Fortsatta satsningar på maten i hemvården

Kävlinge kommuns mat på våra boende är bland de bästa i Sverige och ska fortsätta vara så. Varför? Det finns många skäl men två är särskilt viktiga:

1) Maten är för många den viktigaste stunden på dagen. Man får sitta ner, ta det lugnt, njuta och hämta energi. En hög kvalitet på maten, bra utbud och, ja, faktiskt mat man vill äta är det som sätter guldkant på tillvaron hos många av våra kunder på boende, eller de som bor hemma men går och äter på våra restauranger

2) Bra mat med bra kvalitet är den bästa förebyggande verksamheten som vi kan ha. Genom att äta bra minskar vi sjukdomar, fall, vi ökar energin och livsglädjen.

        

 

Med jämna mellanrum görs nya upphandlingar av leverantörer av maten. Detta måste göras enligt lag. Upphandlingen som nu är genomförd tillsammans med kringliggande kommuner innebar kraftigt ökade priser på livsmedel som kött, fisk och fågel. Det har du nog också själv märkt när du handlar i affären.

För att bibehålla kvalitén och kunna fortsätta göra satsningar som att rulla ut buffékonceptet till alla våra restauranger så höjs därför priset i restaurangerna med 2 kr från årsskiftet. För de som har abonnemang (bor på boende) blir höjningen den som är varje år, dvs index-uppräkningen. Att inte göra detta hade kraftigt försämrat för våra kunder och äldre och vi hade behövt ändra utbud och tillbehör. Inte något som moderaterna och kvintetten vill. Eftersom restaurangerna är öppna för allmänheten, så att anhöriga kan komma och äta med sina nära och kära, så måste vi enligt lag vara konkurrensneutrala. Att använda skattemedel är inte förenlig med detta, då hade vi behövt stänga, inte heller något vi vill ska ske.

Vi i moderaterna och i kvintetten fortsätter utveckla maten, kvalitén och Kävlinge måltidsservice. Vi har denna mandatperiod infört måltidsvän, utvecklat restaurangerna, infört mer valfrihet i måltiden, satsat på framtidens seniormåltid, utvecklat ett nytt inköpskoncept och det senaste – kioskvagnen för att förbättra mellanmålen. Det ger kvalitet, det ger trygghet, det ger valfrihet – detta är fortsatta satsningar på maten.

Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden

Vad händer nu med Kävlinge vårdcentral?

Regionens budget för 2018 är klubbad. Vi är glada för att skatteökningen stoppades men tyvärr så klubbades styrets budget igenom efter att SD lagt ner sina röster. Detta ger mindre resurser till vården och primärvården än vad alliansens förslag innebar. Det är illa. Illa för vår vårdcentral i Kävlinge. En vårdcentral som kämpar, trots många listade. En vårdcentral som fortfarande inte har fulla öppettider. En vårdcentral som fortfarande är helt beroende av hyrsköterskor och hyrläkare. En vårdcentral som stängt äldremottagningen, saknar KOL/Astmamottagning och livstilsmottagning. Kort sagt, en vårdcentral som hade gynnats av alliansens budget och ökade resurser får nu försöka klara sig på det rödgröna styrets nästan obefintliga satsningar.

Om vi ser tillbaka på valet 2014 så gick Henrik Fritzon och Roland Palmqvist ut stort och lovade en vårdcentral till Furulund – prioriterat sa de. (http://kavlinge.lokaltidningen.se/s-utlovar-vaardfilial-i-furulund-/20140410/artikler/140409905/).
Hur hade detta hjälpt Kävlinge? Jo, det är så många listade att man inte hinner med, det finns underlag för fler vårdcentraler. Inte bara filialer utan en riktigt vårdcentral. Betänk hur stationsstaden kommer att växa? Därmed växer underlaget. Vi är glada när vi läser att den privata vårdcentralen i Bjärred tänker öppna en filial med en läkare och sjuksköterska i Furulund. Det är bra, men inte det som socialdemokraterna lovade, och med all säkerhet, inte det som de vill se.

