Länsstyrelsen stoppar Kävlinge Östra Centrum

Midroc

I centrala Kävlinge, på det område där Scan tidigare hade ett slakteri, planeras ett av Skånes mest spännande utbyggnadsprojekt. I juni fattade Kommunfullmäktige i Kävlinge kommun beslut om att anta exploateringsavtal och detaljplan för den nya stadsdelen. Nu upphäver Länsstyrelsen detaljplanen efter att en aktör i området har överklagat den.
– Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen är en blixt från klar himmel. Vi kunde inte förutse beslutet och det är givet att vi kommer att överklaga det. Den nya stadsdelen ligger helt i linje med hur staten vill att vi ska planera utbyggnader. Vi omvandlar ett tidigare industriområde i stationsnära läge utan att ta jordbruksmark i anspråk. Länsstyrelsens beslut går inte att förklara, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.