och krokig väg som sysselsatt oss i mer än 25 år. 1991 exproprierade Kävlinge kommun den mark som ligger till höger precis när man kör ut ur Kävlinge, mot Löddeköpinge. Inte det ljusaste minne i den Moderata historieboken.

Steg 1 var i alla fall klart. Vi har mark. Tyvärr föll det  på den politiska viljan vad gällde detaljplanen. C och L ville inte gå vidare med detaljplan (det är ju jordbruksmark) och socialdemokraterna ville i sista stunden detaljstyra ytterligare – vilket gjorde att vi var tvungna att återremittera hela ärendet.

Att få till ett byggande och få hela kommunen att växa är en utmaning men en sak är klar – vill ni ha en växande kommun och med det ett större underlag för service, företag och kollektivtrafik finns det bara ett parti – Moderaterna.

Thomas_på_mlogga

En solid budget i en föränderlig tid

Den 25 maj togs Kävlinge kommuns budget för 2017 i kommunstyrelsen. En budget som präglas av en stabil försiktighet i en föränderlig tid med en oförändrad skattesats.

Det viktigaste i arbetet med budgeten är att alla våra nämnder får kompensation för prisökningar, löneökningar och befolkningsökningar, något som många kommuner inte klarar av att ge – men som vi, tack vare en stabil ledning, kan ge.

Vi ser också stora investeringar i skolor, förskolor, idrottsplatser, grönområde, gator, torg och äldreomsorg. Något som är viktigt för att vidhålla samma höga kvalitet som gjorde oss till Sveriges kvalitetskommun.

Jag är glad över det goda samarbetet vi har haft i kvintetten under hela våren när vi diskuterat och arbetat fram budgeten. Alla partier har sett dig som invånare först och har tillsammans arbetat för att du och din familj fortsatt ska ha en bra kommunal service, trygg omsorg och framgångsrika skolor. Vårt samarbete har präglats av respekt, tydlighet och en ärlig dialog, något som har gynnat alla i kommunen.

På kommunstyrelsen låg endast kvintettens förslag. Både socialdemokraterna och sverigedemokraterna valde att avstå. Den 7 juni sker slutdebatten kring budgeten i fullmäktige – och då lär vi ha ytterligare två förslag på bordet, ett med en garanterad skatteökning. Det är naturligtvis deras rätt, men båda partierna har aktivt sökt samarbete under mandatperioden, och en grund till samarbete är att veta vad man ska samarbeta om. Att få ett förslag på bordet när det är fullmäktige är för sent – men det vet de också om.

Kvintetten pratar inte om att samarbeta, vi gör det – för din skull och för Kävlinge kommun skull.

Pia kommunhus Pia Almström

Kävlinge positiva till nya hälso och sjukvårdsavtalet

omsorg

Den 10 maj hade socialnämnden möte. En viktigt mötespunkt var det nya förslaget på ett nytt hälso-och-sjukvårdsavtal som Skånes 33 kommuner föreslås skriva med region Skåne. En enig socialnämnd rekommenderar kommunfullmäktige att skriva på avtalet. Detta beslut kommer att komma upp till fullmäktige den 7 juni för slutligt beslut.

Vad är detta egentligen? Kort sagt är det ett basavtal som är en reglering, tydliggörande vad som är kommunens ansvar och vad som är regionens ansvar när det gäller hälso- och sjukvård till våra invånare. Kommunerna har ansvar upp till sjuksköterska-nivå medans regionen har läkarnivå.

Förutom basavtalet är det också ett utvecklingsavtal där kommunen tillsammans med regionen utvecklar nya vårdformer för vissa grupper.
Först ut är våra mest sjuka invånare. Om du är multisjuk eller tillfälligt har behov av stora insatser kommer du i framtiden att kunna välja om du vill ha din vård som idag, dvs. via din vårdcentral och åka in på sjukhus. Eller så kan du välja att skrivas in i den nya vårdformen och då kommer du att vårdas mer i hemmet och läkaren kommer hem till dig istället. Det är kommunens undersköterskor och sjuksköterskor som tar hand om dig dagligdags och sedan regionens läkare som har hand om läkarvården, så mycket som möjligt i ditt hem. Men det är du som avgör vilken vårdform du vill ha, vill du inte vårdas i hemmet så kommer du inte att behöva göra det. Så småningom ska utvecklingsavtalet också innefatta psykiatri och rehabilitering, men det är här vi startar.

Så, varför rekommenderar socialnämnden att vi skriver på detta? Det finns många skäl men det är tre huvudanledningar
1) Det ger våra mest sjuka invånare valmöjligheter, inflytande och påverkan på sin vård. Var vill du vårdas? Hur vill du vårdas? Skriver vi inte på kan vi inte erbjuda de nya vårdformerna.
2) Det ger kommunen påverkansmöjlighet i utförande och utvecklingen. Om vi inte skriver på kan vi inte påverka och se till att det blir på ett sätt som Kävlinge kommun kan arbeta på.
3) Det ger en utveckling och möjlighet för vår personal som nu kan få nya möjligheter till arbetsuppgifter och utbildning.

På socialnämnden hade vi en politiskt enighet. Detta behöver i och för sig inte betyda något eftersom vi ser hur oppositionen gång på gång ändrar sig mellan nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige – men kvintetten är överens och därmed kan vi också nu säga att Kävlinge kommer att skriva på.

Annsofie  Annsofie Thuresson