Så frågan kvarstår. Vad gör (s)tyret för att se till att primärvården får de resurser som krävs? Vad gör socialdemokraterna i Kävlinge för att påverka deras kolleger i regionen?

Vi håller ständig dialog med våra regionpolitiker. Vi skriver debattartiklar, vi gör besök, vi lyssnar in personal, vi samtalar med våra invånare och vi påverkar, varje dag, för att våra invånare ska få det som de förtjänar – en bra och tillgänglig vårdcentral.

 

Johan Ericsson               Annsofie Thuresson
Ordförande                     Vice Ordförande
Kävlingemoderaterna     Kävlingemoderaterna

Fler poliser behövs för att kommuninvånarna ska kunna känna sig trygga

På moderaternas arbetsstämma i Örebro röstades det skånska förslaget om kommunala poliser ner.

Jag kan se vissa poänger med att man kommunalt kan stärka upp polisnärvaron i kommunen. Tillfälligt vid behov eller permanent för att öka den långsiktiga tryggheten i kommunen. Poliser som skulle kunna ta sig an ”vardagsbrott” som idag läggs ner innan bläcket på anmälan hunnit torka. Dessa positiva effekter till trots ser jag en del övervägande negativa aspekter.

Risken är överhängande att den statliga polisen sakta men säkert minskar sin lokala närvaro och att kommunerna får fylla på med egna poliser för att ha en polisiär närvaro i kommunen. Denna risk är oberoende om de kommunala poliserna är en del av den statliga polismyndigheten en lokal polismyndighet. Resultatet blir det samma – kostnader som ska ligga på staten vältras över på kommunerna.

Skulle det genomföras som en lokal polismyndighet är risken för gränsdragningsproblem stor. Ska den lokala polisen ta hand om ett villainbrott? Ska den ta hand om flera villa inbrott i samma område? Ska den till och med ta hand om en våg av villainbrott? Ska en brottsutredning som växer under utredningen och blir för stor för den lokala polismyndigheten, flyttas över till den statliga polisen och kanske läggas ner för att de inte har resurser eller inte anser att det aktuella brottet är prioriterat?

Vi skulle vara tillbaka där vi var före omorganisationen fast med fler ännu mindre polismyndigheter och en betydligt större nationell organisation. Det kanske inte är fel i sig att gå tillbaka till fler polismyndigheter men då ska det inte göras smygvägen med kommunerna som finansiärer – vi har tillräckligt med ekonomiska utmaningar kommunerna.

Alternativet att kommunerna kan köpa poliskapacitet lokalt är inte heller bra alternativ. Hur ska kommunerna kunna säkerställa att de får vad de betalar för. På sikt skulle det troligen resultera i att de kommuner som inte betalar heller inte får någon polisiär närvaro värd namnet. ”Normalnivån” utan tillköp skulle sannolikt sänkas.

Polisen måste få ordning på sin organisation. Det måste finnas en lokal närvaro och då krävs fler poliser. Lokala poliser måste finnas men de ska inte betalas av kommunerna. Det måste bli ett stopp på att staten lägger över ansvar på kommunerna utan att skicka med pengar och då ska inte vi moderater driva frågor som resulterar i just detta.

Johan Ericsson
ordförande Kävlingemoderaterna

Rapport från arbetsstämman

Den 12-15 oktober har moderaterna haft arbetsstämma där politiken som ska drivas och genomföras efter valet 2018 sattes. Tonen på stämman sattes direkt med ett framåtriktat rakt och positivt inledningstal av vår partiledare Ulf Kristersson. Detta genomsyrade sedan allt. Förhandlingar, debatt och beslut. Pragmatism, framåtanda och hoppfullhet. Något som blev ännu tydligare i Ulfs tal på lördagen. Vi ägnar oss åt politik, åt att säga som det är, både positivt och negativt, och att alltid ha lösningar på den problematik Sverige har på riksplan, i regioner och i kommunerna.

