Vi har ett resultat

Nu har vi fått den slutliga räkningen av rösterna i valet 2014. Moderaterna är fortsatt det största partiet i kommunen. Vi får 15 mandat i fullmäktige. Två personer lyckades kryssa sig in – Pia Almström och Boriana Åberg, men eftersom de hade plats 1-2 på listan så ändrades inget i ordningen.

De som tar plats i fullmäktige för moderaterna är:
1. Pia Almström, 59 år, kommunstyrelsens ordförande, Hofterup
2. Boriana Åberg, 45 år, riksdagsledamot, Kävlinge
3. Johan Ericsson, 46 år, egen företagare, Virke
4. Annsofie Thuresson, 41 år, civilekonom, Löddeköpinge
5. Thomas Lövskog, 46 år, utvecklingschef, Kävlinge
6. Leif Skytte, 58 år, tjänsteman, Löddeköpinge
7. Sofia Lindblom, 37 år, kurator, Barsebäck
8. Håkan Hagström, 55 år, jur kand, Kävlinge
9. Anders Lindvall, 53 år, administratör, Kävlinge
10. Ulf Nordström, 69 år, leg psykolog, Hofterup
11. Lovisa Svensson, 18 år, studerande, Furulund
12. Kjell-Arne Ohlsson, 62 år, ingenjör, Hofterup
13. Gunnar Wiederhielm, 59 år, fil mag, Furulund
14. Maria Karlberg, 41 år, sjukgymnast, Kävlinge
15. Ulla Nordström, 69 år, fd rehabkonsult, Hofterup

ersättare är:
16. Patrik Bengtsson, 39 år, IT-företagare, Kävlinge
17. Johan Westin, 21 år, studerande, Kävlinge
18. Johan Andersson, 35 år, egen företagare, Hofterup
19. Christian Lindblom, 42 år, säljare, Barsebäck
20. Catarina Nilsson, 48 år, företagsrådgivare, Furulund
21. Tommy Almström, 73 år, pensionär, Hofterup
22. Marlene Hassel, 51 år, centrumutvecklare, Löddeköpinge
23. Mikael Elmvik, 38 år, säljare, Furulund

Personlig reflektion – varför moderat?

Såhär dagen innan valdagen har jag valt att stå över morgonkampanjen för att hämta lite energi och inspiration av de som betyder mest, min man och mina barn.

Jag fick frågan igår, varför valde du att engagera dig? Varför är du moderat? Det är en bra fråga, och frågar du andra engagerade får du säkert olika svar men lika personliga.
Jag har, faktiskt så länge jag minns, haft en stark ideologisk övertygelse i min egen och andras frihet, att man ska ”få vara den man är”, att jag själv ska kunna påverka och välja. Ja, när jag var liten visste jag väl inte att det var en ”stark ideologisk övertygelse”, det är en senare analys .

Jag är förälder, mamma till 3 barn. Min mellankille är min stora inspiration. Han är född med flera funktionshinder och när han fick sin diagnos för 7 år sedan var det något som klickade i mig. I samma stund som han fick sin diagnos hade också samhället helt avgjort hans framtid. 1) Kommer aldrig att klara sig själv, 2) Träningssärskola, 3) Förtidspensionering ) Daglig verksamhet 5) Gruppbostad eller dygnet runt personig assistans. Ingenstans fanns det med i tanken att han kunde utvecklas annorlunda, att den tekniska utveckningen kunde hjälpa honom, atet han faktiskt kunde klara ett jobb på hans premisser. På ca 60 minuter hade hela hans framtid ändras som genom ett slag med trollstaven.

Är inte detta bra frågar du säkert – det är ju tryggt och bra, det är väl det samhället är till för, att hjälpa honom? Ja, absolut, samhället är till för att hjälpa honom och andra funktionshindrade att nå sin fulla potential. Däremot ska samhället inte tala om för en funktionshindrad person att ”aha, din diagnos är detta, då blir din framtid så”. Att vara funktionshindrad innebär att man har ett hinder i en eller flera funktioner. Om detta gör en handikappad avgör miljön och samhället. Om vi istället ser förmågan och funktionen hos individen och inte problematiken hos kollktivet så utvecklar vi personer som mycket väl kan både gå i skola, utföra visst arbete och bo med mer eller mindre hjälp.

Min son går i särskola, men han läser en del ämne på grundskolenivå såsom matte, engelska och geografi. Detta för att de utgår från honom, utmanar honom och ställer krav på honom. Det ställer krav på oss alla för vi måste våga lite på förmågan, lita på att det är rätt att testa om även funktionshindrade har förmågan att arbeta och att leva sitt eget liv, inte det liv som bestämdes av funktionshindret.

