Här kan du läsa motionen – undanröj DÖ – i sin helhet

Idag, den 21 mars uppmärksammar Sydsvenskan Kävlingemoderaternas motion som enhälligt bifölls på årsmötet. Den är skriven av Pia Almström och Sofia Lindblom. På vår hemsida kan du läsa motionen i sin helhet – http://www.moderat.se/rapport/rapport-fran-arsmote

På årsmötet behandlades också tre andra motioner, som också finns redovisade på vår hemsida.