Besluten som togs? Det var många och ni kan läsa om dem på moderaterna.se – här några axplock:

Skola och utbildning
Vi har bra skolor i Sverige, men vi måste bli bättre. En central punkt är att öka kunskap hos eleverna. Detta görs bland annat genom fler undervisningstimmar, mer rörelse och ordning och reda.

M är för ordningsbetyg, att utreda tre-termins-systemet för införande i Sverige. Vi vill också se skolplikt upp till 18 år för de som inte nått behörighet till gymnasiet. Detta är mycket viktigt. Behörighet till gymnasiet och genomgången utbildning är nyckel till att inte hamna i utanförskap. M vill också skapa en ny skolform, yrkesskola för främst våra nyanlända men även andra som denna form passar för – och denna skolform är från 16 år.

En särskild skrivning och särskola kompletterade propositionen om skola, där det trycktes på kunskapskraven även i denna skolform. Det är inte skolformen utan förmågan som ska sätta begräsningarna

Vi fick en stund med moderaternas nya talesperson i utbildningsfrågor, Erik Bengtzboe. Är ni nyfikna kan ni gå in på vår Facebook och lyssna in Eriks reflektioner.

Lag och ordning
Den stora debattfrågan här var nationellt förbud mot tiggeri. Det som beslutades var att, efter utredning, införa det. Något vi behöver följa noga på kommunal nivå.

Förslaget om kommunala poliser klubbades inte igenom, utan avslogs. Det som istället beslutades var om kommunala ordningsvakter och utökade befogenheter för dem. Kameraövervakning på utsatta bostadsområden och att polisen ska få ha just kameraövervakning på brottsutsatta platser utan tillstånd gick också igenom.

Straffrabatten för 18–21 åringar tas bort och generellt skärpta straff för brott klubbades. 10 000 mer polisanställda fram till 2025 har vi redan sett i moderaternas budget, men det gick också igenom utan diskussion på arbetsstämman.

Jobb, arbetsmarknad och företagande
Stor fokus i besluten ligger i att minska utanförskapet och att alla som kan ska jobba. Därför så antogs förslag som att bidragstak ska sättas för hur många bidrag ett hushåll kan få samtidigt, sänkta tak i a-kassa och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter 3 år.

Arbetsförmedling ersätts med jobbcenter med ett smalare uppdrag, sänkt skatt för pensionärer men också nytt jobbskatteavdrag så att en normalinkomsttagare får 500 kr mer i månaden.

M vill se inträdesjobb med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift i tre år så att fler kan lära jobbet på jobbet. Turordningsreglerna ska ändras till att i högre grad baseras på kompetens och inte strikt ”sist in först ut”.

Även höjt tak för rut-tjänster antogs där fler tjänster ingår och taket är 75000 kr.

Vi fick även en stund med Anna Jähnke, som är kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad i Helsingborg. Är ni nyfikna på vad hon tycker om besluten så se intervjun på vår Facebook-sida.

Tillväxt i hela Sverige
Fokus på infrastruktur och satsningar var tydlig. Både tåg, elvägar och flyg debatterades. Ökad hastighet på motorvägarna till 130 km/h klubbades.

Inom bostadsdelen så var fokus mycket på att stärka individens rätt till att bygga, bygga om och förenkla regelverket. Att förstärka översiktsplaneringen och begränsa detaljplanekravet är en del. Att begränsa tidsåtgången vid överklagande en annan. En reform av strandskyddet behövs och länsstyrelsens rätt att ompröva kommunernas beslut om dispens tas bort.

Ökad yta för Attefallshus, förenklat regelverk vid uthyrning, både av rum i egna bostaden och andrahand. M vill se över både nuvarande hyresreglering och att en friare hyressättning vid nybyggnation utreds. Digitalisering var i fokus och utbyggnad av bredband.