Moderaterna ser individen, de ser människan, de ser möjligheterna, de ser friheten. Därför är jag moderat, därför är jag kommunalpolitiker, därför tar jag på mig fritidspolitikeruppdrag, därför är jag borta från familjen vissa kvällar. För jag vill att alla oavsett funktionshinder, kön, ålder, ursprung, sexuell läggning, religion, hudfärg ska få vara de som de är, få möjligheter att utveckla deras förmågor och friheten att skapa sitt eget liv. På söndag röstar jag moderat – vad gör du?

Funderingar kring (s)kattehöjning

I intervjuer med Catrin Tufvesson (S) förklarar hon att socialdemokraterna skall höja kommunalskatten med 50 öre för att få till ”fler händer i skola och omsorg”. Detta gör man i en kommun som varje år visar goda resultat och rejäla överskott. Vi har idag inga lån och våra investeringar klarar vi tack vare våra resultat.
Om socialdemokraterna får regeringsmakten på söndag kommer de bland annat att ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. ”Vad har detta med kommunen och göra” undrar ni säkert? Jo, det är så att en stor del av resultatet som kommunen har idag är tack vare våra anställningar av unga. De sänkta arbetsgivaravgifterna ger 9 miljoner till Kävlinge kommun. 9 miljoner vi kan och har satsat på skola och omsorg. Dessa försvinner vid regeringsskifte och istället höjs kommunalskatten för alla våra invånare. En höjning av kommunalskatten slår mot de som har det sämst i vår kommun. Arbetslösa, pensionär och ensamstående med barn som varje månad kämpar med att få ihopa de sista kronorna får betala.

Vad ska då pengarna gå till enligt socialdemokraterna? Det är behjärtansvärda saker. Vad jag kan se så är det främst för att öka antalet anställda i skola och omsorg. Socialdemokraterna har till och med räknat ut exakta tjänster och vilket jobb de ska utföra. Det är oehört besynnerligt. Att inte de med proffesionen och som dagligen är i verksamheten får ta beslut om tjänster och vad de ska jobba med utan istället så ska politikerna gå ner och detaljstyra detta.
I äldreomsorgen vill de anställa en mer per avdelning för att få bort de delade turerna. Vi kan glädja socialdemokraterna att man redan från verksamheten har börjat jobba på detta sätt och att vi från politiskt håll har satt mål att de delade turerna ska minimeras. Detta inom befintligt skattetryck. Verksamheten i Kävlinge kommun är väldigt bra och vi har mycket bra ledare i kommunen som är ytterst kapabla att både se och förändra sin verksamhet och organisation till de behovs som finns.

I skola pratar man om speciallärare och specialpedagoger vilket borde vara ett uttryck för tidiga insatser. Dessa pratar alliansen centralt om och alliansen lokalt om. Medel för även detta finns och arbetet är redan startat.

Vi har en ökande befolkning, vi har positiva skatteprognoser, vi har överskott och en välskött kommun. Det arbete som socialdemokraterna pratar om har redan påbörjats inom befintligt skattetryck. Hur är detta möjligt? Jo, genom ordning och reda i ekonomin, genom en bra målstyrning i nämnderna och genom en fantastisk personal. Detta är vad moderaterna och alliansen åstakommer.

Valfläsk på höstmarknaden – en succé!

valfläsk

Igår, den 6 september var det dags för den årliga höstmarknaden som så fantastiskt arrangeras av handlarna i Kävlinge. Till många väljares glädje valde vi i år att bjuda på valfläsk i form av rågsmörgås med stekt fläsk. Det var många skratt och muntra miner (och lite mutter från meningsmotståndare). Det fina vädret höjde humöret ytterligare. 900 portioner serverades och lika många påsar med material delades ut. Ett fantastiskt facit!

Valfläsk 2

Samtalen var många – och det känns att det blåser blåa vindar just nu. Det är en vecka kvar och vi kör stenhårt! För frihet, för öppenhet, för mångfald och för att vi vill fortsätta göra ett bra Kävlinge ännu bättre!

höstmarknad 14

Mitt i kampanjaktiviteter – vanliga frågor och svar

Bland det roligaste i en valrörelse är att varje dag träffa väljare. Vi är ute och kampanjar varje månad under hela mandatperioden, men det är tydligt att valet gör att fler och fler funderar över valen som man kan göra och vill ha svar på sina frågor. Därför har jag sammanställt några av de frågor vi får och de svar som vi har till dem. Om ni vill träfffa oss så kan ni i vår kalender ser vart vi håller hus idag: https://www.google.com/calendar/embed?src=kavlinge%40moderat.se&ctz=Europe/Stockholm

Vad gör ni för att förbättra bullernivån från motorvägen? Vi kräver bullerplank eller vallar!
Vi är medvetna om att motorvägen genererar en hel del buller och annat störande ljud för de som bor i närheten, även om trafikverkets normer inte överskrids.

