Även i Kävlinge…

omsorg

Att göra vad man kan i den situation Sverige står i idag med vårt flyktingmottagande är  inte lätt. Starka åsikter omringar en ”ni gör för lite”, ”ni gör för mycket”, ”ni drar ner på verksamheter”, ”varför drar ni inte ner på verksamheter”, ”ni agerar för långsamt”, ”ni agerar för snabbt”. Det enda vi kan säga är att oavsett resultat så kommer det att finnas massivt med åsikter.

Är inte detta bra? Jo, naturligtvis, att våra invånare är engagerade och de flesta öppna och välkomnande är både engagerande och rörande att se. Men det viktigaste just nu är att vi agerar klokt, och ser till alla delar av kommunen. Vår åsikt från Kävlingemoderaterna är att vi ska göra allt vad vi kan och agera klokt innebär inte att vi springer på alla bollar och skjuter hej vilt, utan det innebär att vi skapar oss en helhetsbild och gör vad vi kan utifrån de förutsättningar vi har som kommun.

I måndag öppnade vi vårt transitboende, ett boende som öppnades med syfte att avlasta Trelleborg. Ett transitboende för ensamkommande (som det i detta fallet är) innebär ett kort-tids boende tills ungdomarna är registrerade och anvisade till kommuner. Vi har ca 30 platser och igår var det 28 ungdomar på plats. På kvällen hände det som inte får och ska hända. Några personer kastade smällare/rökfyrverkeri mot boendet. Tror inte att vi kan föreställa oss den ängslan och rädslan de boende kände i det ögonblicket. Hur man ens kan komma på tanken är främmande och avskyvärt. Igår skadades ingen fysiskt, polisen var snabbt på plats tillsammans med Securitas och kommunen tar ytterligare steg för att göra tillvaron så säker som möjligt för alla våra invånare.

Men vad gör detta för vårt framtida arbete? Att ta debatter, ha olika åsikter, att på något sätt acceptera att vi har olika ingångspunkter är en sak, men att varje gång man tar ett beslut stå inför rädslan att byggnader förstörs, att boende blir utsatta för attentat och att våra invånare blir mer och mer otrygga. Vad gör detta för öppenheten och transparensen? Jag vet inte? Det jag vet är att varje vaken minut går åt till att finna lösningar för alla i kommunen, att hitta kloka och bra vägar framåt allt för att alla ska känna sig 100% välkomna och 100% trygga.

Vi gör vad vi kan för såväl flyktingar som hönor

Gårdagens kommunstyrelse inleddes i vanlig ordning med en genomgång av det ekonomiska läget, vi sköter oss väl, vi håller budget och visar på ett stabilt överskott. Ännu en gång blev vi upplysta om att de kommande åren bjuder på ordentliga utmaningar där vi Moderater ser fortsatta effektiviseringar och framförallt mer människor i arbete som en absolut nödvändighet för att trygga stabila finanser.

Gårdagens huvudfråga får sägas vara flyktingkrisen och på vilka sätt det påverka Kävlinge och vilka insatser vi har gjort och kommer att göra. Trelleborg har hamnat i en mycket svår situation med en ohanterlig mängd flyktingar som alla behöver tak över huvudet. Vi har hörsammat deras vädjan om hjälp och en av punkterna var ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn som drivs av vår kommun men finansieras av Trelleborg. SD bjöd på hårdnackat motstånd innan beslutet fattades där vårt förslag vann och boendet öppnar nu på fredag. Även nästa punkt på agendan berörde flyktingfrågan, vi la fram ett förslag om att väsentligt öka antalet platser på vår anläggning för ensamkommande flyktingbarn. Sossarna biföll visserligen vårt förslag men yrkade även på ett i vårt tycke ansvarslöst tillägg. Detta gick ut på att satsa på baracklösningar på utvalda platser i kommunen. Vi väntar i dagarna på nya riktlinjer från regeringen som påverkar våra möjligheter att hantera situationen, vi tyckte det var ansvarslöst att slänga ut baracker utan en underbyggd plan och analys och avslog därför sossarnas tilägg.

Som alltid bjuder politiken på stora och små frågor. Kommunstyrelsen valde att ändra i miljönämndens förslag därför blir det från årsskiftet tillåtet att hålla fem och inte fyra hönor i villaträdgården.
Vi gör vad vi kan i såväl stort som smått!