En annan del som också blivit en nyckeldel är miljöpolitiken. Maria Malmer Stenergard är ny talesperson inom detta område och hon uttryckte det väl i att en miljö- och klimatpolitik som levererar faktiskt resultat med bas i moderata grundvärde som äganderätt, marknadsekonomi, och internationell samverkan. Varje skattekrona som läggs ska också leverera största möjliga miljöeffekt. Ordning och reda ska gälla även i klimatpolitiken. Se gärna vår intervju med Maria på vår Facebooksida!

Vård och omsorg
Fokus inom sjukvården är att återinföra kömiljard för att på så sätt öka tillgängligheten. Den högspecialiserade vården ses över och fokus i resurser och organisation är primärvården. Den problematik inom primärvården som är just nu ger effekter genom hela vårdkedjan och detta har moderaterna fokus på och är det som ska förbättras och ändras.

Även psykiatrin och barns och ungdomars ökade ohälsa var i fokus med satsningar inom detta område.

Inom socialtjänsten vill m se nya karriärstegar för socialsekreterare, förenkling av biståndsbedömning oh skärpta straff för angrepp av socialsekreterare i deras myndighetsutövning. M vill också införa nationella kvalitetskrav inom socialtjänsten.

För äldre ser vi fokus på måltid och måltidslyft, för förenklad biståndsbedömning även här samt nationella kvalitetskrav.

Migration
Inom migration ligger fokus på krav och ansvar. Samhällskunskap och språktest för medborgarskap, tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel som permanentas vid egenförsörjning. Även i anhörighetsinvandringen sker skärpta försörjningskrav och bygga på jobbinkomster.

En direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen och asylsökande ska vara tvungna att bo på migrationsverkets asylboende. Det ska göras fler inre utlänningskontroller och att förvarstagande av personer som ska utvisas oftare ska ske.

Ja och den stora diskussionen – M vill att EU på sikt tar emot bara kvotflyktingar och att asylsökande ska göras utanför EU.

Försvar
Moderaterna vill stärka försvaret och i princip dubbla anslaget till att omfatta 2% av BNP inom 10 år.

En stor diskussion skedde kring värnplikten – och moderaterna klubbade att vi är för att i regeringsställning bibehålla den aktiverade värnplikten.

Det tydliggjordes också att moderaterna tillsammans med övriga alliansen ska driva frågan om ett snabbt svenskt NATOmedlemskap.

Sammanfattningsvis:
En positiv, pragmatisk och fokuserad stämma där det är tydligt att moderaterna står för framåtanda, hoppfullhet, ordning och reda och för att stärka kärnuppdraget. Detta genomsyrar vårt parti just nu och detta är det vi tar med oss i vårt arbete i Kävlinge.

Johan Ericsson, Pia Almström, Annsofie Thuresson

Vi tar kampen för vår vårdcentral

För oss Kävlingemoderater är våra invånares trygghet ett av de viktigaste områdena vi jobbar för. Trygghet i skola, i äldreomsorg, när du är ute och rör dig i vår kommun, när du har kontakt med kommunen men också en trygghet i vården – att du ska få rätt vård i rätt tid.

I våras signalerade Jessica Ekelund, distriktsköterska på Kävlinge vårdcentral, om bristande resurser, personalflykt, arbetsmiljö och vad detta gav och skulle ge för effekt för invånarna i Kävlinge kommun. Löftet från primärvårdsledning och region var då att detta hade högsta prioritet och man såg på olika lösningar. Resultatet? Inget. Äldremottagningen är stängd, akuttider tar slut, vi saknar läkare och fler uppsägningar sker. Vårdcentralen kan inte hålla vårdgarantin och samtidigt ställs fler och fler krav och mer läggs över på primärvården. Därför har vi träffat Jessica och många av er invånare. Vi har samtalat och lyssnat och lagt till våra egna erfarenheter.