För de värst drabbade finns möjlighet att få bidrag för att byta ut fönster för att få ner bullernivåerna inomhus. Utomhus är det av förklarliga skäl lite mer omfattande att minska bullret. Man kan bygga bullerplank eller bullervallar. Planken är förhållandevis billiga, men inte lika bra och kräver dessutom ett visst underhåll. Bullervallar är bättre

Ett problem med båda dessa lösningar är om kommunen inte äger marken som de ska placeras på. Vi kan naturligtvis inte bygga vare sig plank eller bullervall på någon annans mark utan att ägarens medgivande.

Vi har på vissa delar påbörjat bygget av bullervall – men kostar en hel del pengar om vi ska ”beställa” en bullervall. Fyllnadsmassor har dessvärre den egenheten att det kostar om man behöver bli av med dem, och det kostar om man vill ha dem. Därför har vi valt att lägga massor där när vi har fått massor över i andra sammanhang. Detta har visat sig gå alldeles för långsamt och därför har vi beslutat att låta andra aktörerna lämna sina överblivna massor vid den påbörjade bullervallen. Förhoppningsvis kommer detta att resultera att vi inom relativt kort tid kan åstakomma mer. Naturligtvis kommer det inte att handla om att vem som helst får tippa vad som helst. Massorna ska kontrolleras och när de väl är där kommer vi att jämna till det så det blir en fin vall och inte en avlång hög med massor.

Vi har också startat konstruktiva diskussioner med Trafikverket för att hitta lösningar där vi inte äger marken och där det inte fungerar med bullervallar. Vi kommer också att diskutera med privata markägare längs E6an för att få möjlighet att bygga bullervallar enligt samma princip.
Vi har samma problem längs med hela E6:an
Vi kommer också att diskutera möjligheten att kommunen går in och delfinansierar om ingen annan möjlighet finns
Hur ska ni klara att få Kävlinges skolor till topp 20?
En fortsatt utveckling mot en sammansatt kunskapsskola som omfattar hela tiden från första dagen i förskolan till avslutningsdagen i årskurs 9. Vi ser vikten av att sammanföra kompetens, engagemang och erfarenhet från hela vår kunskapsverksamhet för att kunna erbjuda alla kommunens barn goda förutsättningar att lyckas i skolan. Bryggorna mellan de olika stadierna i barnens utbildningstid måste förstärkas så att de är väl förberedda inför nästa steg, det möjliggörs och kan förstärkas ytterligare under arbetet med Framtidens skola.
Vi kommer skapa en flexibel verksamhet som kan arbeta med grupp-/ klasstorlek och lärartäthet allt utifrån de behov som finns och definieras av ledningsgruppen på respektive skola, det är ute på enheterna kunskapen finns.
Det särskilda stödet kommer att utvecklas och kan tillsammans med tidigare betyg och nationella prov i skolan och kunskapstester i matte och svenska i förskolan riktas snabbt till de som i tidig ålder riskerar att halka efter.
Vi ser redan idag stora framtsteg för projektet framtidens skola och de satsningarna tillsammans med förstelärare och IT kommer att sätta Kävlinges på kartan som en av Sveriges bästa skolkommuner
Hur många hyresrätter kommer ni att bygga?
Vårt löfte är att bygga 300 hyreslägenheter under mandatperioden. Detta är inte allt utan vi kommer att fokusera på att förnkla regler så att det byggs mer av alla typer av boende i kommunen. Hyresrätterna kommer i första hand att läggas i våra huvudorter Kävlinge och Löddeköpinge.
Vi har aktiva idrottsföreningar i kommunen, men vad görs för de ungdomar som har andra intresse, exempelvis teknik?
Vi håller med er i frågan att alla inte är intresserade av de klassiska fritidsaktiviteterna som musik, dans, teater och sport. Och för dessa finns det betydligt mindre.

Vi moderater vill därför bredda kulturskolan till att innehålla mer än de klassiska och även ta in elektronik, datorer, och andra aktiviteter baserad på teknik och naturvetenskap.

Vi siktar också på bygga ett nytt all aktivitetshus, utöver att se över var vi kan ordna fler spontanidrottsplatser i kommunen.
Den tilltänkta skateboardparken i Vikenområdet kan också utvecklas till något ännu större. En annan viktig del är också att uppmuntra ungdomar att starta egna organiserade fritidsaktiviteter. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer www.moderat.se/kavlinge
Varför vill ni inte göra något åt kollektivtrafiken?
Vi vill absolut göra något åt det, mn vi vill inte satsa en stor del kommunala skattepengar på den. Dessa pengar ska gå till skola och omsorg. Det är helt sant att vi kan köpa bättre tider från skånetrafiken, men dessa pengar är samma pengar som går till annan kommunal verksamhet och då prioriterar vi våra barn, unga och äldre.
Hur vill vi göra då? Vi har skrivit det tidigare här i bloggen, vi vill påverka direkt på regionplan, där kollektivtrafiken styrs. Genom att dels få in lokala företrädare och dels i förhandlingar direkt med skånetrafiken. Varje gång tidtabellen ändras vill vi se förbättringar till vår fördel. Vi arbetar också aktivt för att få Lommabanan på plats med en station i Furulund.