Vi i Kävlingemoderaterna är inte bara bekymrade utan upprörda – det vi upplever och hör är oacceptabelt. Låt oss vara tydliga – vi har stor beundran för Jessica och alla anställda på vårdcentralen som dagligen gör allt och lite till för att våra invånare ska få den vård de behöver. Problemet ligger inte där. Det ligger hos den politiska ledningen i regionen och deras oförmåga att prioritera om och prioritera rätt. Att öka kravställningen samtidigt som de totala resurserna brister är en omöjlig ekvation. Det röd-gröna styret har inte kontroll, de har inte lyssnat, de har inte förstått!

Trygghet, kvalitet och valfrihet är grunden – om inte regionen kan leverera så slår det på våra invånare, och på kommunen. Vi, Kävlingemoderater, kan inte vara tysta, vi kommer inte att vara tysta.

Jessica bad politikerna reagera och agera. Vi hör, vi reagerar, vi agerar. Vi lovar dig Jessica, dina kolleger och alla våra invånare att ta kampen för en trygg, säker och tillgänglig vårdcentral för alla. Nej, vi äger inte frågan, för då hade det varit löst! Men vi lovar att driva den. Kävlingemoderaterna kommer inte att ge upp. Jessica har valt att lämna vårdcentralen för andra utmaningar – det beklagar vi. Men vi kommer fortsätta det hon startat. Vi kommer att göra det vi kan för att påverka det rödgröna styret i regionen så att våra invånare får den vård de har rätt tid, kan känna den trygghet som de har rätt till. Vi kommer att aktivt arbeta för att fler alternativ kommer till kommunen och vi kommer att jobba ända in i kaklet för att byta ut det röd-gröna styret till ett alliansstyre som prioriterar invånarnas behov av bättre tillgänglighet och större trygghet.


Johan Ericsson
Ordf Kävlingemoderaterna

Annsofie Thuresson
Vice ordf Kävlingemoderaterna

Jessica Ekelund
Distriktssköterska Kävlinge

Vi efterlyser fler vuxna i debatten….

Jag är mycket tveksam till att skriva detta inlägg. Men vi närmar oss valår och taktik, smutskastning och härskarteknik ökar i takt med att valdagen kommer. Om vi inte säger ifrån kommer Kävlinges valperiod att vara outhärdlig, inte bara för oss politiker utan framförallt för dig som invånare.
Det är en sak att bemöta politik med sakliga argument, att vi bottnar i olika ideologier eller för den delen känner frustration av att inte få igenom sina förslag. I Kävlinge har vi haft högt i tak och vi har kunnat diskutera högljutt och engagerat men sedan efteråt har vi haft respekt och kunnat ta i hand. Denna mandatperiod har detta ändrats (som jag tidigare berört i inlägget om härskarteknik och politikerförakt)
Jag och mina kolleger i moderaterna arbetar för valfrihet. Det är ett långsiktigt arbete som pågått under flera år. Vi hoppas på fler aktörer i kommunen för det är en grundsten för att införa valfrihet. Vi har kontinuerlig dialog med många företagare i och utanför kommunen.
Att oppositionen väljer att sprida lögner, gå till personangrepp och att insinuera mutor är förtal, ärekränkning och åtalbart. Mitt arbete är helt transparent, och de anklagelser som oppositionen gör ÄR förtal, inte bara som fras utan i juridisk mening. Spridningen som görs via social media visar dessutom att det är ett taktiskt, strategiskt och genomtänkt sätt att sprida personangreppet. Är det så vi ska föra politiken i Kävlinge kommun? Genom förtal, polisanmälningar och åtal?
Annsofie Thuresson
ordförande socialnämnden

Det går bra för Sverige

Socialdemokraterna gick till val på att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet till 2020. Man behöver inte ha en doktorsexamen i politisk taktik för att inse att året sattes så att man inför valet 2018 kan hävda att man är på god väg. Även om siffrorna pekar åt fel håll kan man hävda att man i sin kristallkula kan se vändningen, bara man får förnyat förtroende i fyra år till.

Visst har det gått åt rätt håll med arbetslösheten i landet. Fler är i arbete och färre är arbetslösa. Det har väldigt lite att göra med den politik som Stefan Löfven och hans regering för. Den ena satsningen efter den andra visar sig vara en flopp. Av 32.000 trainee-jobb, ett av socialdemokraternas viktigaste vallöften, blev det en handfull.

Vi kan konstatera att i Kävlinge är arbetslösheten bara hälften av Skånesnittet och en bra bit under rikssnittet. Samtidigt kan vi konstatera att näringslivet går bra i Kävlinge och företagsklimatet är bäst i Skåne och sjätte bäst i landet. Något som jag är stolt över, inte bara som politiker utan som företagare. Jobb skapas i huvudsak av företag, inte av regeringen. De absolut bästa arbetsmarknadsåtgärderna är att se till att företagen, i kommunen, i regionen och i landet, kan växa och anställa folk. Ett gott företagsklimat och högkonjunktur ger långt mycket bättre resultat på arbetslösheten än alla arbetsmarknadsprogram tillsammans.

Socialdemokraterna och Ylva Johansson verkar helt bortse från just det faktum att det råder högkonjunktur och det är den stora anledningen till att arbetslösheten minskar. Jämfört med de andra EU-länderna så har Sverige halkat efter. Sverige ligger nu på en 16:e plats i tävlingen om Europas lägsta arbetslöshet. Det är nu fler länder i EU som har lägre arbetslöshet än Sverige, än som har högre. När Ylva Johansson står i SVT och uttrycker sin glädje över att arbetslösheten sjunker i hela Europa och att hon gläds med de länder det går bra för är det två saker hon missar helt.

  • När Sverige hamnar på den nedre halvan inom EU är det ett tydligt kvitto på en misslyckad politik.
  • Har man satt upp en målsättning baserad på jämförelser med andra länder hamnar man längre och längre från måluppfyllelse för vart land som passerar oss i jämförelsen.

Sverige behöver en regering som satsar på företagande och ger förutsättningar för att riktiga jobb kan skapas. En regering som prioriterar arbete framför bidragsberoende. En regering ledd av Moderaterna. Om knappt ett år är det val då måste vi byta ut den Socialdemokratiska regeringen annars kommer vi att ligga i topp på arbetslöshetsrankingen – fast från fel håll.

Johan Ericsson
Ordförande Kävlingemoderaterna

Att se ett direktiv komma till liv

Det jag älskar med kommunpolitiken är att vi ser resultat. Det är handfast, det är tydligt och påverkar våra invånares vardag.
Ett sätt att få till förändring, när man som vi sitter i ledande position, är att lägga direktiv. Till budgetfullmäktige lade vi ett direktiv mot två nämnder, socialnämnden och bildningsnämnden. Ett direktiv som gick ut på att i utreda om vi i projektform kunde skapa mötesplatser mellan äldre och unga.

Idag har jag fått vara med och se det direktivet ”komma till liv”. Under eftermiddagen har seniorer och unga blandats på Billingshälls dagcentral i Kävlinge. Vi har bland annat spelat yatzy, biljard och bordtennis. Huvudnumret var ”kockarnas kamp”. Där tävlade fyra lag, ungdomar och seniorer, sida vid sida. De fick en hemlig matkasse och så skapa en rätt på 45 minuter.

Jag fick tillsammans med bildningsnämndens ordförande Camilla Mårtensen och kommunstyrelsens ordförande Pia Almström, vara med i juryn. Med var också vår måltidschef och representant från både seniorer och ungdomarna.

Fyra goda och kreativa rätter skapades och se samarbetet var otroligt roligt. Köket fylldes med stolar så alla kunde vara med och se när rätterna skapades och sedan flyttade vi ut och alla fick se är juryn smakade av (ja, den delen kändes konstig. Att äta inför så många 😉)

         

Efter prisutdelning så avslutades det hela med grillade hamburgare till alla. Ett otroligt bra arrangemang av vår personal i både socialnämnden och bildningsnämnden. Stor eloge till fritidsledarna och dagcentralsansvariga samt övriga som engagerat sig!

Ja, detta är ju trevligt tänker du, men varför lägger ni ett sådant direktiv? Är det verkligen politik? Mitt svar är, ja det är det och grundanledningen är trygghet.

  1. Det är ganska svårt att bli rädd och känna sig otrygg när man som senior är ute och går och möter ett ungdomsgäng man lagat mat med och ”high-five”:at i köket. Att mötas och prata över gränserna skapar ett band och ökar tryggheten för de som är med.
  2. Vi behöver fler som vill jobba i äldreomsorgen. Genom att träffas i dessa sammanhang ökar nyfikenheten och tanken om att just jobba med detta. En trygghet i att säkra jobb och framtid
  3. Att hitta naturliga mötesplatser, att våga gå in på en dagcentral som är öppen, restaurangen är öppen, man kan gå in och köpa fika, eller varför inte spela kort. Det är trygghet, att känna att man hör hemma även här.

Detta var första arrangemanget i projektet och uppdraget. Det kommer säkert mer och sedan gör vi utvärdering och ser om det är något som vi ser ska permanentas. Men en sak är säker. Det jag fick vara med om idag – det var glädje, engagemang och skratt. Idag fick jag se ett direktiv komma till liv. Idag är det inte svårt alls att vara socialnämndens ordförande. Igen TACK till alla som var med och deltog!

Annsofie Thuresson
Ordf. socialnämnden

Med fokus på service

I en attraktiv och växande kommun som Kävlinge krävs en kommunal service med stor valfrihet, kvalitet och trygghet.

I våra samtal med Löddeborna uttrycker de ett stort behov av nya bostäder. För att kunna flytta till mindre, för att kunna flytta till första bostaden likaväl som att kunna flytta till sista bostaden.

Byggnationen vid Tolvåkersskolan har blivit mycket efterfrågad men det räcker inte. Tyvärr finns det inga beslutade planer klara för framtiden. Det har funnits många förslag, men inget har fått majoritet för att genomföra. Vi i moderaterna har varit positiva till de flesta förslagen. För att även de västra delarna och Löddeköpinge ska växa är det nödvändigt att utnyttja jordbruksmark.

Det ska göras med stor försiktighet och eftertanke. Det har också funnits förslag om förtätningar men inte heller dessa har gått att genomföra. Våra äldre kommer att få flytta från orten för man hittar inte den bostad man efterfrågar. Ungdomarna kan inte flytta till ett eget boende på hemorten och familjer som vill flytta till Löddeköpinge kommer inte att hitta lämpliga objekt

Slutar utvecklingen i Löddeköpinge kommer det att på verka både kommunal ock kommersiell service.

Endast med fler invånare kan servicen utvecklas. Möjligheten till förbättrad kollektivtrafik ökar exempelvis också. I många av våra mindre orter; Dösjebro, Lilla Harrie, Barsebäcks by finns det önskemål om jourbutiker. Kommersiella aktörer, som butiksinnehavare, kan inte driva sin verksamhet om de inte får ekonomi i den. Med fler invånare ökar möjligheten att få ekonomi i en liten butik.

De flesta är nog överens om resonemanget i teorin. I praktiken blir det lite svårare. Att se positivt på fler bostäder är inte svårt, men inte just utanför det egna huset. Eller inte just där vi har ”vår” park. Eller inte just där vi brukar marken. Eller inte just där jag har min utsikt.

Just i Löddeköpinge behöver vi fler särskilda boende. Vi behöver fler lägenheter. Vi behöver också en förbättra kollektivtrafik, satsningar på föreningar och bättre lokaler. Allt detta går hand i hand. Om vi bygger, får vi fler invånare, detta ger större skatteintäkter som ger ett större underlag till en utökad kommunal service. Det blir då paradoxalt fel när C säger nej till privata initiativ för att bygga särskilt boende. När S säger nej till att bygga i folkets park (och därmed förvägra Swing-it nya, fina, adekvata lokaler). Detta är bara några exempel.

Service bygger på underlag, underlag bygger på att vi har en växande befolkning. Växande befolkning blir det vid byggnation. En väl avvägd, vacker och samhällsutvecklande byggnation. Alla politiska partier i kommunen ser behoven, men bara vi moderater har konkreta lösningar och viljan att genomföra dem.

 

                                                 

Pia Almström                           Johan Ericsson                             Thomas Lövskog
KSO                                             Ordf. tekniska nämnden                Ordf. miljö&byggnadsnämnden

 

Hela kommunen behöver växa!

Vår vision är att Kävlinge kommun ska vara den bästa kommunen man kan leva, bo och verka i – i alla delar av livet.

Framtidstro är en grundläggande inställning för att det ska ske någon utveckling. Vi Kävlingemoderater tror på Kävlinge kommun och ser stor potential för kommunen att utvecklas.

Redan idag har vi många verksamheter och områden inom kommunen där vi befinner oss bland de allra bästa i landet. För att vi ska kunna fortsätta vara med där och hamna där på ytterligare områden krävs att kommunen blir större, att befolkningen ökar.

En ökad befolkning i sig är inte ett självändamål men en förutsättning för att kunna förbättra den kommunala servicen. Utan en positiv befolkningsutveckling kommer vi inte att kunna bibehålla den nivå vi har idag.

Nya kommuninvånare innebär mer skatteintäkter. Ja, nya kommuninvånare innebär naturligtvis också utgifter men nettot är positivt för kommunen. För varje ny genomsnittsinvånare blir det pengar ”över” – pengar som kan användas för att förbättra den kommunala servicen för alla, gamla som nya kommuninvånare, unga som äldre.

En förutsättning är att det byggs nya bostäder; fler villor, radhus, hyresrätter och bostadsrätter. Nya invånare måste ha någonstans att bo.

Detta är alla politiska partier i kommunen överens om. När det kommer till praktik och var man ska bygga är samsynen inte lika stor. Centern och Miljöpartiet säger blankt nej till att bygga på jordbruksmark. Socialdemokraterna säger nej till bostäder på gamla kärnkraftsområdet för att det kommer att vara för dyrt för deras väljare att bo där. Miljöpartiet säger nej till att bygga på en industritomt i Lilla Harrie för att det inte finns kollektivtrafik. Socialdemokraterna säger nej till att bygga i gamla folkets park i Lödde för att de vill bevara Folkets hus. Så håller det på och resultatet är att det i praktiken inte finns någon plats att bygga på i de västra delarna.

Trots att socialdemokraterna gärna låter påskina att de är positiva till att det byggs säger de allt som oftast nej i Miljö och Byggnadsnämnden till enskilda personer önskemål om att bygga på sin mark. Kävlingemoderaterna ser till din frihet. Vill du bygga på din mark ska du få göra det.

Om vi inte bygger i de västra delarna kommer vi inte att kunna få till nya skolor, nya äldreboende eller för den delen få ett befolkningsunderlag tillräckligt för simhall även i de västra delarna.

Med de utbyggnadsplaner som finns idag kommer de östra delarna att öka tio gånger mer än de västra. Fortsätter detta kommer Löddeköpinge att bli en förort till Kävlinge. Så vill inte vi Moderater ha det.

Vi vänder inte kappan efter vinden eller låter ideologiska skygglappar stoppa utvecklingen. Hela kommunen ska växa och du ska vara säker i att du har din frihet att skapa det du vill på din egen mark. Vare sig det är ett äldreboende på Lödde Öster, en eko-villa i Hofterup eller hyresrätter i Lödde centrum.

 

                                                 

Pia Almström                                                     Johan Ericsson
KSO                                                                     Ordf. Tekniska nämnden

                                                  

Thomas Lövskog                                                 Annsofie Thuresson
Ordf Miljö&Byggnadsnämnden                             Ordf. Socialnämnden